Gebruikte literatuur

exc St. Dionysius Kerk Rijssen 1925-2000 

Gebruikte literatuur
Rijssen, Gids voor Rijssen Vereeniging tot bevordering van het marktwezen en van plaatselijke belangen ter Rijssen 1937
– Van veertig zegenrijke melkjaren 1908-1948 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan van de vereeniging voor zuivelindustrie en melkhygiëne (1 foto, zie onderaan) 1948
– De geschiedenis van Rijssen V.V.V. Rijssen 1949
– Wat biedt Overijssel de toerist? Provinciale V.V.V. in Overijssel, 1949
Met ’n oaln Màester biej ’n Heard W.J.C. van Wijngaarden 1955
Overijssel Aar van de Werfhorst 1957
125 jaar Koninklijke Jutespinnerij en – weverij Ter Horst en Co 1960
– Jubileum-nummer Het Anker, personeelsorgaan van de Koninklijke Jutespinnerij en -weverij Ter Horst & Co. N.V. Rijssen, 1960
– Rijssen in oude ansichten, deel 1 G. Smit 1969
Kent u ze nog… de Riessndrs H. de Goeijen 1973
Rijssen in oude ansichten, deel 2 H. de Goeijen 1976
Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek, D.J. van der Ven, 1977
– Gemeentegids Rijssen 1978 Gemeentebestuur van Rijssen
Woordenboek Nederlands Twents, Mr. K.D. Schönfeld Wichers, uitgave Ver. oudheidkamer “Twente”, 1979
– Brandweer Rijssen, door de jaren heen Uitgegeven ter gelegenheid van de de opening van de brandweerkazerne aan de Molenstalweg 1980
Rijssen door de eeuwen heen J. Riemens 1980
Rijssen Poort van Twente 1980
Rijssen Stad van heden en verleden J. Riemens 1981
– 50 jaar Excelsior ’31 1931-1981 1981
Het grote gebeuren Belcampo, 9e oplage, 1981
– Gereformeerd in Rijssen J. Riemens, 1983
– Regge en Dinkel, land van levend water Adriaan Buter 1984
Rijssen door de eeuwen heen, deel 2 J. Riemens 1985
50 jaar jeugdvereniging Gereformeerde Gemeente Rijssen 1986
Burgerboeken 1580-1596; 1665-1730; 1732-1809; 1819 Stichting Oudheidkamer Riessen 1989
S.V. Excelsior’31 Rijssen, 1989
’t Is komn en goan, Christelijke School voor Mavo, Rijssen 1929-1989, 1989
Kiek toch’s D. Smit 1989
– Leven En Werk van Ds. H. Ligtenberg A. Bel 1989
– Raejsbreewe oet de Kueklkoare K.D. Schönfeld Wichters, 1989
– Pentekeningen van en over Rijssen door G.J. Kastenberg, 1990, Fien Zwoferink
RIVO Jubileumuitgave 1951 1991 Riessense Volleybalclub 1991
Jubileumboek S.V. Excelsior ’31 1931-1991 1991
Kiek toch’s, deel II D. Smit 1992
1892 S.V. Tubantia 1992 Scherpschuttersvereniging Tubantia 1992
Rijssen, vroeger en Nu Kulturele Raad Rijssen 1993
1243-1993 Stichting 750 jaar stad Rijssen 1993
Het Leven en Sterven van Mientje Vrijdag (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) B. Roest, 1995
Rijssen in oude ansichten, deel 3 J. Hosmar 1995
– Molens in Overijssel, TentoonstellingsDienst Overijssel, ± 1995
– Natuurlijk Rijssen, een beschrijving van de streek, IVN-Rijssen/Enter, 1995
– Ouwr ’n Oorlog, Rijssen in de jaren 1940-1945, stadsbibliotheek Rijssen, 1995
Woer Ziej van. Biej- en skealsdnaams in Riessn J. Slofstra 1997
Een klaagmuur in Rijssen Wiesje de Lange 1998
– De transportcolonne van het Nederlandse Rode Kruis 1944-1945, afdeling Rijssen J. Ligtenberg 1998
– ’t Gasten beukske, Het gast(v)aardigste boekje in, van en over Twente Stichting Hotel Overleg Twente, 1998
200 jaar Joden in Rijssen R. Wolterink 1999
125 jaar J.V.  Immanuel 1874-1999
De rust in het juteparadijs verstoord G.J. Bouwhuis 2000
– St. Dionysius Kerk,  Rijssen, 1925-2000  Diverse schrijvers 2000
Kadastrale Atlas Overijssel 1832, Rijssen en Wierden, kaartenmap 2000
Kadastrale Atlas Overijssel 1832, Rijssen en Wierden, Tekstdeel 2000
Het oude pand Frans Douwes Vroon 2001
Stichting Oudheidkamer Riessen 1951-2001 Stichting Oudheidkamer Riessen 2001
– De Mors 40 jaar, 1961-2001, Rijssense zwem- en poloclub R.Z&P.C. ‘De Mors’ 2010
Rijssens mannenkoor 75 jaar P. Wieringa en G.J. van Brussel 2003
– Het Leemspoor in Rijssen Stichting Rijssen Leemspoor 2003
Hesselman, De Mensen, De Wagens, De buizen Willem Vermeulen 2004
Rijssen en de Rijssenaren in de Tweede Wereldoorlog R. Wolterink 2004
– 1904-2004 Honderd jaar Protestants Christelijk Primair Onderwijs in Rijssen  Klaartje en Koos van der Burgh, 2004
– Het nieuws van Twente, 2005 De Twentse Courant Tubantia
– Familie Tusveld, 2005 Frans Tusveld
Rijssen 1950-1970, tijd van verandering Jenny Bouwhuis-ter Maat 2006
– Excelsior ’31 1931-2006 S.V. Excelsior’31, 2006
– In de Voorhoven onzes Gods, 50 jaar Oud Geformeerde Gemeente in Nederland te Rijssen Kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rijssen 2006
Al 40 jaar onderweg, Nijhof-Wassink Groep 1967-2007
Harakierie Gerrit Dannenberg 2007
Van Sudenae tot Zuna, een buurschap aan de Regge J. Lohuis 2007
Geschiedenissen van Rijssense bedrijven in verleden en heden H. Roosink 2007
– Harman, een hart vol onrust, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nijhof-Wassink Groep 2007|
– Brieven aan mijn kleinkinderen Een familiegeschiedenis Johan Geuzendam 2007
– Een nieuw gemeentehuis Gemeente Rijssen-Holten 2007
– Rijssense dwangarbeiders In Duitsland – 1942-1945, Roelof Wolterink 2008
Hun werken volgen hen na Gerrit Kraa 2009
Rabobank Rijssen-Enter presenteert: ‘Oud Rijssen’ Rabobank Rijssen-Enter 2009
– Medische Centrum Rijssen, Openingsmagazine/’09
– 50 jaar Muziekschool Rijssen, Muziek verrijkt je leven Muziekschool Rijssen en omstreken, 2010
– Elk verhaalt zijn weg en zaken  Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Rijssen, 3e druk 2012
– Rijssen, in tomeloze vaart Jenny ter Maat, 2012
Vensters op Rijssen Diverse auteurs 2013
– Bevrijdingskroniek Rijssen Stichting Historisch Oarfgood en het Rijssens Museum in samenwerking met Dannenberg Twenthe Tekst, april 2015
– Rijssenaren in Indië Roelf Wolterink, 2015
De pelmolen te Rijssen, geschiedenis van de molen Stichting Pelmolen Ter Horst
De Bosjaagr, Verhalen van een oud politieman Ben Plomp (2012?)
– Met ’n oaln Màester biej ’n Heard W.J.C. van Wijngaarden, Stichting Historisch Oarfgood Riessen, 2015
Adam Langenberg –  Een Stoute Ondernemer, Jaap C. Riemens, 2016
– Op het Schild in Rijssen, Wim Vlogtman, 2016
– 90 jaar Rijssens Mannenkoor 1927-2017, Rijssens Mannenkoor Jubileumgids
– Vensters op Rijssen, Diverse auteurs, 2017
Een weerbarstige puzzel voor een vitaal platteland. Terugblik op de Landinrichting Rijssen, Landinrichtingscommissie Rijssen, 2017
Leven in Rijssen. Onder de rook van de schoorsteenpijpen van Ter Horst. Herinneringen aan de na-oorlogse jaren, Wim Vlogtman, 2018
De Oosterhof Een landgoed in het Reggedal, Stichting Historisch Oarfgoed Riessen, 2018
– Rijssen naar Indië, Marja Voortman, 2020
– Havezate-Krabbels* Rijssens Museum
Havezate-Kroniek*  Diverse auteurs (tot heden)
– Rijssens Museum/Internationaal Brandweer Museum
– Het gebeurde in Rijssen,
Wim Vlogtman, 2022

* Havezate-Krabbels werd Havezate-Kroniek (jaargang 5, nr 4) en vervolgens Havezate Kroniek

  • Genealogische Bronnen – 11 – Rijssen, Stichting Genealogische Werkgroep Twente, Enschede, 2013.  DVD.

Websites staan zoveel mogelijk vermeld