Belcampo

Parenteel van Karel Diederik Schönfeld Wichers (GDP 2.9):

Generatie I Karel Diederik Schönfeld Wichers, geb. te Roden, zoon van Hendrik Pieter Wichers en Maria Hendrika Schönfeld, Geneesheer, tr. (Beerta ongeveer 22 jaar oud) te Groningen op 30 november 1864 (wo) met Beerta Engelsman, geb. te Veendam in 1842, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Veendam op 17 december 1909 (vr).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jacob Gerhard, geb. te Veendam op 5 maart 1868 (do), overleden (69 jaar oud) te Rijssen op 8 november 1937 (ma), volgt IIa
2. Geertruida Sophia Wichers, geboren te Veendam in 1877, volgt IIb

Generatie II IIa.  Jacob Gerhard Schönfeld Wichers, (zoon van I, geboren te Veendam op 5 maart 1868 (do), NH, Notaris, overleden (69 jaar oud) te Rijssen op 8 november 1937 (ma) Overlijden aangegeven bij Derk ter Avest, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 06.30 uur. Oanr 74, begraven te Rijssen in november 1937 Oude gemeentelijke begraafplaats, Lentfersweg. Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Hoofd. Wierdenschestraat 18, Smitteneinde, Wierdenschestraat 19, Wierdenschestraat 19, Enterstraat 126.  trouwden (beiden 31 jaar oud) te Opsterland op 25 september 1899 (ma), (gescheiden te Almelo op 18 september 1925. Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo. Ingeschreven d.d. 18 september 1925) met Antje Vrijburg, geb. te Beetsterzwaag op 29 juli 1868 (wo), Geen, overleden (71 jaar oud) te Apeldoorn op 23 februari 1940 (vr).  Dochter van Joghum Vrijburg en Tentje Annes Faber. Afgeschreven op 20 augustus 1921 naar Almelo.

Enige tijd in huis wonende huishoudsters: Antje Carels (Groningen) en Wilhelmina Maria Veerman (Medemblik). Dienstbode: Hendrikje Vincent (Holten). Kantoorbediende: Tjitske Schurenga (Izum).

Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Karel Diederik (Karel van de Notaris), geb. te Naarden op 22 mei 1901 (wo), Geen, Candidaat notaris, overleden (91 jaar oud) te Rijssen op 19 november 1992 (do). Gecremeerd. Afgeschreven uit Rijssen op 15 januari 1921 naar Wageningen. Afgeschreven op 8 november 1937 naar kaart ‘1922’. Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving. Hoofd/n.v.w. Enterstraat 126, Haarstraat 16, Schild 3. Reisde tussen 1945 en 1970 met een zelfgebouwde camper (Kukelkoare) door Europa.
karel
2. Herman Pieter (Belcampo/Herman van de Netaores), geboren te Naarden op 21 juli 1902 (ma), Geen, overleden (87 jaar oud) te Groningen op 2 januari 1990 (di), begraven te Rijssen in februari 1990 Oude gemeentelijke begraafplaats, LentferswegAfgeschreven naar Amsterdam op 6 oktober 1925, Overtoom 47b.
belc Belcampo
Herman Pieter kreeg een zoon, Jaap, en een dochter Maartje (docente Frans), getrouwd met Max Arean.

IIb. Geertruida Sophia Wichers, (dochter van I, geb. te Veendam in 1877, NH, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Groningen op 19 juni 1902 (do) met Steven Meihuizen, geboren te Zuidbroek in 1872, Advocaat. Procureur. Enige tijd inwonend bij haar broer Karel Diederik. Ingeschreven in Rijssen op 25 augustus 1922 uit Schagen. Afgeschreven naar Almelo op 28 oktober 1922.

Uit dit huwelijk 4 dochters: 1. Margaretha Bertha, geb. te Winschoten op 12 mei 1903, ovl. op 9 juni 1903 te Winschoten. 2. Margaretha Bertha, geb. te Oirschot op 22 juni 1904 (wo), NH, ovl. (23 jaar oud) te Heiloo op 6 november 1927 (zo). Zie WieWasWie.nl voor huwelijk in Groningen. Ingeschreven in Rijssen op 11 september 1922 uit Amsterdam, afgeschreven naar Almelo op 28 oktober 1922. 2. Bertha Margot, geb. te Oirschot op 3 februari 1906 (za), NH. In Rijssen ingeschreven op 11 september 1922 uit Amsterdam, afgeschreven naar Almelo op 28 oktober 1922. Zie WieWasWie.nl voor huwelijk in Groningen en voor de echtscheiding. 3. Margot Hendrika, geb. te Schagen op 13 november 1911 (ma), NH. In Rijssen ingeschreven op 25 augustus 1922 uit Schagen. Afgeschreven naar Almelo op 28 oktober 1922.

schon

Zij woonden Wierdenschestraat 18/19/9, Smittenende en Enterstraat 126.

Wikipedia:
Belcampo (Naarden, 21 juli 1902 – Groningen, 2 januari 1990) was het pseudoniem van de Nederlandse schrijver Herman Pieter Schönfeld Wichers. “Belcampo” is de Italiaanse vertaling van zijn achternaam Schönfeld (= mooi veld). Hij groeide op in Rijssen, studeerde rechtsgeleerdheid en notarieel recht in Leiden en Amsterdam en werkte korte tijd op een advocatenkantoor.

In de jaren dertig ging hij op reis door Europa. De neerslag daarvan is De zwerftocht van Belcampo, een bundel verhalen die hij in 1938 uitgaf in eigen beheer, net als eerder De verhalen van Belcampo. In 1937 ging hij geneeskunde studeren en op 13 april 1949 legde hij het artsexamen af. Daarna was hij enige jaren huisarts in Bathmen en van 1953 tot 1967 studentenarts in Groningen.

Intussen was in 1946 in Nieuwe verhalen van Belcampo “Het grote gebeuren” verschenen, een novelle die zich afspeelt in Rijssen. Met enige ironie beschrijft hij de Apocalyps zoals die er volgens hem uit zal zien. Daarin zagen de Rijssenaren hun angsten uitgebeeld in legers van duivels en engelen die op de Dag des Oordeels de rekening komen vereffenen. Dit werd hem in het christelijke bastion niet in dank afgenomen. Jaap Drupsteen bewerkte het verhaal op magisch-realistische wijze voor televisie. De uitzending op Oudejaarsavond 1975 was een groot succes.

Belcampo 1  Belcampo 2

Belcampo 3 1959

Op 2 januari 1990 overleed Schönfeld Wichers. Hij werd, nadat zijn stoffelijk overschot met een platte boerenkar was vervoerd, op 5 januari 1990 naast zijn vader begraven op de Oude algemene begraafplaats in Rijssen.

DSCN0451 Januari 2016
Belcampo 21-7-1902 2-1-1990
Oude gemeentelijke begraafplaats, Lentfersweg

DSCN0452 Januari 2016
Notaris J.G. Schönfeld Wichers 5 mrt. 1885 8 nov. 1937
Oude gemeentelijke begraafplaats, Lentfersweg

Pogingen hem in Rijssen te eren met een standbeeld of straatnaam stuitten bij het gemeentebestuur op verzet. In het dagblad Tubantia liet wethouder W. Markvoort aantekenen: “Schönfeld Wichers heeft hier in zijn jeugd inderdaad gewoond en zijn boek Het grote gebeuren speelt zich ook in onze stad af, maar verder staat hij als schrijver toch vrij ver van ons, als gemeente, af”. In het najaar van 2007 was een borstbeeld van Schönfeld Wichers voor de duur van een kleine tentoonstelling over zijn schrijverschap te zien in de Openbare bibliotheek van Rijssen.

Vervoerbedrijf Arriva, dat zijn treinstellen van de Noordelijke Nevenlijnen genoemd heeft naar bekende personen die in Noord-Nederland gewoond en gewerkt hebben, heeft Spurt-treinstel 10351 vanaf 2014 de naam Belcampo gegeven.

In Bathmen, waar Schönfeld Wichers van 1949 tot 1953 huisarts was, is het pad van zijn voormalige woning naar de dorpskerk naar hem vernoemd. Ook staat hoog op een stevige zijtak van een kloeke kastanjeboom een bronzen beeldje van de schrijver, die graag van tijd tot tijd een poosje in zo’n boom vertoefde.

Huis Grotestraat 9 (destijds), nu 7a en b, notariswoning Schönfeld Wichers
Het pand is in 1960 verbouwd tot twee winkels.