Jubilea

 1913
Jubileum-eeuwfeest.

 1924
50-jarig bestaan Christelijke Jongelingsvereeniging op Gereformeerde grondslag, Immanuel.

1934
30-jarig jubileum van de Nederlands Hervormde Jongelingsvereeniging.