Stamboom Tusveld

Uit http://GenealogieRijssen.nl

Frans, voor het ouderlijk huis

Bewoners van Rijssen:

Genealogie van Lucas op ’t Tusvelt.

Generatie I

Lucas op ’t Tusvelt, geb. circa 1650,

                 een zoon:

 1. Egbert Tuschfelt, geb. circa 1680, volgt II.

Generatie II

 1. Egbert Tuschfelt, zn. van Lucas op ’t Tusvelt (I), geb. circa 1680, relatie met Joanna Coulen, geb. circa 1680.
  Uit deze relatie een zoon:
 1. Hendrikus Tusveld, geb. te Rijssen op 13 jul 1713, volgt III.

Generatie III

III. Hendrikus Ook Hendrick Tusveld Ook Tusschefelt?, zn. van Egbert Tuschfelt (II) en Joanna Coulen, geb. te Rijssen op 13 jul 1713, Wever, otr. (21 jaar oud) te Rijssen op 31 aug 1734.
Zie Trouwboeken Nederduits Gereformeerde Kerk Rijssen met Hendrijne Woolthuijs Ook Nijmeijer Woolthuis. Ook Van de Velde en Nijmeijer, dr. van Hendrik Jansens Woolthuijs (Landbouwer.) en Tuenisken Sweersen, geb. te Ypelo.
Zie Volkstelling Rijssen, 1748, Transcripties, Twentse genealogische en historische bronnen, Stichting Genealogische Werkgroep Twente. ‘Hendk Tusveld en vrouw,Jannes (kind ouder dan 10 jaar), Berent Diene en Willem (kinderen jonger dan 10 jaar), inwoner Geesken Tusveld’. Geesken is een zus van HT?.
Zie Woer ziej van, van J. Slofstra.
Waarschijnlijk, maar niet zeker, ook een dochter van dit ouderpaar.
Zie bij echtgenoot.
Zie Volkstelling Rijssen, 1748, Transcripties, Twentse genealogische en historische bronnen, Stichting Genealogische Werkgroep Twente. ‘Hendk Tusveld en vrouw,Jannes (kind ouder dan 10 jaar), Berent Diene en Willem (kinderen jonger dan 10 jaar), inwoner Geesken Tusveld’.
Uit deze relatie 5 kinderen:

 1. Johannes (Koejans), geb. te Rijssen op 20 mei 1737, ovl. (84 jaar oud) te Rijssen op 6 jan 1822, volgt IVa.
 2. Elisabeth, geb. te Rijssen in 1743, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Rijssen op 30 jan 1819. Zie WieWasWie.nl: oanr 5.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij namens burgemeester het geassumeerde lid uit den gemeenteraad J. Dikkers in ordonnantie J. Jansen, secr. Rozengaarden 250, rond 14.00 uur. Niet geteld tijdens de volkstelling in 1748. Getuige bij het huwelijk van Joannes Hofstee en Gertrudis Schutten in 1797? RK.
 3. Wilhelmus (Koewilm. Willem) Hendrikzen, geb. te Rijssen op 7 mei 1746, ovl. (70 jaar oud) te Rijssen op 13 jan 1817, volgt IVb.
 4. Diene, geb. waarschijnlijk te Rijssen voor 1748 Tussen 1738 en 1748. Zie Volkstelling Rijssen, 1748, Transcripties, Twentse genealogische en historische bronnen, Stichting Genealogische Werkgroep Twente. ‘Hendk Tusveld en vrouw,Jannes (kind ouder dan 10 jaar), Berent Diene en Willem (kinderen jonger dan 10 jaar), inwoner Geesken Tusveld’.
 5. Berent, geb. waarschijnlijk te Rijssen voor 1748 Tussen 1738 en 1748.
  Zie Volkstelling Rijssen, 1748, Transcripties, Twentse genealogische en historische bronnen, Stichting Genealogische Werkgroep Twente. ‘Hendk Tusveld en vrouw,Jannes (kind ouder dan 10 jaar), Berent Diene en Willem (kinderen jonger dan 10 jaar), inwoner Geesken Tusveld’.

Generatie IV

IVa. Johannes (Koejans) Ook Jannes Tusveld, zn. van Hendrikus Tusveld (III)  (Wever.) en Hendrijne Woolthuijs, geb. te Rijssen op 20 mei 1737, Rooms Katholiek, Fabrikant, ovl. (84 jaar oud) te Rijssen op 6 jan 1822.
Zie WieWasWie.nl: oanr 4.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij burgemeester Jan Dikkers. Overleden om 18.00 uur, Rozengaarden 250, otr. te Rijssen op 28 apr 1776.
Zie de trouwboeken van Rijssen, kerk.huw. (resp. 38 en ongeveer 37 jaar oud) (Rooms Katholiek) te Haarle Hellendoorn op 29 apr 1776. Zie Hellendoorn, transcriptie. Ref. Trouwen 1760-1790. Civ. Trouwen 1791-1795. ‘Johannes Tusfelt j.m. van Rijssen met Femia Wolterink j.d. in het kerkdorp’.
Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ’26 maji (1776) matrimonio juncti sunt joannes Tusvelt et Euphemia wolters Riestenses testibus Gertrude Fock et Gertrude Jacobsen’ met Euphemia Maria (Fenne) Ook Fenna Maria. Euphemia Wolterink Ook Wolters, dr. van Gerrit Gerritsen op Wolterink en Marije Claasen op Smeenk, geb. te Hellendoorn in 1739, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Rijssen op 30 mei 1805.
Zie Volkstelling Rijssen, 1748, Transcripties, Twentse genealogische en historische bronnen, Stichting Genealogische Werkgroep Twente. ‘Hendk Tusveld en vrouw,Jannes (kind ouder dan 10 jaar), Berent Diene en Willem (kinderen jonger dan 10 jaar), inwoner Geesken Tusveld’.
Zie ‘Hun werken volgen hen na’ (300 jaar geschiedenis van Hervormd Enter 1709-2009), van Gerrit Kraa, blz. 45. Waarschijnlijk de daar vermelde Jannis Tusveld.
Zie Register Civique Stad- en kwartier Rijssen 1811, transcriptie Twentse genealogische en historische bronnen – 11, GWT. Volgnummer 4373, Tusveld Johannes, woongebied Rijssen Stad en kwartier.
Zie Vensters op Rijssen II, 2017, diverse auteurs, hoofdstuk Rijssen in de Franse Tijd (1), 1795-1813. Zat, nadat het vroedschap in Rijssen werd afgedankt, in het voorlopig en later definitieve bestuur (de Provisitionele Representanten des Volks) van Rijssen.
Uit dit huwelijk 3 zonen:

 1. Henricus, geb. te Rijssen, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rijssen op 18 jan 1852, volgt Va.
 2. Hermannus Lubbertus, geb. te Rijssen in 1783, Fabriekant, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Borne op 26 okt 1836, tr. met Hendrika Hemmelder. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 3. Lambartus, geb. te Rijssen op 5 mei 1787, Rooms Katholiek, Winkelier. Fabriekeur. Fabrikant, ovl. (60 jaar oud) te Rijssen op 5 jan 1848 Zie WieWasWie.nl: oanr 4.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Hendrik Jan Aeijelts Averink, burgemeester. Overleden rond 13.00 uur. Elsenerstraat 328, tr. (resp. 26 en ongeveer 18 jaar oud) te Rijssen op 15 mei 1813. Zie WieWasWie.nl: hanr 16.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door maire Godefroi Feuilletau de Bruin, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 10 jun 1813. Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Hujus factis tribus proclamationibus legitimi matriomonio Juncti Sunt Lambertus Tusveld filius Joannis Tusveld et Euphemia Maria Wolters et Henrica Koedijk filia Joannis Wilhelmi Koedijk testibus Reverendo Domino A: Tuesse et Gertrude van Hertem’ met Hendrika Koedijk, dr. van Jan Willem Koedijk (Kastelein. Logementhouder.) en Anna Margaretha (Heete Meuje) Heedt, geb. te Rijssen in 1795, Rooms Katholiek, Winkelierster, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Rijssen op 4 aug 1870. Zie WieWasWie.nl: oanr 70.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 23.30 uur. Elsenerstraat 518. Waarschijnlijk de Lambertus Tusveld, die op 23 september 1813, samen met 69 andere jongemannen uit Rijssen, werd opgeroepen voor de Nationale Garde. Hij moest daadwerkelijk opkomen. Ook zijn broer Joannes,
  Zie Register Civique Stad- en kwartier Rijssen 1811, transcriptie Twentse genealogische en historische bronnen – 11, GWT. Volgnummer 4375, Tusveld Lambertus, woongebied Rijssen Stad en kwartier.
  Uit dit huwelijk geen kinderen.

IVb.  Wilhelmus (Koewilm. Willem) Hendrikzen Willem Tusveld Tusvelt, zn. van Hendrikus Tusveld (III) (Wever.) en Hendrijne Woolthuijs, geb. te Rijssen op 7 mei 1746, Rooms Katholiek, Fabrikeur. Fabrikant, ovl. (70 jaar oud) te Rijssen op 13 jan 1817 Zie WieWasWie.nl: oanr 7.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Overleden rond 12.00 uur. Enterstraat 31, otr. te Rijssen op 8 apr 1770 Zie de trouwboeken van Rijssen.
Zie Dehofmarken.nl, Huwelijken van inwoners van Elsen in de NG kerk te Rijssen van 1640-1811.
Zie Trouwboek NG Holten 1706-1795, transcriptie en register, Twentse genealogische en historische bronnen, 31, Stichting Genealogische Werkgroep Twente. ‘Willem Hendrikzen Túsvelt J:M: in Rijssen, Met Geertrúid Gerritzen Strúik J:D: op de Borkel onder Holten. attestatie gegeven na Rijssen’, kerk.huw. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) te Rijssen op 6 mei 1770 Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Matrimonio juncti sunt Wilhelmus Tusvelt Riestensis et Gertrudis Struik van de Borkel testibus Engel van Schale et Gertrudis vischer’ met Geertrui Gerritzen Ook Geertruit, Geertruid en Geertruida Struik, dr. van Gerrit Stroek en Maria Meijer, geb. te Rijssen ‘Op de Borkel’ in 1746, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Rijssen op 7 sep 1816 Zie WieWasWie.nl: oanr 59.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Overleden rond 10.00 uur. Enterstraat 31.
Zie Volkstelling Rijssen, 1748, Transcripties, Twentse genealogische en historische bronnen, Stichting Genealogische Werkgroep Twente. ‘Hendk Tusveld en vrouw,Jannes (kind ouder dan 10 jaar), Berent Diene en Willem (kinderen jonger dan 10 jaar), inwoner Geesken Tusveld’.
Waarschijnlijk de Willem Tusveld die in 1782 toetrad tot het weversgilde van Rijssen. Dan dus wever.
Zie Rijssen door de eeuwen heen, deel II, J. Riemens, voor achtergrondinformatie over het Rijssense weversgilde.
Zie Register Civique Stad- en kwartier Rijssen 1811, transcriptie Twentse genealogische en historische bronnen – 11, GWT. Volgnummer 4378, Tusveld Willem, woongebied Rijssen Stad en kwartier.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. GeertruidaGertrudis, geb. te Rijssen in 1772, Rooms Katholiek, Fabrikante, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Rijssen op 29 okt 1855 Zie WieWasWie.nl: oanr 64.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 16.00 uur. Enterstraat 34, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en 32 jaar oud) (Rooms Katholiek) te Rijssen op 14 mei 1797 Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Factis praescriptis proclamationibus Matrimonio juncti Sunt joannes Meijer ex Asel, et Gertudis Tusvelt Riessensis testibus Antonio Tonizen et Elisbetha Tusvelt’ met Joannes (Jan) Meijer, geb. te Azelo Rijssen? op 21 dec 1764, Rooms Katholiek, Fabriekant. Fabrikant, ovl. (49 jaar oud) te Rijssen op 13 mrt 1814 WieWasWie.nl: oanr 22. Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Overleden rond 03.00 uur. Rijssen 12.
  Zie Register Civique Stad- en kwartier Rijssen 1811, transcriptie Twentse genealogische en historische bronnen – 11, GWT. Volgnummer 4278, Meijer Jan, woongebied Rijssen Stad en kwartier.
  Uit dit huwelijk 8 kinderen.
 2. Johanna Tusvelt, geb. te Rijssen in 1775, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Rijssen op 14 feb 1858 Zie WieWasWie.nl: oanr 14.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 08.30 uur. De Steege 357, kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 35 jaar oud) (Rooms Katholiek) te Rijssen op 22 sep 1804 Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Factis praescriptis proclamationibus Matrimonio juncti Sunt jan Heet et joanna Tusvelt Rijssenses testibus joanne Ter Lintelo et joanna Barkel’ met Johannes Anthonius (Jan) Heedt Heet, zn. van Gerrit Heedt en Fenneken Litteler, geb. te Rijssen in 1769, ged. Rooms Katholiek te Rijssen op 2 jan 1769, Koopman. Winkelier. Kruidenier, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Rijssen op 13 nov 1834 Zie WieWasWie.nl: oanr 32.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij burgemeester Jan Dikkers. Overleden rond 14.00 uur. Rozengaarden 245. Jan Heedt, begr. te Rijssen op 18 nov 1834.
  Uit Burgerboeken Stadt Rijssen, van de Stichting Oudheidkamer Riessen. Boek 3, register van de Stad Rijssen: ’21 febr. 1777: Gerrit Heedt geboortig van Beesten Ampt Lingen, alsmede zijne twee zoons Jan Antonij en Jannes’.
  Nam de winkel van zijn ouders over, Rozengaarde 245 (kruising Rozengaarde/Kerkstraat). Woonde ook op dat adres. Leverde in november 1813 twaalf ellen linnen aan de Russische en Pruisische troepen. Zie Havezate-Krabbels, jaargang 2, nr 1 en het artikel Het Manzeshoes, Kiek Toch’s, deel II, van Dick Smit.
  Zie Havezate-Kroniek, jaargang 8, nr. 2, april 2010, ‘Stadsarchief van Rijssen’, verzameld door Dick Smit. Werd in 1825 gekozen om plaats te nemen in de Rijssense raad.
  Zie 1243-1993, Stichting 750 jaar stad Rijssen, blz 37: Anderhalve eeuw geleden.
  Zie Havezate Kroniek, jaargang 14, nr 2, blz 63 en 64.
  Zie Havezate Kroniek, jaargang 14, nr 3, blz 93 en volgende.
  Zie Register Civique Stad- en kwartier Rijssen 1811, transcriptie Twentse genealogische en historische bronnen – 11, GWT. Volgnummer 4179, Heedz (Heedt) Jan, woongebied Rijssen Stad en kwartier.
  Zie Havezate Kroniek, jaargang 14, nr 2, blz 63 en 64.
  Uit dit huwelijk geen kinderen.
 3. Maria, geb. te Rijssen in 1778, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rijssen op 7 feb 1850 Zie WieWasWie.nl: oanr 5.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Hendrik Jan Aeijelts Averink, burgemeester. Overleden rond 05.00 uur. Enterstraat 36, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 32 jaar oud) te Rijssen op 9 mei 1811 Zie WieWasWie.nl: hanr 1. Dit is het allereerste geregistreerde huwelijk in Rijssen, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 10 mei 1811 Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Hujus Matrimonio legitime juncti sunt gerhardus Meijer et Maria Tusveld testibus Engelberta van Schaalen et Maria Kemna’ met Gerhardus Bonifatius (Gradus) Gerhardus Meijer, zn. van Hermannus Hendrikus (Harmannus) Meijer en Arendina Claassen (Tapster.), geb. te Rijssen in 1779, Rooms Katholiek, Koopman, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Rijssen op 18 dec 1860 Zie WieWasWie.nl: oanr 86.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 17.00 uur. De Beek 20.
  Zie Register Civique Stad- en kwartier Rijssen 1811, transcriptie Twentse genealogische en historische bronnen – 11, GWT. Volgnummer 4266, Meijer Gerhardus Bonifacius, woongebied Rijssen Stad en kwartier.
  Gerhardus Bonifatius (Gradus) Meijer en Maria Tusveld. Bruid en bruidegom woonden beiden ten tijde van het huwelijk in Rijssen. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 4. Johannes (Jannes), geb. te Rijssen op 25 jul 1780, ovl. (68 jaar oud) te Rijssen op 19 dec 1848, volgt Vb.
 5. Hendrikus, geb. te Rijssen op 12 nov 1785, ovl. (64 jaar oud) te Rijssen op 8 apr 1850, volgt Vc.
 6. Berendina Gerarda. Ook Berendina Grada. Bernardina, geb. te Rijssen in 1790, Rooms Katholiek, Logementhoudster. Bierbrouwster, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Rijssen op 21 mrt 1870
  Zie WieWasWie.nl: oanr 28.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 22.00 uur. Schild 154, tr. (resp. ongeveer 21 en 21 jaar oud) te Rijssen op 21 mrt 1811, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 7 mrt 1811.
  Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Hujus Matrimonio legitime juncti sunt Joannes Koedijk et bernardina Tusvelt Testibus Gerrado Joanne Reverendo Dno Blankenvoort et Elisabeth Tusveld’ met Johannes Hendrikus Joannes Koedijk, zn. van Jan Willem Koedijk (Kastelein. Logementhouder.) en Anna Margaretha (Heete Meuje) Heedt, geb. te Rijssen op 29 jan 1790, Rooms Katholiek, Kastelein. Herbergier. Brouwer. Logementhouder. Hotel De Kroon, ovl. (55 jaar oud) te Rijssen op 10 mei 1845 Zie WieWasWie.nl: oanr 25.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Stokkers, lid van de gemeenteraad, bij indispositie van den burgemeester. Overleden rond 01.00 uur. Schild 86.
  ‘De Koedijk’, (zie bij beroep echtgenote) die in 1816 een bierbrouwerij had ter plaatse van Bondshotel De Kroon. Wellicht was de brouwerij de voorloper van het latere hotel. Ook de H.J. Koedijk (bierbrouwerij), die vermeld staat op ‘de lijst van fabrieken en fabriekjes te Rijssen’ op 17 september 1816. Zal de Johannes Hendrikus Koedijk zijn die borg stond voor Jan Hesselink, die de oude school achter de Schildkerk zou afbreken. Werd in 1815 beheerder werd van het eerste postdistributiekantoor van Rijssen. Werd op gevolgd door zijn zoon, Jan Willem.
  Zie Havezate-Kroniek, Jaargang 11, nr 1 ‘Op het Schild te Rijssen (3)’.
  Zie Havezate-Kroniek, jaargang 13, nr 1, januari 2015, blz. 33, Koedijk-Kroone Manzes.
  Zie Vensters op Rijssen, diverse auteurs, 2013: Molens in Rijssen, blz 253 en volgende.
  Zie Op het Schild in Rijssen. Herinneringen aan de jaren vijftig van de vorige eeuw, van Wim Vlogtman, hoofdstuk 3.
  Zie Register Civique Stad- en kwartier Rijssen 1811, transcriptie Twentse genealogische en historische bronnen – 11, GWT. Volgnummer 4233, Koedijk Johannes Hendrikus, woongebied Rijssen Stad en kwartier.
  Zie Vensters op Rijssen II, 2017, diverse auteurs, hoofdstuk De Pos en de bodebus van Rijssen, blz. 57.
  Zie Leven in Rijssen, Onder de rook van de schoorsteenpijpen van Ter Horst, van Wim Vlogtman, 2018, Café Spekhorst.
  Zie Havezate-Kroniek, jaargang 11, nr 1, januari 2013, blz 121, Op het Schild te Rijssen (3).
  Zie Havezate-Kroniek, jaargang 13, nr 1, januari 2015, blz. 33, Koedijk-Kroone Manzes. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

Generatie V

Va. Henricus Ook Hendrikus en Hindrikus Tusveld Ook Tusvelt, zn. van Johannes (Koejans) Tusveld (IVa)(Fabrikant.) en Euphemia Maria (Fenne) Wolterink, geb. te Rijssen, ged. Rooms Katholiek te Rijssen op 5 feb 1779, Textielfabriekant. Fabrikant. Winkelier. Fabrikeur, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rijssen op 18 jan 1852.
Zie WieWasWie.nl: oanr 6.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 18.00 uur. Rozengaarden 165, kerk. huw. (resp. ongeveer 26 en 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) te Rijssen op 30 apr 1805.Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Factis praescriptis proclamationibus Matrimonio juncti Sunt Henricus Tusvelt Rijssensis et joanna Prinsen ex Senderen testibus Gerardo joanne Meijer et joanna Fuurbrook’ met Johanna Ook Joanna Princen Ook Prinsen, Prinzen en Prins, dr. van Bernardus Prinsen en Catharina Schouten, geb. te Borne op 7 dec 1781, Rooms Katholiek, Fabrikeur, ovl. (73 jaar oud) te Rijssen op 15 jan 1855. Zie WieWasWie.nl: oanr 4. Prinsen.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aan gegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 23.30 uur. Rozengaarden 362.
Hoogstwaarschijnlijk de S. Tusveld (katoenspinnerij), die vermeld staat op ‘de lijst van fabrieken en fabriekjes te Rijssen’ op 17 september 1816. De blauwververij van de familie Tusveld bevond zich in de Rozengaarde.
Zie Register Civique Stad- en kwartier Rijssen 1811, transcriptie Twentse genealogische en historische bronnen – 11, GWT. Volgnummer 4374, Tusveld Hendricus, woongebied Rijssen Stad en kwartier.

Henricus Tusveld en Johanna Princen
Bezaten een weverij, blauwververij en kammenmakerij.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Euphemia Maria Ook Tusvelt, geb. te Rijssen in 1806, Rooms Katholiek, Koopvrouw, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Hellendoorn op 9 nov 1869, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Rijssen op 14 jun 1828 WieWasWie.nl: oanr 7.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Jan Dikkers, burgemeester en secretaris, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 18 jun 1828 Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘matrimonio juncti sunt Euphemia Maria Tusveld et joannes Henricus Jansen testibus Bernardus Lörink et Gradus Tusveld’ met Joannes Henricus Joannes Janssen Jansen, zn. van Hendricus (Hendrik) Janssen en Eva Latten, geb. te Coevorden Nieuwenhagen, Limburg? in 1799, Rooms Katholiek, Winkelier. Koopman, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Rijssen op 2 nov 1854 WieWasWie.nl: oanr 54. Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 13.00 uur. Enterstraat 66. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
 2. Agatha Catharina, geb. te Rijssen in 1808, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Delden op 22 jul 1886, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 34 jaar oud) te Rijssen op 2 jun 1830 WieWasWie.nl: hanr 9. Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten (om 19.00 uur) door Jan Dikkers, burgemeester en secretaris, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 3 jun 1830 Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘matrimonio juncti sunt joannes Hendrikus Reijntjes et Cathrina (doorgestreept: Elisabetha) Agatha Tusveld testibus gerardo Tusveld et bernardus Lörink’ met Joannes HendricusOok Jan Hendrik. Joannes Hendrikus Rientjes Reijntjes, zn. van Adolf Rientjes en Euphemia Volmbroek (Landbouwster.), geb. te Ootmarsum Denekamp in 1796, Rooms Katholiek, Kammenmaker. Rietmaker, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Delden op 19 apr 1871. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 3. Johannes Stephanus (de Koejans), geb. te Rijssen in 1810, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rijssen op 10 nov 1882, volgt VIa.
 4. Berendina Maria. Ook Maria, geb. te Rijssen op 14 nov 1812 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Geboren rond 06.00 uur. Rijssen 250, ovl. (76 jaar oud) te Delden op 18 apr 1889, tr. te Delden met Albertus Hemmelder. Uit dit huwelijk een zoon.
 5. Gerhardus Bernardus, geb. te Rijssen op 18 sep 1814. Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Geboren rond 17.00 uur. Rijssen 50. Ganr 76, Rooms Katholiek, Pastoor, ovl. (67 jaar oud) te Albergen op 6 mei 1882.
 6. Lambertus Ambrozius (de Koejans), geb. te Rijssen op 7 dec 1816, ovl. (81 jaar oud) te Rijssen op 28 jul 1898, volgt VIb.
 7. Elisabeth, geb. te Rijssen op 4 apr 1819.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester en secretaris. Geboren rond 03.00 uur. Rijssen 250. Ganr 17, Rooms Katholiek, ovl. (61 jaar oud) te Oldenzaal op 2 feb 1881, tr. (resp. 32 en ongeveer 45 jaar oud) te Rijssen op 12 mei 1851 WieWasWie.nl: hanr 14.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Gerhardus Stokkers, lid uit de gemeenteraad, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 13 mei 1851 Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Matrimonio juncti sunt joannes Hendricus Siemerink ex Oldenzalia et Elisabeth Tusveld testibus Reverendus domino pastor Siemerink et joanna Prinsen’ met Joannes Henricus Siemerink, geb. te Oldenzaal in 1806, Rooms Katholiek, Grofsmid, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Oldenzaal op 6 jun 1880.
  Zoon van Joannis Siemerink en Margaretha Schaatsen. Weduwnaar van Maria Susanna Heinink. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 8. JohannaJoanna, geb. te Rijssen op 20 mei 1821.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij ‘Voor den burgemeester Gerhardus Stokkers, lid uit den gemeenteraad, J. Dikkers secretaris’. Geboren rond 14.00 uur. Ganr 21, Rooms Katholiek, ovl. (68 jaar oud) te Delden op 17 jun 1889, tr. (resp. 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Rijssen op 13 mei 1843 WieWasWie.nl: hanr 7. Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Jan Dikkers, burgemeester en secretaris, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 16 mei 1843.
  Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Matrimonio juncti sunt Hermannus Meinders et joanna Tusveld testibus Euphemia Koedijk en joanne Meijer Dispensatione super tertium Gradum consaguinitatis linea collatratis oblenta’ met Hermannus Meinders, geb. te Delden Stad in 1820, Rooms Katholiek, Bakker, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Delden op 21 jul 1865 Meijnders.
  Zoon van Lambertus Meinders en Johanna Luierweert. Uit dit huwelijk een dochter.
 9. Hendrikus Bonuventura (de Koejans) Tusvelt, geb. te Rijssen op 14 jul 1824, ovl. (77 jaar oud) te Rijssen op 21 aug 1901, volgt VIc.
 10. Wilhelmina, geb. te Rijssen op 1 aug 1826.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester en secretaris. Geboren rond 11.00 uur. Ganr 57, Rooms Katholiek, ovl. (90 jaar oud) te Raalte op 4 feb 1917, tr. (resp. 22 en ongeveer 28 jaar oud) te Rijssen op 4 nov 1848.
  Zie WieWasWie.nl: hanr 13.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door burgemeester Hendrik Jan Aeijelts Averink, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 7 okt 1849.
  Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Matrimonio juncti sunt hermannus Elferink et Wilhelmina Tusveld testibus Grado Struik et joachim Hoodes’ met Hermannus Elferink, geb. te Bathmen in 1820, Rooms Katholiek, Schoenmaker. Zoon van Berend Elferink en Janna Groot Wolthaar. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Vb.  Johannes (Jannes) Jannes Wz. Joannes Tusveld, zn. van Wilhelmus (Koewilm. Willem) Hendrikzen Tusveld (IVb) (Fabrikeur. Fabrikant.) en Geertrui Gerritzen Struik, geb. te Rijssen op 25 jul 1780, Rooms Katholiek, Fabrikant. Fabrikeur, ovl. (68 jaar oud) te Rijssen op 19 dec 1848.
Zie WieWasWie.nl: oanr 98.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Hendrik Jan Aeyelts Averink, burgemeester. Enterstraat 53, om 17.00 uur, tr. (resp. 31 en ongeveer 26 jaar oud) te Rijssen op 28 aug 1811. Zie WieWasWie.nl: hanr 7.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Gerhardus Stokkers?, kerk.huw. te Rijssen op 29 aug 1811. Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Hujus Matrimonio legitime juncti Sunt Joannes Tusvelt et Hendrika Koedijk testibus Joanne Lintelo et Joanne Koedijk’ met Hendrika Henrica Koedijk, dr. van Harmannus Koedijk (Landbouwer. Akkerbouwer.) en Anna Reimerink (Landbouwster.), geb. te Haaksbergen in 1785, Rooms Katholiek, Dienstmaagd, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Rijssen op 3 nov 1869.
Zie WieWasWie.nl: oanr 81.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 08.00 uur. Enterstraat 59.
Betaalde in 1815 een bedrag van f. 38.00 aan personele belasting aan de gemeente rijssen. Er waren destijds 25 belastingklassen. De tweede klasse kende meerdere contribuabelen, waaronder Jannes Tusveld.
Zie Geschiedenissen van Rijssense bedrijven in verleden en heden, van H. Roosink, hoofdstuk Gebr. Tusveld, de Koejans. Had zitting in de Rijssense Municipaliteit (stadsraad).
Zie Register Civique Stad- en kwartier Rijssen 1811, transcriptie Twentse genealogische en historische bronnen – 11, GWT. Volgnummer 4379, Tusveld Jannes, woongebied Rijssen Stad en kwartier.
 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Geertruida (Geertrui), geb. te Rijssen op 10 jul 1812.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Geboren rond 16.00 uur. Rijssen 31, Rooms Katholiek, Winkelierster, ovl. (67 jaar oud) te Rijssen op 18 apr 1880 WieWasWie.nl: oanr 52. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Enterstraat 111, om 10.00 uur, tr. (resp. 29 en ongeveer 36 jaar oud) te Rijssen op 29 jan 1842.
  Zie WieWasWie.nl: hanr 3.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Jan Dikkers, burgemeester, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 3 feb 1842.
  Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘matrimonio juncti sunt joannes Hendricus Geerdink post obtentemdispensationem super tertium Gradius affinitatis linea colletratis et Getrudis Tusveld testes joannes Wilehlmus koedijk et Hermannus Tusveld van Boxen’ met Joannes Hendrikus Geerdink, zn. van Hermannus Geerdink (Schoenmaker.) en Maria van Boxel, geb. te Rijssen in 1806, Rooms Katholiek, Schoenmaker. Winkelier, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rijssen op 8 apr 1873.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 38.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 21.00 uur. Enterstraat 111.Waarschijnlijk de J.H. Geerdink, die het rekest ondertekende, dat op 20 december 1849 gezonden werd aan Koning Willem III, in verband met de waterhuishouding van de Regge. Uit dit huwelijk 7 kinderen.
 2. Willem, geb. te Rijssen op 21 feb 1814.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Geboren rond 17.00 uur. Rijssen 31. Ganr 15, ovl. (2 dagen oud) te Rijssen op 23 feb 1814 Zie WieWasWie.nl: oanr 14. Overlijden aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Overleden rond 23.00 uur. Rijssen 31.
 3. Willem, geb. te Rijssen op 29 apr 1815.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Geboren rond 23.30 uur. Rijssen 31. Ganr 46, ovl. (8 dagen oud) te Rijssen op 7 mei 1815 Zie WieWasWie.nl: oanr 44. Overlijden aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Overleden rond 20.00 uur. Enterstraat 31.
 4. Anna, geb. te Rijssen op 28 jun 1816.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Geboren rond 20.00 uur. Ganr 74. Rijssen 31, ovl. (75 jaar oud) te Rijssen op 28 jul 1891 Zie WieWasWie.nl: oanr 102. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Overleden rond 07.00 uur. Enterstraat 166.
 5. Willem, geb. te Rijssen op 30 mrt 1818.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Geboren rond 21.00 uur. Rijssen 31. Ganr 28, ovl. (10 maanden oud) te Rijssen op 1 feb 1819 Zie WieWasWie.nl: oanr 7. Overlijden aangeven bij namens burgemeester het geassumeerde lid uit den gemeenteraad J. Dikkers in ordonnantie J. Jansen, secr. Enterstraat 31, om 21.30 uur.
 6. Willemina, geb. te Rijssen op 18 mrt 1820.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven ‘voor den burgemeester Gerhardus Stokkers, lid uit der gemeenteraad, J. Dikkers, secretaris’. Geboren rond 03.00 uur. Ganr 15. Rijssen 31, ovl. (3 jaar oud) te Rijssen op 10 apr 1823.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 20. Overleden rond 17.00 uur. Enterstraat 31.
 7. Hermannus Franciscus (Koejans), geb. te Rijssen op 3 dec 1821, ovl. (63 jaar oud) te Rijssen op 26 mrt 1885, volgt VId.
 8. Elisabeth, geb. te Rijssen op 28 apr 1824.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij ‘voor den burgemeester Gerhardus Stokkers, lid uit den gemeenteraad, J. Dikkers secretaris’. Geboren rond 05.00 uur. Ganr 31, Rooms Katholiek, ovl. (28 jaar oud) te Wierden op 22 feb 1853, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Rijssen op 23 okt 1849. Zie WieWasWie.nl: hanr 26.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door burgemeester Hendrik Jan Aeijelts Averink, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 24 okt 1849
  Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Matrimonio juncti sunt Gerardus Struik et Elisabetha Tusveld cum dispensatione Super impedimentum consaguinitatis terii Gradus Li. Coll. testibus Wilhelmina Tusveld et vidua Hendrica Koedijk’ met Gerhardus (Gradus) Struik, zn. van Hermannus Struik (Steenbakker. Smit. Smidsbaas. Smid.) en Janna Lammertink (Huiswerkster. Boerwerkster.), geb. te Rijssen op 2 jul 1821.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij ‘voor den burgemeester Gerhardus Stokkers lid uit den gemeenteraad Jan Dikkers, secretaris’. Geboren rond 21.00 uur. Ganr 29, Rooms Katholiek, ovl. (49 jaar oud) te Wierden op 5 apr 1871.
  Misschien de Gradus Struik die Willibrordus Meinders opvolgde in de Rijssense gemeenteraad, na diens overlijden. Zie WieWasWie.nl voor tweede huwelijk, in Wierden. Uit dit huwelijk een zoon.
 9. Gradus, geb. te Rijssen op 30 jul 1826 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester en secretaris. Geboren rond 22.00 uur. Ganr 56, ovl. (17 dagen oud) te Rijssen op 16 aug 1826 Zie WieWasWie.nl: oanr 34. Overlijden aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester en secretaris. Overleden rond 11.00 uur. Enterstraat 31.
 10. Willemina, geb. te Rijssen op 25 dec 1827, ovl. (74 jaar oud) te Tubbergen op 18 jun 1902.
  Zie WieWasWie.nl voor huwelijk in Tubbergen.

Vc. Hendrikus Henricus Tusveld Tusvelt, zn. van Wilhelmus (Koewilm. Willem) Hendrikzen Tusveld (IVb) (Fabrikeur. Fabrikant.) en Geertrui Gerritzen Struik, geb. te Rijssen op 12 nov 1785, Rooms Katholiek, Winkelier. Fabrikant, ovl. (64 jaar oud) te Rijssen op 8 apr 1850. Zie WieWasWie.nl: oanr 25.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Hendrik Jan Aeijelts Averink, burgemeester. Overleden rond 18.00 uur. Enterstraat 50, kerk.huw. (resp. 21 en ongeveer 36 jaar oud) (Rooms Katholiek) te Rijssen op 22 jul 1807 Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Factis praescriptis proclamationibus Matrimonio juncti Sunt Henricus Tusvelt et Henrica van Boxel Rijssenses testibus Hermanno Ekkerink et Aleijdis jannink’ met Hendrika Arendina Henrica van Boxel, dr. van Harmannus van Boxel (Koopman.) en Aleida (Aeltje) Geusendam, geb. te Rijssen in 1771, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Rijssen op 7 feb 1844.
Zie WieWasWie.nl: oanr 8.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Hendrik Jan Aeijelts Averink, burgemeester. Overleden rond 06.00 uur. Enterstraat 27.
Misschien de H. Tusveld (bombazijnfabriek), die vermeld staat op ‘de lijst van fabrieken en fabriekjes te Rijssen’ op 17 september 1816.
Zie Havezate-Krabbels, jaargang 6, nr 1, twee artikelen uit het stadsarchief (21 januari en 20 augustus 1819) over activiteiten van HT.
Zie Havezate-Kroniek, jaargang 9, nr 3, juli 2011: Stadsarchief van Rijssen. Kwam in de gemeenteraad op de open gekomen plaats van J. Altink.
Zie Register Civique Stad- en kwartier Rijssen 1811, transcriptie Twentse genealogische en historische bronnen – 11, GWT. Volgnummer 4377, Tusveld Hendricus, woongebied Rijssen Stad en kwartier.
Uit dit huwelijk 3 zonen:

 1. Hermannus, geb. te Rijssen in 1809, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rijssen op 10 sep 1876, volgt VIe.
 2. Gerardus Petrus, geb. te Rijssen in 1810, Rooms Katholiek, Priester. Pastoor. ‘Rooms catholiek’, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Rijssen op 4 dec 1874 Ten tijde van overlijden wonende te Sappemeer.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 11.30 uur. Oanr 93. Enterstraat 112.
 3. Arnoldus Johannes, geb. te Rijssen op 22 mei 1812, ovl. (75 jaar oud) te Rijssen op 11 mei 1888, volgt VIf.

Generatie VI

VIa.  Johannes Stephanus (de Koejans) Tusveld, zn. van Henricus Tusveld (Va) (Textielfabriekant. Fabrikant. Winkelier. Fabrikeur.) en Johanna Princen (Fabrikeur.), geb. te Rijssen in 1810, ged. Rooms Katholiek te Rijssen op 3 aug 1810, Eigenaar katoen- en pilowweverij. Kerkmeester. Fabrikant, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rijssen op 10 nov 1882.
Zie WieWasWie.nl: oanr 99.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Rozengaarden 568, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak C, rij 1, nr 10. RK begraafplaats, Enterweg, tr. (resp. ongeveer 28 en 19 jaar oud) te Rijssen op 21 mei 1838.
Zie WieWasWie.nl: hanr 8.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Jan Dikkers, burgemeester, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 21 mei 1838 Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘matrimonio juncti Sunt joannes Stephanus Tusveld et juliana Woltera Koetschnitten testibus joannes Hendrica Rijntjes et Cathrina Tusveld’ met Susina Woltera Juliana Woltera Küttsschrütter en diverse schrijfvarianten. Koetschnitten, dr. van Ludovicus Dominicus Kutschruter (Bouwman. Landman. Herbergier. Logementhouder.) en Wilhelmina Wolters (Logementhouder. Herbergier.), geb. te Raalte op 28 jan 1819, Rooms Katholiek, ovl. (68 jaar oud) te Rijssen op 19 apr 1887 WieWasWie.nl: oanr 51.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 14.00 uur. Rozengaarde 568, begr. te Rijssen in apr 1887 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak C, rij 1, nr 10. RK begraafplaats, Enterweg.
Erfde de weverij van zijn ouders. Waarschijnlijk de J.S. Tusveld, die het rekest ondertekende, dat op 20 december 1849 gezonden werd aan Koning Willem III, in verband met de waterhuishouding van de Regge.
Zie De rust in het juteparadijs verstoord (G.J. Bouwhuis). Had een katoen- en pilowweverij. Had zeer goede resultaten in 1888.
Lid van de Kamer van Koophandel. Kerkmeester van de Schildkerk.
Zie Geschiedenissen van Rijssense bedrijven in verleden en heden, van H. Roosink, hoofdstuk Gebr. Tusveld, de Koejans.

Johannes Stephanus (de Koejans)
Tusveld en Susina Woltera Küttsschrütter
Zie Zie Woer ziej van, J. Slofstra.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 1. Louisa DominikaLouisa Dominica, geb. te Rijssen op 31 jul 1839 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester. Geboren rond 04.00 uur. Rozengaarden 249. Ganr 46, Rooms Katholiek, ovl. (11 dagen oud) te Rijssen op 11 aug 1839.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 51. Overlijden aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester. Overleden rond 08.00 uur. Rozengaarden 249, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak C, rij 1, nr 10. RK begraafplaats, Enterweg.
 2. Hendrikus Johannes, geb. te Rijssen op 29 jun 1840.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester. Geboren rond 02.30 uur. Ganr 42, ovl. (11 maanden oud) te Rijssen op 5 jun 1841.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 21. Overlijden aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester. Overleden rond 09.00 uur. Rozengaarden 249.
 3. Hendrikus Johannes, geb. te Rijssen op 25 dec 1842.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester. Geboren rond 09.00 uur. Ganr 83, Rooms Katholiek, ovl. (77 jaar oud) te Rijssen op 11 mrt 1920 Zie WieWasWie.nl: oanr 26. Overlijden aangegeven bij Cornelis Lugtigheid, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 00.30 uur, begr. te Rijssen in mrt 1920 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak C, rij 1, nr 10. RK begraafplaats, Enterweg.
 4. Louisa Domenika (Louisa), geb. te Rijssen op 6 feb 1845 Geboorte aangegeven bij Hendrik Jan Aeijelts Averink, burgemeester. Geboren rond 02.00 uur. Ganr 13, Rooms Katholiek, ovl. (86 jaar oud) te Rijssen op 7 feb 1931.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 93. Overlijden aangegeven bij Roelf Bosma, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 03.00 uur, begr. te Rijssen in feb 1931 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak C, rij 1, nr 39. RK begraafplaats, Enterweg.
  Zie Geschiedenissen van Rijssense bedrijven in verleden en heden, van H. Roosink, hoofdstuk Gebr. Tusveld, de Koejans, onder andere voor een foto. Bleef ongehuwd.
  Zie St. Dionysius Kerk Rijssen 1925-2000, blz 18 voor een foto. Schonk geld aan pastoor Peters, voor de bouw van de St. Dionysiuskerk.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving. Hoofd. Woonde met twee zussen. Rozengaarde 3/13.
  Zie voor een foto Havezate Kroniek, jaargang 18, nr 2, zomer 2020, blz 751.
 5. Johannes Lambertus, geb. te Rijssen op 17 dec 1847.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Hendrik Jan Aeijelts Averink, burgemeester. Geboren rond 05.00 uur. Ganr 66, Rooms Katholiek, ovl. (65 jaar oud) te Rijssen op 5 dec 1913.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 85. Overlijden aangegeven bij Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 06.00 uur. Rozengaarden 1014, begr. te Rijssen in dec 1913 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak C, rij 1, nr 10. RK begraafplaats, Enterweg.
 6. Wilhelmus Alexander, geb. te Rijssen op 21 mei 1851.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 22.00 uur. Ganr 47, ovl. (2 maanden oud) te Rijssen op 8 aug 1851.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 45. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 15.00 uur. Rozengaarden 364.
  Wilhelmina Maria (Wilhelmina), geb. te Rijssen op 8 sep 1852.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 15.00 uur. Ganr 53, Rooms Katholiek, ovl. (76 jaar oud) te Rijssen op 16 sep 1928.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 65. Overlijden aangegeven bij Cornelis Lugtigheid, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 19.30 uur, begr. te Rijssen op 20 sep 1928 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak C, rij 1, nr 10. RK begraafplaats, Enterweg.
  Zie Geschiedenissen van Rijssense bedrijven in verleden en heden, van H. Roosink, hoofdstuk Gebr. Tusveld, de Koejans, onder andere voor een foto. Bleef ongehuwd.
  Zie St. Dionysius Kerk Rijssen 1925-2000, blz 18 voor een foto. Schonk geld aan pastoor Peters, voor de bouw van de St. Dionysiuskerk.
  Woonde bij zus Louisa Domenika, samen met zus Susanna Petronella Hendrika. Rozengaarde 3/13.
  Zie voor een foto Havezate Kroniek, jaargang 18, nr 2, zomer 2020, blz 751.
 7. Zoon, geb. te Rijssen op 29 mei 1855 (doodgeb.), ovl. te Rijssen op 29 mei 1855.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 35.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte/overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren/overleden rond 15.00 uur. Rozengaarden 364. Helft tweeling.
 8. Zoon, geb. te Rijssen op 29 mei 1855 (doodgeb.), ovl. te Rijssen op 29 mei 1855.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 36.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte/overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren/overleden rond 15.30 uur. Rozengaarden 364. Helft tweeling.
 9. Susanna Petronella Hendrika. Ook Sus Petronella, geb. te Rijssen op 27 jul 1856.Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Ganr 64. Geboren rond 08.00 uur, Rooms Katholiek, ovl. (77 jaar oud) te Rijssen op 31 okt 1933.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 94. Overlijden aangegeven bij Derk ter Avest, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 21.30 uur, begr. te Rijssen in nov 1933 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak C, rij 1, nr 10. RK begraafplaats, Enterweg.
  Zie Geschiedenissen van Rijssense bedrijven in verleden en heden, van H. Roosink, hoofdstuk Gebr. Tusveld, de Koejans, onder andere voor een foto. Woonde bij zus Louisa Domenika met haar zus Wilhelmina Maria.
  Zie St. Dionysius Kerk Rijssen 1925-2000, blz 18 voor een foto. Schonk geld aan pastoor Peters, voor de bouw van de St. Dionysiuskerk.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving. Hoofd. Zuster. Rozengaarden 3/13.
  Zie voor een foto Havezate Kroniek, jaargang 18, nr 2, zomer 2020, blz 751.
 10. Zoon, geb. te Rijssen op 4 mei 1859 (doodgeb.), ovl. te Rijssen op 4 mei 1859.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 24.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte/overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren/overleden rond 08.00 uur. Rozengaarden 363.

VIb. Lambertus Ambrozius (de Koejans) Tusveld, zn. van Henricus Tusveld (Va) [blz. ]  (Textielfabriekant. Fabrikant. Winkelier. Fabrikeur.) en Johanna Princen (Fabrikeur.), geb. te Rijssen op 7 dec 1816. Geboorte aangegeven bij maire Godefroi Feuilletau de Bruijn. Geboren rond 02.00 uur. Rijssen 250. Ganr 122, Rietmaker? Blauwdrukker. Winkelier. Blauwverver, ovl. (81 jaar oud) te Rijssen op 28 jul 1898.
Zie WieWasWie.nl: oanr 60. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Overleden rond 16.00 uur. Rozengaarden 678, tr. (resp. 35 en ongeveer 26 jaar oud) te Apeldoorn op 11 mei 1852 met Hendrieka Margrietha Ook Hendrika Margaretha Biesterbosch, ook Bijsterbosch, dr. van Hendrik Biesterbosch (Herbergier.) en Theodora Hendrika Brouwer, geb. te Beekbergen Apeldoorn in 1826, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Rijssen op 3 mrt 1869 Zie WieWasWie.nl: oanr 22.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Overleden rond 02.00 uur. Roozengaarden 502.
Zie Havezate-Kroniek, jaargang 6, nr 1, 2008, blz 8. Een blauwverver verfde met indigo, onder andere voor de klederdracht.
Zie Havezate Kroniek, jaargang 13, nr 2, april 2015, blz 57 en volgende. Was een van de drie betrokkenen bij het tot stand komen van het Mannhoes, op verzoek van Jan Hendrik Slotman van der Mijl. Zat in het eerste bestuur van de stichting, van de Vereniging tot verpleging van oude behoeftige lieden der Burgerlijke Gemeente van Rijssen tot de Christelijke gezindheden behorende. Uit het artikel Familiewapen Van der Mijll terug naar ‘Doodstraatje’ van Dick Smit, Tubantia/Dagblad van het Oosten.
Erfde de blauwververij van zijn ouders. Hier werden de stoffen voor de klederdracht geverfd.
Was de grootvader van Fons Tusveld, van De dierenspeciaalzaak en Gerad, oud voorzitter van FC Heracles, zie Woer ziej van, J. Slofstra.
Zie Havezate-Kroniek, jaargang 6, nr 1.
Zie Geschiedenissen van Rijssense bedrijven in verleden en heden, van H. Roosink, hoofdstuk Gebr. Tusveld, de Koejans.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Dochter, geb. te Rijssen op 19 mrt 1853 (doodgeb.), ovl. te Rijssen op 19 mrt 1853.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 24.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte/overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren/overleden rond 07.00 uur. Rozengaarden 362.
 2. Henricus Theodorus, geb. te Rijssen op 7 mrt 1854, ovl. (68 jaar oud) te Rijssen op 25 feb 1923, volgt VIIa. 
 3. Hendrikus Johannes (Plàssnfenken), geb. te Rijssen op 16 aug 1855 Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 21.00 uur. Ganr 47, Rooms Katholiek, Winkelier. Eigenaar van textielzaak. Koopman. Aan Enterstraat, ovl. (82 jaar oud) te Apeldoorn op 29 mrt 1938. Overlijden ingeschreven in Rijssen op 2 april 1940, oanr 20. Overlijden aangegeven bij Derk ter Avest, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 13.00 uur.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Kranten. Weekblad voor Rijssen. Burgerlijke stand. 9 april 1938, 30 maart tot 6 april, begr. te Rijssen R.K. kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 2, nr 3, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Rijssen op 13 jun 1883 WieWasWie.nl: hanr 19. Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door burgemeester Hendrik Johannes van Opstall met Johanna Aleida Maria Hodes, dr. van Johannes Franciscus Hodes (Koopman. Winkelier.) en Maria Slaghekke, geb. te Rijssen op 3 okt 1860.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 05.00 uur. Ganr 88, Rooms Katholiek, ovl. (67 jaar oud) te Rijssen op 24 jul 1928.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 57. Overlijden aangegeven bij Cornelis Lugtigheid, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 15.00 uur, begr. te Rijssen R.K. kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 2, nr 3.
  Waardeerde de inboedel van de familie Klensman, na het overlijden van G.H. Klensman en E.J. Slaghekke, gekozen door alle partijen en beëdigd. Zie Het Oude Pand, van F.D. Vroon voor de lijst van boedel en inboedel.
  Zie Woer ziej van, Biej- en Skealdnaams in Riessn, van J. Slofstra, blz 115.
  Zie http://8rsonline.nl/riessen/bijnamen.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Hoofd. Julianastraat 9/22.
  Hendrikus Johannes (Plàssnfenken) Tusveld en Johanna Aleida Maria Hodes.
  Julianastraat 22, later jarenlang ‘Fons van Tusveld’. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 4. Johanna Theodora Margrita, geb. te Rijssen op 10 jun 1857 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 10.30 ur. Ganr 42.
 5. Theodorus Franciscus, geb. te Rijssen op 31 jan 1859 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen. Geboren rond 20.00 uur. Ganr 10, ovl. (24 jaar oud) te Rijssen op 8 jun 1883.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 73. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 13.00 uur. Rozengaarden 569.
 6. Gerhardus Theodorus, geb. te Rijssen op 21 dec 1861 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 12.30 uur. Ganr 106, ovl. (4 maanden oud) te Rijssen op 6 mei 1862 Zie WieWasWie.nl: oanr 41. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Rozengaarde 502. Overleden rond 06.00 uur.
 7. Gerhardus Theodorus Martinus, geb. te Rijssen op 17 mrt 1864 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 16.00 uur. Ganr 43, ovl. (5 maanden oud) te Rijssen op 14 sep 1864.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 51. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 07.30 uur. Rozengaarden 502.
 8. Theodora Maria, geb. te Rijssen op 3 jul 1866 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerrit ter Horst, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 06.00 uur. Ganr 52.

VIc.  Hendrikus Bonuventura (de Koejans) Tusvelt, zn. van Henricus Tusveld (Va) (Textielfabriekant. Fabrikant. Winkelier. Fabrikeur.) en Johanna Princen (Fabrikeur.), geb. te Rijssen op 14 jul 1824.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij ‘voor de burgemeester’ Gerhardus Stokkers, lid uit den gemeenteraad, J. Dikkers, secretaris. Geboren rond 24.00 uur. Ganr 41, Rooms Katholiek, Fabrikant. Rietmaker, ovl. (77 jaar oud) te Rijssen op 21 aug 1901.
Zie WieWasWie.nl: oanr 122. Overlijden aangegeven bij Jan ter Horst Gz, wethouder. Overleden rond 16.00 uur. Rozengaarden 1017, begr. te Rijssen in aug 1901 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak C, rij 1, nr 8. RK begraafplaats, Enterweg, tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Rijssen op 28 apr 1852 WieWasWie.nl: hanr 7.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand met Katharina Ook: Catharina Elferink, geb. te Bathmen in 1829, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Tubbergen op 3 jun 1909.
Erfde de kammenmakerij van zijn ouders.
Zie Geschiedenissen van Rijssense bedrijven in verleden en heden, van H. Roosink, hoofdstuk Gebr. Tusveld, de Koejans.
Was kerkleraar en Franciscaan.
Dochter van Gerrit Elferink en Johanna Avergoor.
Uit dit huwelijk een dochter:

 1. Hendrika, geb. te Rijssen op 28 mrt 1853.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 04.00 uur. Ganr 43, Rooms Katholiek, ovl. (78 jaar oud) te Rijssen op 20 okt 1931.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 93. Overlijden aangegeven bij Cornelis Lugtigheid, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 01.00 uur, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 2, nr 6, tr. (resp. 25 en ongeveer 37 jaar oud) (1) te Rijssen op 21 mei 1878.
  Zie WieWasWie.nl: hanr 12.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door burgemeester Hendrik Johannes van Opstall met Johannes Marinus Hofland, geb. te Tubbergen in 1841, Bakker, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Tubbergen op 14 nov 1899.
  Zoon van Gerhardus Jozephus Hofland en Maria Johanna Arkink. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 47 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Tubbergen op 17 nov 1900 met Johannes Hendrikus Hardewinus Bloemen, geb. te Delden Stad in 1858, Rooms Katholiek, Rijssen, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Rijssen op 29 apr 1935.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 39.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Derk ter Avest, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 01.00 uur, begr. R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 2, nr 6.
  Zoon van Johannes Hendrikus Hardewinus Bloemen en Geertruida Lamberta Rummel. Uit dit huwelijk geen kinderen.

VId.  Hermannus Franciscus (Koejans) Tusveld, zn. van Johannes (Jannes) Tusveld (Vb) (Fabrikant. Fabrikeur.) en Hendrika Koedijk (Dienstmaagd.), geb. te Rijssen op 3 dec 1821.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij ‘voor den burgemeester Gerhardus Stokkers, lid uit den gemeenteraad, J. Dikkers secretaris’. Geboren rond 13.00 uur. Ganr 13, Fabrikant, ovl. (63 jaar oud) te Rijssen op 26 mrt 1885 Zie WieWasWie.nl: oanr 49. Overlijden aangegeven bij Gerrit ter Horst, wethouder. Overleden rond 23.00 uur. Enterstraat 115, tr. met Gerharda Willemina. Ook Grada Wilhelmina Bourgonje, geb. te Heino in 1824, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Rijssen op 16 jan 1903 Zie WieWasWie.nl: oanr 5.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Jan Reint ter Weel, wethouder. Overleden rond 21.00 uur. Enterstraat 327.
‘Stamvader van de Koejans’, uit Woer ziej van, van J. Slofstra.
Dochter van Albertus Johannes Bourgonje en Geertruida Zuidhof.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Johanna, geb. te Rijssen op 10 apr 1849.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Jan Aeijelts Averink. Geboren rond 08.00 uur. Ganr 32, ovl. (69 jaar oud) te Arnhem op 20 okt 1918, tr. (resp. 22 en ongeveer 31 jaar oud) te Rijssen op 26 apr 1871 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Habr 6 met Willem Frederik Saaijer, geb. te Oosterhout Valburg in 1840, Landbouwer, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Pannerden op 29 apr 1899. Zoon van Willem Frederik Saaijer en Henrica Sanders. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 2. Geertruida Hendrika, geb. te Rijssen op 13 okt 1851.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 13.00 uur. Ganr 85, ovl. (51 jaar oud) te Twello op 8 jan 1903, tr. (resp. 24 en ongeveer 30 jaar oud) te Rijssen op 6 nov 1875.
  Zie WieWasWie.nl: hanr 24 met Wilhelmus Johannes IJsseldijk, zn. van Gerhardus IJsseldijk (Koopman.) en Hendrine van der Linde, geb. te Voorst in 1845, Koopman. Slager. Spekslager, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Voorst op 30 sep 1920. Uit dit huwelijk een dochter.
 3. Albertus Johannes, geb. te Rijssen op 23 nov 1853, ovl. (62 jaar oud) te Rijssen op 16 jan 1916, volgt VIIb.
 4. Johannes Hendrikus, geb. te Rijssen op 28 mrt 1856.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 15.00 uur. Ganr 30, Blauwverver, ovl. (31 jaar oud) te Rijssen op 14 jun 1887.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 68. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 11.00 uur. Enterstraat 115.
 5. Hendrika, geb. te Rijssen op 9 feb 1858.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgelijke stand. Geboren rond 19.00 uur. Ganr 8, ovl. (6 maanden oud) te Rijssen op 7 sep 1858.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 69. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 00.30 uur. Enterstraat 60.
 6. Hendrikus, geb. te Rijssen op 29 sep 1859.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 23.00 uur. Ganr 94, ovl. (13 jaar oud) te Rijssen op 19 nov 1872.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 129. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Overleden rond 17.00 uur. Enterstraat 115.
 7. Wilhelm, geb. te Rijssen op 30 dec 1861, ovl. (75 jaar oud) te Rijssen op 23 jun 1937, volgt VIIc.
 8. Aleida Hendrika, geb. te Rijssen op 20 jan 1864.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 18.00 uur. Ganr 10, ovl. (1 jaar oud) te Rijssen op 3 feb 1865.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 5. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 13.00 uur. Enterstraat 81.
 9. Johanna Louisa, geb. te Rijssen op 9 jan 1866.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 02.00 uur. Ganr 4, ovl. (6 jaar oud) te Rijssen op 7 mei 1872 WieWasWie.nl: oanr 71. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 03.30 uur. Enterstraat 115.

VIe.          Hermannus Tusveld. Ook Tusveld van Boxel, zn. van Hendrikus Tusveld (Vc) (Winkelier. Fabrikant.) en Hendrika Arendina van Boxel, geb. te Rijssen in 1809, Rooms Katholiek, Winkelbediende. Winkelier. Wethouder, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rijssen op 10 sep 1876.
Zie WieWasWie.nl: oanr 66.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen.Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 03.00 uur. Enterstraat 112, begr. te Rijssen in 1882 Werd in 1882 op verzoek van de nabestaanden herbegraven op het RK-kerkhof aan de Enterstraat, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Rijssen op 26 apr 1836.
Zie WieWasWie.nl: hanr 4.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Jan Dikkers, burgemeester, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 21 apr 1836 Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘matrimonio juncti Sunt Hermannus Tusveld van Boxen et Catharina Fransen (doorgehaald: Francisca) Haak ex Steenwijk et Alberto van der Aa et Hendrika Jansen’ met Catrina Catharina Fransen Haak, geb. te Steenwijk in 1815, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Rijssen op 1 mei 1889.
Zie WieWasWie.nl: oanr 52.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Overleden rond 07.00 uur. Enterstraat 163.
Hermannus Tusveld van Boxel (raadslid) werd geraadpleegd in verband met de op te richten Vereniging tot verpleging van oude behoeftige lieden der Burgerlijke Gemeente van Rijssen tot de Christelijke gezindheden behorende. Zat in het eerste bestuur van deze vereniging (secretaris/penningmeester). Uit het artikel Familiewapen Van der Mijll terug naar ‘Doodstraatje’ van Dick Smit, Tubantia/Dagblad van het Oosten.
Zie Havezate Kroniek, Jaargang 13, nr 2, april 2015, blz 57 en volgende. Was een van de drie betrokkenen bij het tot stand komen van het Mannhoes, op verzoek van Jan Hendrik Slotman van der Mijl. Zat in het eerste bestuur van de stichting.
Zie St. Dionysius Kerk Rijssen, 1925-2000, blz 156. Trad na 30 jaar wethouder zijn af in 1871.
Dochter van Geert Fransen Haak en Lambartha Kolthoff.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Hendrika, geb. te Rijssen op 5 apr 1837 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester. Geboren rond 15.00 uur. Ganr 32, ovl. (73 jaar oud) te Twello op 5 feb 1911, tr. (resp. 31 en ongeveer 29 jaar oud) te Rijssen op 24 okt 1868 Zie WieWasWie.nl: hanr 16.

Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Gerrit ter Horst, ambtenaar van de burgerlijke stand met Hendrikus IJsseldijk Ook IJssendijk, zn. van Gerhardus IJsseldijk (Koopman.) en Hendrine van der Linde, geb. te Voorst in 1839, Koopman, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Twello op 27 apr 1882. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 1. Lamberta, geb. te Rijssen op 12 mei 1839 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester. Geboren rond 05.00 uur. Ganr 30. Enterstraat 27, ovl. (69 jaar oud) te Borne op 19 jan 1909, tr. (resp. 23 en minder dan één jaar oud) te Rijssen op 25 aug 1862 Zie WieWasWie.nl: hanr 19.

Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand met Wolterus Johannes Schoemaker, geb. te Borne in 1862, Winkelier.

Zoon van Johannes Bernardus Schoemaker (geneesheer) en Aleida Maria Mulder. Uit dit huwelijk een dochter.

 1. Heronumus Hendrikus, geb. te Rijssen op 30 sep 1840 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester. Geboren rond 10.00 uur. Enterstraat 27. Ganr 64, Winkelier, ovl. (58 jaar oud) te Rijssen op 24 jan 1899 Zie WieWasWie.nl: oanr 15. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Overleden rond 23.30 uur. Enterstraat 163.
 2. Geertruida Cornelia, geb. te Rijssen op 17 jan 1843 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Jan Dikkers, burgemeester. Geboren rond 03.00 uur. Ganr 1, ovl. (81 jaar oud) te Ootmarsum op 22 aug 1924.
 3. Maria, geb. te Rijssen op 6 mei 1845 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Jan Aeijelts Averink. Geboren rond 13.00 uur. Ganr 38, ovl. (1 jaar oud) te Rijssen op 11 jan 1847 Zie WieWasWie.nl: oanr 5. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Jan Aeijelts Averink. Enterstraat 50.
 4. Gerhardus Petrus, geb. te Rijssen op 2 jul 1847 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Jan Aeijelts Averink. Geboren rond 13.00 uur. Ganr 38, ovl. (18 jaar oud) te Rijssen op 8 okt 1865 Zie WieWasWie.nl: oanr 58. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 23.00 uur. Enterstraat 76.
 5. Johannes, geb. te Rijssen op 31 okt 1849 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Jan Aeijelts Averink. Geboren rond 15.00 uur. Ganr 77, ovl. (60 jaar oud) te Rijssen op 4 jan 1910 Zie WieWasWie.nl: oanr 2. Overlijden aangegeven bij Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 18.00 uur. Enterstraat 326.
 6. Maria, geb. te Rijssen op 11 apr 1854 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 06.00 uur. Ganr 36, ovl. (38 jaar oud) te Borne op 19 nov 1892.

Zie WieWasWie.nl voor huwelijk in Borne.

 1. Cornelia Anna Ook Tusveld van Boxel, geb. te Rijssen op 24 okt 1857 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgelijke stand. Geboren rond 22.30 uur. Ganr 83, Rooms Katholiek, ovl. (75 jaar oud) te Rijssen op 2 jul 1933 Zie WieWasWie.nl: oanr 59. Overlijden aangegeven bij Derk ter Avest, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 08.00 uur, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Rijssen op 7 feb 1885 Zie WieWasWie.nl: hanr 4.

Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door burgemeester Hendrik Johannes van Opstall met Joannes Joachim (van Joochem) Hodes, zn. van Johannes Franciscus Hodes (Koopman. Winkelier.) en Maria Slaghekke, geb. te Rijssen op 10 mei 1855 Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 13.00 uur, Rooms Katholiek, Koopman. Winkelier. Meubelmaker. Onder andere van meubelen, ovl. (78 jaar oud) te Rijssen op 7 jul 1933 Zie WieWasWie.nl: oanr 65. Overlijden aangegeven bij Derk ter Avest, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 07.00 uur.

Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Hoofd. Smitteneinde, Wierdenschestraat 7, Wierdenschestraat 33.
Zie Leven in Rijssen, Onder de rook van de schoorsteenpijpen van Ter Horst, van Wim Vlogtman, 2018, Hodes van Boxtel, Tijhuis en de Bico.

Zie Leven in Rijssen, Onder de rook van de schoorsteenpijpen van Ter Horst, van Wim Vlogtman, 2018, Hodes van Boxtel, Tijhuis en de Bico.

Joannes Joachim (van Joochem) Hodes en Cornelia Anna Tusveld

Zie Havezate Kroniek, jaargang 14, nr 4, blz. 121 en volgende. Na dit huwelijk werd de naa Hodes bij Van Boxtel gevoegd. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

VIf.           Arnoldus Johannes Arnoldus Joannes Tusveld Tusveld van Boxen, zn. van Hendrikus Tusveld (Vc) [blz. ]  (Winkelier. Fabrikant.) en Hendrika Arendina van Boxel, geb. te Rijssen op 22 mei 1812 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij G. van Wijngaarden, 1e adjunct. Geboren rond 01.00 uur. Rijssen 27. Ganr 65, Rooms Katholiek, Koopman. Fabrikant, ovl. (75 jaar oud) te Rijssen op 11 mei 1888 WieWasWie.nl: oanr 68. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 15.00 uur. Enterstraat 101, tr. (resp. 35 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Tubbergen op 15 nov 1847, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Rijssen op 17 nov 1847 Zie Trouwboek RK Rijssen, 1761-1851 (GWT, CD11), transcriptie van het trouwboek. ‘Matrimonio juncti sunt Arnoldus joannes Tusveld van Boxen et Elisabetha Maria Vos ex Tubbergia testibus Albertus jansen et Arnoldus ten Linteler’ met Maria Elisabeth Vos, dr. van Jan Vos en Maria Jacoba Hemmelder, geb. te Tubbergen in 1826, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Rijssen op 8 okt 1852 Zie WieWasWie.nl: oanr 51.

Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 23.00 uur. Enterstraat 23.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

 1. Hendrikus, geb. te Rijssen op 8 sep 1849 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Jan Aeijelts Averink. Geboren rond 23.30 uur. Ganr 63, Horlogemaker, ovl. (20 jaar oud) te Rijssen op 8 jun 1870 Zie WieWasWie.nl: oanr 54. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 0.30 uur. Enterstraat 31.
 2. Johannes Hendrikus, geb. te Rijssen op 16 feb 1851 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgelijke stand. Geboren rond 03.00 uur. Ganr 19, ovl. (2 jaar oud) te Rijssen op 8 mrt 1853 Zie WieWasWie.nl: oanr 21. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 06.00 uur. Achter den Hagen 23.
 3. Gerhardus Hieronimus, geb. te Rijssen op 30 sep 1852 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgelijke stand. Geboren rond 09.00 uur. Ganr 60, ovl. (62 jaar oud) te Wilnis op 18 okt 1914.

                 Zie WieWasWie.nl voor huwelijk in Wilnis.

                 Arnoldus Johannes Arnoldus Joannes Tusveld Tusveld van Boxen, tr. (resp. 41 en ongeveer 38 jaar oud) (2) te Raalte op 9 mei 1854 met Johanna Smit, geb. te Raalte in 1816, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Rijssen op 12 mei 1890 WieWasWie.nl: oanr 50. Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Overleden rond 12.00 uur. Enterstraat 101.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

 1. Elbartus, geb. te Rijssen op 11 sep 1855, ovl. (35 jaar oud) te Rijssen op 25 okt 1890, volgt VIId [blz. ].
 2. Johannes Wilhelmus, geb. te Rijssen op 8 okt 1859 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 13.00 uur. Ganr 98, ovl. (7 jaar oud) te Rijssen op 9 jul 1867 Zie WieWasWie.nl: oanr 52. Overlijden aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overlieden rond 15.30 uur. Varkensmarkt 35.

Generatie VII

VIIa.         Henricus Theodorus Ook Hendrikus Theodorus Tusveld, zn. van Lambertus Ambrozius (de Koejans) Tusveld (VIb) [blz. ]  (Rietmaker? Blauwdrukker. Winkelier. Blauwverver.) en Hendrieka Margrietha Biesterbosch, geb. te Rijssen op 7 mrt 1854 Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 10.30 uur, Rooms Katholiek, Blauwverver. Winkelier, ovl. (68 jaar oud) te Rijssen op 25 feb 1923 Zie WieWasWie.nl: oanr 14. Overlijden aangegeven bij Cornelis Lugtigheid, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 03.30 uur, begr. te Rijssen in feb 1923 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 2, nr 2. RK begraafplaats, Enterstraat, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Rijssen op 14 apr 1880 Zie WieWasWie.nl: hanr 8.

Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester met Maria Geertruida Veehoff Ook Vehof, geb. te Hengelo op 21 apr 1858, Rooms Katholiek, ovl. (58 jaar oud) te Rijssen op 3 apr 1917 Zie WieWasWie.nl: oanr 50.

Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 18.00 uur. Rozengaarden 1015, begr. te Rijssen in apr 1917 RK kerkhof.

Zie www.sintmarcellinus.nl. Vak E, rij 2, nr 2. RK begraafplaats, Enterstraat.

Zie Havezate-Kroniek, jaargang 6, nr 1, 2008, blz 8. Een blauwverver verfde met indigo, onder andere voor de klederdracht.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Weduwnaar. Rozengaarde 16/12.

Dochter van Gerrit Jan Vehof en Johanna Busscher.

                 Henricus Theodorus Tusveld en Maria Geertruida Veehoff

                 Nicht Geertruida Derksen (1917, Denekamp) woonde een periode in.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Henrica Johanna Lucia, geb. te Rijssen op 13 dec 1886 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 10.00 uur. Ganr 167, tr. (resp. 28 en ongeveer 28 jaar oud) te Rijssen op 31 aug 1915 Zie WieWasWie.nl: hanr 15.

                Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand met Gerhard Bernard Johannes Derksen, geb. te Tubbergen in 1887, Koopman. Manufacturier, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Almelo op 14 mei 1959.

                 Zoon van Henricus Josephus Constantinus Derksen en Hermina Jacoba van Langen. Uit dit huwelijk een dochter.

 1. Gerarda Joanna Michaël (Gerarda), geb. te Rijssen op 29 sep 1891 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 11.00 uur. Ganr 155, Rooms Katholiek, ovl. (11 jaar oud) te Rijssen op 29 mrt 1903 Zie WieWasWie.nl: oanr 22. Overlijden aangegeven bij Jan Reint ter Weel, wethouder. Overleden rond 06.00 uur. Rozengaarden 1016, begr. te Rijssen in apr 1903 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 2, nr 1. RK begraafplaats, Enterweg.
 2. Lambertus Joannes Henricus (Lambertus)Lambertus Johannes Hendrikus, geb. te Rijssen op 7 sep 1893 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 21.00 uur. Ganr 129, Rooms Katholiek, ovl. (15 jaar oud) te Stratum op 28 aug 1909 Zie WieWasWie.nl: oanr 65. Overlijden in Rijssen aangegeven bij Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand, begr. te Rijssen in sep 1909 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 2, nr 1. RK begraafplaats, Enterweg.
 3. Johannes Theodorus Franciscus (Jan), geb. te Rijssen op 12 sep 1895, ovl. (89 jaar oud) te Rijssen op 13 aug 1985, volgt VIIIa [blz. ].
 4. Theodora Geertruida Laurentia, geb. te Rijssen op 9 aug 1898 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 21.00 uur. Ganr 124, Rooms Katholiek, ovl. (76 jaar oud) te Rijssen op 15 jun 1975, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 4, nr 2, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Rijssen op 26 nov 1925 WieWasWie.nl: oanr 44. Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Roelof Bosma, ambtenaar van de burgerlijke stand met Hendrikus Slaghekke, zn. van Johannes Engbertus Slaghekke (Eigenaar veevoederbedrijf. Molenaar.) en Johanna Alberdina Elferink, geb. te Rijssen op 24 dec 1898 Geboorte aangegeven bij Jan ter Horst, Gz, wethouder. Geboren rond 18.00 uur. Ganr 219, Rooms Katholiek, Molenaar, ovl. (74 jaar oud) te Rijssen op 14 mei 1973, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 4, nr 2.

                 Dieks van ’n Brùeln? Zie dan Kent u ze nog.. de Riessendrs, van H. van Goeijen, voor een foto (13) ter gelegenheid van de inwijding tot priester (1933).
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Hoofd. Rozengaarden 9a, 1. Ingeschreven op 26 november 1925 naar kaart ‘1118’ van ‘1116’.

                 Ingeschreven op 26 november 1925 van ‘1221a’ naar ‘116a’.

                 Hendrikus Slaghekke en Theodora Geertruida Laurentia Tusveld

                 Kochten in 1925 het huis Rozengaarde 3. Woonden Rozengaarde 1. Enige tijd inwonend waren Frederik Deiman (1912), molenaar, en Theodorus Petrus Johannes Blom (1907), onderwijzer. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

VIIb.         Albertus Johannes Tusveld, zn. van Hermannus Franciscus (Koejans) Tusveld (VId) [blz. ]  (Fabrikant.) en Gerharda Willemina Bourgonje, geb. te Rijssen op 23 nov 1853 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 21.00 uur. Ganr 99, Rooms Katholiek, Handelsagent. Blauwverver, ovl. (62 jaar oud) te Rijssen op 16 jan 1916 Zie WieWasWie.nl: oanr 6. Overlijden aangegeven bij Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 20.30 uur. Enterstraat 332, begr. te Rijssen RK kerkhof.

                 Zie www.sintmarcellinus.nl. Vak B, rij 14, nr 3, tr. (resp. 37 en ongeveer 29 jaar oud) te Tubbergen op 10 sep 1891 met Maria Hendrica Vos, geb. te Tubbergen in 1862, Rooms Katholiek, Winkelierster, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Rijssen op 4 nov 1920 WieWasWie.nl: oanr 75. Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Overlijden aangegeven bij Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 15.00 uur, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof, H. Dionysius. Vak B, rij 13, nr 1.

                 Zie Kent u ze nog..de Riessndrs, van H. de Goeijen c.s. voor een foto (20) van de schutterij (1878).
Zie Rijssen in oude Ansichten, door G. Smit, 1969, blz 18, de Grotestraat van Smidn Eane.
Zie Rijssen in oude ansichten, deel II, 1976, van H. de Goeijen, foto 58.

                 Dochter van Hermannus Johannes Vos en Wilhelmina Dorothea Mijnders.
Weduwe Tusveld-Vos die een manufacturenzaak had in de Grotestraat, het pand met de houten topgevel.
Zie Rijssen in oude Ansichten, door G. Smit, 1969, blz 18, de Grotestraat van Smidn Eane.
Zie Rijssen in oude ansichten, deel II, 1976, van H. de Goeijen, foto 58 en 59.

                 Albertus Johannes Tusveld en Maria Hendrica Vos

                 Waarschijnlijk Tusveld-Vos die een zaak begonnen in het oude herenhuis van J. ter Horst in de Grotestraat, Smidn Eane. Later zat in dit pand de herenmodezaak van Willem Koedijk. De gevel werd gerestaureerd door de bekende architect Jan Jans: Wie was Jan Jans? Jan Jans werd in 1893 in Almelo geboren. Na zijn studies in Zwolle en Amsterdam vestigde hij zich in zijn geboortestad als architect. Een humanistisch socialist, met een uitgesproken belangstelling voor de cultuur van zijn streek, die hij ook als uitgangspunt gebruikte voor zijn eigen werk. Berlage, één van zijn leermeesters, had hem op het spoor van de landelijke bouwkunst gezet en hij is dat uitgangspunt zijn hele leven trouw gebleven. De ideeën van Jans kwamen niet uit de lucht vallen. Onder invloed van de industrialisatie en modernisering van de samenleving kwam er in de eerste decennia van de vorige eeuw een sterke belangstelling voor het verdwijnende platteland en de daarmee samenhangende cultuur. Jans, die de landelijke bouwkunst zag als “het volkslied van de architectuur”, beschouwde het als zijn roeping het goede uit het verleden vast te leggen. Niet alleen uit nostalgische overwegingen, maar ook om het te gebruiken als basis voor de bouwkunst in de toekomst. “Een goed huis is een gebouwde glimlach” en “Bouwen is getuigen van alle dingen van leven en dood” schreef hij ooit. Hij stierf in 1963, achter de tekentafel. Zijn ideeën, zijn niet aflatende stormloop voor het behoud van Ootmarsum bijvoorbeeld, hadden inmiddels op brede schaal bekendheid en navolging gekregen. Na zijn dood is de waardering er alleen maar groter op geworden, al had ook Jan Jans niet kunnen verhinderen dat het Twentse platteland ingrijpend veranderde. Het hopeloze van zijn strijd tekent het dilemma waarvoor hij stond: je kunt hopen de vormen in stand te houden, maar als de wereld daarachter verdwijnt worden ook die vormen op een gegeven moment leeg en zinloos.

                 Meer over het boek: “Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland”.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Theodora Wilhelmina, geb. te Rijssen op 29 sep 1892 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 05.00 uur. Ganr 136, Rooms Katholiek, ovl. (7 weken oud) te Rijssen op 20 nov 1892 Zie WieWasWie.nl: oanr 170. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 18.00 uur. Enterstraat 166.
 2. Gerarda Wilhelmina Maria, geb. te Rijssen op 13 mei 1894 Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 14.00 uur. Ganr 70, Rooms Katholiek, Manufacturierster. Winkelierster, ovl. (69 jaar oud) te Rijssen op 29 jan 1964, begr. te Rijssen in feb 1964 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 3, nr 6. RK begraafplaats, Enterweg, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Rijssen op 10 aug 1921 Zie WieWasWie.nl: hanr 34.

                 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Roelf Bosma, ambtenaar van de burgerlijke stand met Gerrit Antonius Jozeph Bökkerink, zn. van Antonius (Anton) Bökkerink (Schilder. Huisschilder.) en Francisca Catharina Gehring (Depothoudster. Winkelierster in suikerwaren.), geb. te Rijssen op 24 feb 1897 Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 12.00 uur. Ganr 44, Rooms Katholiek, Schilder. Huisschilder, ovl. (70 jaar oud) te Rijssen op 8 sep 1967, begr. te Rijssen in sep 1967 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 3, nr 5. RK begraafplaats, Enterweg.

                 Zie Kent u ze nog..de Riessndrs, van H. van Goeijen, c.s, foto 68, ‘De Oosterhof’.
Zie Rijssen in oude ansichten, deel II, 1976, van H. de Goeijen, foto 68, de Enterstraat.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving. Hoofd. Wierdenschestraat. Smitteneinde, Smittenbeld 8b, Wierdenschestraat 39.
Afgeschreven op 10 augustus 1921 naar kaart ‘160a’ van ‘160’.

                 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving. Hoofd. Ingeschreven op 10 augustus 1921 van kaart ‘1217’ van ‘160a’. Wierdenschestraat 10. Wilhelmina Johanna Sanders (1903, Elst) woonde een periode bij haar in.

                 Gerrit Antonius Jozeph Bökkerink en Gerarda Wilhelmina Maria Tusveld

                 Enige tijd inwonend waren Alberta Maria Schweitz (1906, Amsterdam), Gerharda Maria Antonia Bos, (Raalte, 1908, dienstbode), Frederika Johanna Soffree (Utrecht, 1908), Arendina Hendrika Aleida Slaghekke (1905, Lichtenvoorde, winkelbediende), Geertruida Christina Vos (1904, Oldenzaal, winkelbediende), Cornelia Sanders (Utrecht, 1904, dienstbode) en Wilhelmina Johanna Sanders (Elst, 1903, winkelbediende). Uit dit huwelijk 7 kinderen.

 1. Dorothea Wilhelmina, geb. te Rijssen op 27 mrt 1896 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 08.00 uur. Ganr 54, Rooms Katholiek, ovl. (21 jaar oud) te Rijssen op 30 nov 1917 Zie WieWasWie.nl: oanr 108. Overlijden aangegeven bij Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 14.30 uur. Enterstraat 332, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak B, rij 14, nr 3.
 2. Hermanna Francisca, geb. te Rijssen op 23 jan 1898 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 02.00 uur. Ganr 13, ovl. (18 jaar oud) te Rijssen op 1 jan 1917 Zie WieWasWie.nl: oanr 1. Overlijden aangegeven bij Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 20.30 uur. Enterstraat 332a.
 3. Hermannus Johannes, geb. te Rijssen op 30 jul 1899 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 13.00 uur. Ganr 111, ovl. (1 jaar oud) te Rijssen op 3 sep 1900 Zie WieWasWie.nl: oanr 1. Overlijden aangegeven bij Jan ter Horst, wethouder. Overleden rond 16.00 uur. Stationsweg 28.

VIIc.  Wilhelm Tusveld, zn. van Hermannus Franciscus (Koejans) Tusveld (VId) [blz. ]  (Fabrikant.) en Gerharda Willemina Bourgonje, geb. te Rijssen op 30 dec 1861 Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 19.00 uur. Ganr 111, Rooms Katholiek, Slager. Vleeschhouwer. Veekoopman, ovl. (75 jaar oud) te Rijssen op 23 jun 1937 Zie WieWasWie.nl: oanr 44. Overlijden aangegeven bij Derk ter Avest, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 04.30 uur.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Kranten. Weekblad voor Rijssen. Burgerlijke stand. 3 juli 1937, 23 tot 30 juli, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak B, rij 11, nr 2, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Hasselt op 15 nov 1886 met Gerritdina Maria Rozendal, dr. van Gerrit Rozendal en Johanna Maria Mentink, geb. te Hasselt op 24 jul 1861, Rooms Katholiek, ovl. (78 jaar oud) te Rijssen op 25 mei 1940 Zie WieWasWie.nl: oanr 50. Overlijden aangegeven bij Cornelis Lugtigheid, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 10.00 uur.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Hoofd. Wierdenschestraat 33, Smitteneinde, Oranjestraat 61, Enterstraat 13/24/20, Rozengaarde 3.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Hoofd. Weduwe. Wierdenschestraat 33, Smitteneinde, Oranjestraat 61, Enterstraat 13/24/20, Rozengaarde 3.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Hermannus Franciscus, geb. te Rijssen op 10 okt 1887, ovl. (70 jaar oud) te Rijssen op 25 dec 1957, volgt VIIIb [blz. ].
 2. Gerhardus Franciscus, geb. te Rijssen op 2 dec 1889, volgt VIIIc [blz. ].
 3. Gerharda Wilhelmina (Zr. Marie Gerdinia), geb. te Rijssen op 20 dec 1891 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 11.00 uur. Ganr 195, Rooms Katholiek, ovl. (68 jaar oud) te Schijndel op 22 nov 1960.
  Zie WieWasWie.nl. Registratie in het bevolkingsregister aankomst/vertrek in Mierlo, in 1920. Registratie in het bevolkingsregister van Schijndel
  Zie St. Dionysius Kerk Rijssen, 1925-2000, blz 46. Zuster, geboortig uit Rijssen.
 4. Johanna Maria, geb. te Rijssen op 23 aug 1893 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 11.00 uur. Ganr 120, Rooms Katholiek, tr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) te Rijssen op 13 feb 1924 Zie WieWasWie.nl: hanr 6.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Roelf Bosma, ambtenaar van de burgerlijke stand met Johannes Joseph Hassink, geb. te Enschede in 1897, Boekhouder.
  Zoon van Jan Hassink en Maria Johanna Heukamp. Ten tijde van huwelijk wonend in Enschede.
  Ingeschreven op 15 januari 1924 uit Rotterdam, afgeschreven op 21 april 1924 naar Enschede, Brinkstraat 159. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 5. Hendrika Maria, geb. te Rijssen op 22 okt 1894.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 01.00 uur. Ganr 146, Rooms Katholiek.
 6. Hermanna Johanna (Hermien), geb. te Rijssen op 7 aug 1896.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 16.00 uur. Ganr 111, Rooms Katholiek, ovl. (11 maanden oud) te Rijssen op 12 jul 1897 WieWasWie.nl: oanr 72. Overlijden aangegeven bij Jan ter Horst, Gerritzoon, wethouder. Overleden rond 16.00 uur. Enterstraat 170, begr. te Rijssen in jul 1897 RK begraafplaats, Enterweg.
 7. Hermanna Johanna, geb. te Rijssen op 19 jun 1898. Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 07.00 uur. Ganr 88, Rooms Katholiek, ovl. (2 jaar oud) te Rijssen op 31 jan 1901.
  Zie WieWasWie.nl: oanr 48. Overlijden aangegeven bij Jan ter Horst Gz, wethouder. Overleden rond 04.00 uur. Enterstraat 327.
 8. Maria Johanna (Marie), geb. te Rijssen op 22 apr 1901.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Jan ter Horst, Gz, wethouder. Geboren rond 10.00 uur. Ganr 19, Rooms Katholiek, Vleeschverkoopster, ovl. (74 jaar oud) te Rijssen op 10 dec 1975, begr. te Rijssen in dec 1975 R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak B, rij 6, nr 4. RK begraafplaats, Enterweg.
 9. Geertruida Hendrika, geb. te Rijssen op 23 feb 1903. Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Jan Reint ter Weel, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond, Rooms Katholiek, ovl. (69 jaar oud) te Rijssen op 29 apr 1972, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Veld A, rij 13, nr 9, tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) te Rijssen op 13 feb 1924 WieWasWie.nl: hanr 5.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijksakte ondertekend door Roelf Bosma, ambtenaar van de burgerlijke stand met Johannes Antonius (Jehan van Dorus)Johan Koedijk, zn. van Theodorus Gerhardus (van Dorus) Koedijk (Tapper. Timmerman.) en Susanna ter Haar, geb. te Rijssen op 26 jun 1895 Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 16.00 uur. Ganr 98, Rooms Katholiek, Aannemer. Timmerman. Café-houder, ovl. (61 jaar oud) te Rijssen op 23 jan 1957 Overleden rond 01.00 uur. Oanr 5, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Veld A, rij 13, nr 9.
  Uit Woer ziej van, van J. Slofstra. Trouwde in bij Café Dorus.
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Enterstraat 15/20. Ingeschreven op 3 februari 1921 van kaart ‘622’. Twee broers en een zuster woonden bij hem.
  Zie Havezate-Kroniek, jaargang 10, nr 3, blz 77, Wat meer over Zanglust (2), voor informatie en een foto.
  Afgeschreven op 6 december 1921 naar Zwolle, Hertenstraat 3, ingeschreven in Rijssen uit Zwolle op 4 april 1922. Afgeschreven op 1 februari 1923 naar Voorst, Klarenbeek 3, ingeschreven uit Rotterdam op 2 januari 1924. Ingeschreven op 13 februari 1924 van kaart ‘1223’ naar ‘W619a’.
  Johannes Antonius (Jehan van Dorus) Koedijk en Geertruida Hendrika Tusveld
  Enige tijd inwonend waren Johanna Hendrika Berends, dienstbode en moeder Hermina Johanna Oonk (weduwe). Uit dit huwelijk 6 kinderen.

VIId.  Elbartus Tusveld, zn. van Arnoldus Johannes Tusveld (VIf) (Koopman. Fabrikant.) en Johanna Smit, geb. te Rijssen op 11 sep 1855.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 16.00 uur. Ganr 55, Timmerman, ovl. (35 jaar oud) te Rijssen op 25 okt 1890.
Zie WieWasWie.nl: oan 97. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 18.00 uur. Enterstraat 126, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) te Rijssen op 27 jan 1883.
Zie WieWasWie.nl: hanr 2.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door burgemeester Hendrik Johannes van Opstall met Anna Maria Leverink, dr. van Jan Hendrik Leverink (Grofsmid.) en Gerritdina Kappert, geb. te Rijssen op 11 mei 1862. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 04.00 uur. Ganr 52, Rooms Katholiek, ovl. (61 jaar oud) te Rijssen op 9 feb 1924 Zie WieWasWie.nl: oanr 12. Overlijden aangegeven bij Cornelis Lugtigheid, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 17.00 uur.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving. Hoofd. Weduwe. Enterstraat 20/8.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Arnoldus Hendrikus, geb. te Rijssen op 23 jan 1884 Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 11.00 uur. Ganr 13, Rooms Katholiek, Smid. Grofsmid.

                 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Zoon. Hoofd. Enterstraat 8.

 1. Johanna Antonia, geb. te Rijssen op 15 feb 1886 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken Personen. Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 04.00 uur. Ganr 24, Rooms Katholiek, ovl. (2 jaar oud) te Rijssen op 20 mrt 1888 Zie WieWasWie.nl: oanr 40. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 07.00 uur. Enterstraat 101.
 2. Gerardina Johanna, geb. te Rijssen op 18 jun 1887 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 01.00 uur. Ganr 94, Rooms Katholiek, ovl. (94 jaar oud) te Rijssen op 20 aug 1981, begr. te Rijssen in aug 1981 R.K. kerkhof. H. Dionysius. Vak B, rij 12, nr 4. RK begraafplaats, Enterstraat, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Rijssen op 30 sep 1909 WieWasWie.nl: hanr 45. Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand met Hermannus (de Plèsse)Mans van De Plèsse Struik, zn. van Johannes Arnoldus Struik (Steenbakker. Grofsmid.) en Grada Johanna Otten, geb. te Rijssen op 18 dec 1884 Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Ganr 154. Geboren rond 16.00 uur, Rooms Katholiek, Eigenaar steenfabriek. Steenbakker. Steenvormer, ovl. (89 jaar oud) te Rijssen op 5 jun 1974, begr. te Rijssen in jun 1974 R.K. kerkhof. H. Dionysius. Vak B, rij 12, nr 4. RK begraafplaats, Enterstraat.

                 Erfde samen met zijn broer Gerrit de steenfabriek (aan de Enterweg) van Willem Struik. Woonde aan de Elsenerstraat.
Zie St. Dionysius Kerk Rijssen, 1925-2000, blz 21. Bakte in de steenfabriek aan de Enterstraat de stenen voor de nieuwbouw van de Dionysiuskerk.
Zie Woer ziej van, Biej- en Skealdnaams in Riessn, van J. Slofstra, blz 114.
Zie http://8rsonline.nl/riessen/bijnamen.
Zie Rijssen, vroeger en nu, van de Kulturele Raad Rijssen: blz. 44 en 45: ‘De Weaver’.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Hoofd. Oranjestraat 63/1. Uit dit huwelijk 9 kinderen.

 1. Johannes Hendrikus, geb. te Rijssen op 30 mrt 1890 Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 19.00 uur. Ganr 45, Rooms Katholiek, Timmerman, ovl. (66 jaar oud) te Almelo op 28 mei 1956.

                 Woonde een periode in bij zijn broer Arnoldus Hendrikus. Broeder.

                 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving.

                 Anna Maria Leverink, dr. van Jan Hendrik Leverink (Grofsmid.) en Gerritdina Kappert, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (2) te Rijssen op 26 sep 1891 WieWasWie.nl: hanr 33. Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Huwelijk gesloten door Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester met Hermannus Hendrikus Struik, zn. van Hermannus Struik (Grofsmid.) en Janna Schrooten (Steenbakker.), geb. te Rijssen op 2 nov 1862 Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Geboorte aangegeven bij Gerhardus Jan Hendrik Janssen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboren rond 22.00 uur. Ganr 106, Rooms Katholiek, Tapper. Grofsmid, ovl. (41 jaar oud) te Rijssen op 21 jul 1904 WieWasWie.nl: oanr 58. Overlijden aangegeven bij Jan Reint ter Weel, wethouder. Overleden rond 08.30 uur. Enterstraat 268.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Albertus Hermanus, geb. te Rijssen op 9 jul 1892 Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 11.00 uur. Ganr 91, Rooms Katholiek, ovl. (2 maanden oud) te Rijssen op 11 sep 1892 WieWasWie.nl: oanr 119. Overlijden aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Overleden rond 17.00 uur. Enterstraat 126.
 2. Johanna Hendrika, geb. te Rijssen op 2 jun 1893 Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 06.00 uur. Ganr 77, Rooms Katholiek, ovl. (8 maanden oud) te Rijssen op 5 feb 1894 WieWasWie.nl: oanr 23. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Overleden rond 19.00 uur. Enterstraat 126.
 3. Hermanus Engelbertus, geb. te Rijssen op 4 aug 1894 Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 12.30 uur. Ganr 108, Rooms Katholiek, ovl. (3 jaar oud) te Rijssen op 13 aug 1897 WieWasWie.nl: oanr 86. Overlijden aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Overleden rond 19.00 uur. Enterstraat 126.
 4. Johanna Hendrika, geb. te Rijssen op 6 nov 1895 Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 19.00 uur. Ganr 170, Rooms Katholiek, ovl. (81 jaar oud) te Rijssen op 13 okt 1977, begr. te Rijssen R.K. kerkhof. H. Dionysius. Vak F, rij 2, nr 1, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Rijssen op 23 okt 1918 WieWasWie.nl: hanr 49. Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Huwelijk gesloten door Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand met Hendrikus Lambertus te Lintelo, zn. van Lambertus te Lintelo (Steenbakker.) en Johanna Hermanna Lindemann, geb. te Rijssen op 7 apr 1888 Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 22.00 uur. Ganr 36, Rooms Katholiek, Steenfabrikant. Manufacturier. Winkelier, ovl. (52 jaar oud) te Rijssen op 11 okt 1940 WieWasWie.nl: oanr 77. Overlijden aangegeven bij Derk terr Avest, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 19.00 uur, begr. te Rijssen R.K. kerkhof. H. Dionysius. Vak F, rij 2, nr 1.

                 Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Inschrijving (2). Hoofd. Elsenerstraat 16/36. Oranjestraat 59.
Zie voor een advertentie Rijssen, Gids voor Rijssen, van de Vereeniging tot bevordering van het marktwezen en van plaatselijke belangen ter Rijssen, blz 77.

                 Verkocht in 1955 het door haar echtgenoot gebouwde woon-/winkelpand op de hoek Enterstraat/Oranjestraat/Enterstraat aan de familie Koedijk. Ten tijde van huwelijk wonend in Enschede. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

 1. Hermanna Elisabeth Maria, geb. te Rijssen op 25 mrt 1898 Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Ganr 43. Geboren rond 18.00 uur, Rooms Katholiek.

                 Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Inschrijving. Stiefzuster. Enterstraat 8.

 1. Johanna Elisabeth Antonia, geb. te Rijssen op 14 dec 1899 Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 15.00 uur. Ganr 177, Rooms Katholiek, ovl. (9 maanden oud) te Rijssen op 10 okt 1900 WieWasWie.nl: oanr 97. Overlijden aangegeven bij Jan ter Horst Gz, wethouder. Overleden rond 11.00 uur. Enterstraat 268.
 2. Johannes Hermannus, geb. te Rijssen op 22 feb 1901 Geboorte aangegeven bij Jan ter Horst, Gz, wethouder. Geboren rond 23.00 uur. Ganr 34, Rooms Katholiek, Winkelbediende.

                 Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Inschrijving. Stiefbroeder. Enterstraat 8.

Generatie VIII

VIIIa.        Johannes Theodorus Franciscus (Jan) Jantje van Koejans Tusveld, zn. van Henricus Theodorus Tusveld (VIIa) [blz. ]  (Blauwverver. Winkelier.) en Maria Geertruida Veehoff, geb. te Rijssen op 12 sep 1895 Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall, burgemeester. Geboren rond 21.00 uur. Ganr 139, Rooms Katholiek, Winkelier. Kruidenier, ovl. (89 jaar oud) te Rijssen op 13 aug 1985, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 3, nr 1, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Rijssen op 2 jun 1926 WieWasWie.nl: hanr 19. Zie www.erfgoedrijssenholten.nl en Zoeken naar personen. Huwelijk gesloten door Roelf Bosma, ambtenaar van de burgerlijke stand met Maria Anna Hendrika Mulder, dr. van Gerhardus Johannes Mulder (Hoofd ener school.) en Maria Johanna Leferink op Reinink, geb. te Denekamp op 10 nov 1899, Rooms Katholiek, ovl. (81 jaar oud) te Rijssen op 1 okt 1981, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof. H. Dionysius. Vak E, rij 3, nr 1.

                 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Zoon Hoofd. Woonde een periode bij zijn vader (weduwnaar) in met zijn gezin. Rozengaarde 16/12.
Zie Havezate Kroniek, jaargang 13, nr 3, juli 2015, blz 111 en 112, Tusveld (2), voor informatie en een foto (1920).

                 Ingeschreven uit Denekamp op 12 november 1926.

                 Johannes Theodorus Franciscus (Jan) Tusveld en Maria Anna Hendrika Mulder

                 Enige tijd inwonend Maria Albering en Gezina Bijvank, beiden dienstbode.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Geertruida Maria Anna, geb. te Rijssen op 2 apr 1927, Rooms Katholiek.
 2. Gerardus Johannes Henricus (Gerard), geb. te Rijssen op 25 aug 1928, Rooms Katholiek, ovl. (79 jaar oud) te Almelo op 22 jun 2008 Zie Mensenlinq.nl, begr. te Almelo op 26 jun 2008 RK Kerkhof, tr. met G.R.T. Bekhuis.

                 Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 1. Henricus Theodorus Alphonsus (Harry), geb. te Rijssen op 19 dec 1929, Rooms Katholiek, ovl. (84 jaar oud) te Almelo op 26 okt 2014 Zie Mensenlinq.nl, gecr, tr. met Tonny van Aken. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 2. Lambertus Dyonisius Maria (Bertie), geb. te Rijssen op 27 jun 1931, Rooms Katholiek, ovl. (83 jaar oud) te Almelo op 9 feb 2015 Zie Mensenlinq.nl, gecr, tr. met Lies Bekhuis. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 3. Johan Jozef Maria (Jan), geb. te Rijssen op 25 mrt 1935, Rooms Katholiek, ovl. (25 jaar oud) te Rijssen op 21 dec 1960, begr. te Rijssen in dec 1960 Zie http://www.sintmarcellinus.nl. Vak E, rij 2, nr 2. RK begraafplaats, Enterstraat.
 4. Alfonsus Gerardus Maria (Fons van Koejans), geb. te Rijssen op 23 apr 1937, Rooms Katholiek, ovl. (66 jaar oud) te Rijssen op 20 nov 2003, begr. te Rijssen Zie http://www.sintmarcellinus.nl. Vak K, rij 1, nr 16, tr. met Elisabeth Maria Henselmans, Rooms Katholiek.

                 Zie Vensters op Rijssen, diverse schrijvers, 2013, hoofdstuk Humoristen, blz 29. Was in carnavalskringen een bekende persoonlijkheid.
Zie Havezate Kroniek, jaargang 13, nr 3, juli 2015, blz 106, Medische geschiedenis. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 1. Franciscus Aloijsius Jozef (Frans), geb. te Rijssen op 8 jan 1938, Rooms Katholiek.

                 Zie Havezate Kroniek, jaargang 13, nr 3, juli 2015, blz 111 en 112. Tusveld (3).

                 In 2019 wonend in Goor.

 

VIIIb.        Hermannus Franciscus Tusveld, zn. van Wilhelm Tusveld (VIIc) [blz. ]  (Slager. Vleeschhouwer. Veekoopman.) en Gerritdina Maria Rozendal, geb. te Rijssen op 10 okt 1887 Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 23.00 uur. Ganr 161, Rooms Katholiek, Winkelier. Café-houder. Slager, ovl. (70 jaar oud) te Rijssen op 25 dec 1957, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof H. Dionysius. Vak A, rij 3, nr 12, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Rijssen op 20 okt 1910 Zie WieWasWie.nl: hanr 38.

                 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Huwelijk gesloten door Teunis Lodder, ambtenaar van de burgerlijke stand met Johanna Maria Hanstede, dr. van Hermannus Hanstede (Wever. Boerwerker.) en Hendrina Schroten, geb. te Rijssen op 15 jun 1888 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Geboorte aangegeven bij burgemeester Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 08.00 uur. Ganr 72, Rooms Katholiek, ovl. (83 jaar oud) te Rijssen op 10 feb 1972, begr. te Rijssen R.K. Kerkhof H. Dionysius. Vak A, rij 3, nr 12.

                 Zie voor informatie over o.a. het slachtbeleid van Rijssen rond 1925 Havezate-Krabbels, jaargang 5, nr 1. Dan staat hij op de lijst met Rijssense slagers vanaf 1800 (04.03.23). Enterstraat. Deze Herman was ook raadslid. Verliet Rijssen na de slachthuiskwestie (1919-1928).
Werd aangewezen als de slager waar de runderen geslacht moesten worden, voor de inzameling van dierlijke vetten, waar een tekort aan was aan het eind van WOI. Kwam diep in de financiële problemen door de Abbatoirkwestie, hetgeen tot het einde van zijn modelslagerij leidde. Uit het artikel Het slachthuisschandaal, van Dick Smit (Tubantia/Dagblad van het Oosten).
Ook Herman van ’n Dikn?.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Hoofd. Wierdenschestraat 13, Smitteneinde, Wierdenschestraat 19, Enterstraat 202. Afgeschreven op 19 januari 1938 naar Amsterdam, Admiraal de Ruyterweg 591 (huis) met zijn echtgenote en een aantal kinderen.
Zie Vensters op Rijssen, diverse auteurs, 2013: Het slachthuisschandaal.

                 Hermannus Franciscus Tusveld en Johanna Maria Hanstede

                 Enige tijd inwonend waren de slagers Johannes Gerardus Rozendal (1906), Hermannus Antonius Brummelhuis (1899), en Herman Martinus Wagenman (1905) en dienstbode Hendrika Maria Overhein.

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

 1. Wilhelmina Hermanna (Zr. Coletta), geb. te Rijssen op 12 apr 1913, Rooms Katholiek, Dagdienstbode, ovl. (88 jaar oud) te Schijndel Verpleeghuis Sint-Barbara op 6 sep 2001, begr. te Schijndel op 10 sep 2001 Zie www.genealogieonline.nl. Congregatiekerkhof.

                 Op 5 november 1934 ambtshalve (vanwege de 11e volkstelling) afgeschreven naar het R.K. Ziekenhuis te Almelo. Ingeschreven op 19 april 1935 uit Almelo, afgeschreven naar Schijndel (Liefdesgesticht), B1, op 1 februari 1935.

                 Zie St. Dionysius Kerk Rijssen, 1925-2000, blz 46. Zuster, geboortig uit Rijssen. Zie blz 136 voor een foto en informatie.

 1. Hermannus Wilhelmus, geb. te Rijssen op 12 mei 1914, Rooms Katholiek, ovl. te Rijssen op 12 mei 1914 Zie WieWasWie.nl: oanr 38.

                 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 20.00 uur. Enterstraat 330a.

 1. Hendrina Johanna, geb. te Rijssen op 13 aug 1915, Rooms Katholiek.

                 Ingeschreven op 9 februari uit Almelo, afgeschreven op 19 januari 1938 naar Amsterdam, Admiraal de Ruyterweg 519 (huis).

 1. Gerritdina Maria, geb. te Rijssen op 2 nov 1916, Rooms Katholiek, Dagdienstbode.

                 Afgeschreven op 5 november 1934 naar Almelo, R.K. Ziekenhuis, Hofkampstraat 5. Ingeschreven op 31 mei 1937 uit Almelo, afgeschreven op 12 oktober 1937 naar Noordwijk, Huize Santa Maria, Langeveld 29.

 1. Wilhelmus Hermanus (Willem), geb. te Rijssen op 3 jan 1918, volgt IXa [blz. ].
 2. Hermanus Aloijsius, geb. te Rijssen op 24 dec 1918, Rooms Katholiek, ovl. (2 weken oud) te Rijssen op 7 jan 1919 Zie WieWasWie.nl: oanr 6.

                 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Jacob Frans Lodewijk Christoffels, ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleden rond 01.30 uur. Enterstraat 303a.

 1. Hermanus Aloijsius, geb. te Rijssen in dec 1919, Rooms Katholiek, ovl. (8 maanden oud) te Rijssen op 27 aug 1920 Zie WieWasWie.nl: oanr 57.

                 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Roelf Bosma, ambtenaar van de burgerlijke stand.

 1. Hendrika Maria Gerdina (Marie), geb. te Rijssen op 24 nov 1920, Rooms Katholiek, tr. met Hein te Riele.

                 Afgeschreven op 24 oktober 1936 naar Almelo, R.K. Ziekenhuis, Hofkampstraat 50. Ingeschreven uit Almelo op 14 mei 1935, afgeschreven op 19 januari 1938 naar Amsterdam, Admiraal de Ruyterstraat 519 (huis).
Woonde in Schalkhaar. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 1. Hermanus Aloijsius (Herman), geb. te Rijssen op 12 nov 1921, volgt IXb [blz. ].
 2. Gerhardus Theodorus (Gerard), geb. te Rijssen op 9 sep 1923, volgt IXc [blz. ].
 3. Johannes Gerhardus (Johan), geb. te Rijssen op 29 aug 1924, Rooms Katholiek, tr. met Miep Onbekend.

                 Woonde in Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 1. Geertruida Theresia Maria (Truus), geb. te Rijssen op 8 mei 1927, Rooms Katholiek, tr. met Harry Onbekend. Woonde in Twello. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
 1. Johanna Maria Josephine (An), geb. te Rijssen op 30 dec 1930, Rooms Katholiek.

                 Woonde in Amsterdam.

VIIIc.        Gerhardus Franciscus Tusveld, zn. van Wilhelm Tusveld (VIIc) [blz. ]  (Slager. Vleeschhouwer. Veekoopman.) en Gerritdina Maria Rozendal, geb. te Rijssen op 2 dec 1889 Geboorte aangegeven bij Hendrik Johannes van Opstall. Geboren rond 21.00 uur. Ganr 185, Rooms Katholiek, Slager. Los arbeider, tr. (resp. 30 en ongeveer 31 jaar oud) te Goor op 21 jul 1920 met Rika Maria Veehof, geb. te Goor in 1889, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Rosmalen op 31 okt 1930.
Zie WieWasWie.nl: oanr 96.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden in Rijssen aangegeven bij Cornelis Lugtigheid, ambtenaar van de burgerlijke stand.
Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving (2). Hoofd. Oranjestraat 22, Enterstraat 24, Watermolen 2, Haarstraat 99. Weduwnaar. Afgeschreven op 9 februari 1931 naar Enschede, Haaksbergsestraat 30. Ingeschreven op 16 juni 1932 uit Amsterdam, afgeschreven op 15 mei 1935 van kaart ‘2191’ naar ‘2185’. Woonde als weduwnaar weer een periode bij zijn vader in. Dochter van Gerrit Jan Veehof en Dina te Meerman.

Gerhardus Franciscus Tusveld en Rika Maria Veehof. 
Enige tijd inwonend waren Geertruida Hendrika IJsseldijk, nicht, Maria Hendrika Werkhoven (1921), Hendrikus Albertus van der Zwaan (1908) en Hermanus Gerardus Huiskes (1903).

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

 1. Berendina Leonarda, geb. te Rijssen in jul 1921, Rooms Katholiek, ovl. (3 maanden oud) te Enschede op 16 okt 1921 Zie WieWasWie.nl: oanr 49 (Rijssen).
  Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Overlijden aangegeven bij Cornelis Lugtigheid, ambtenaar van de burgerlijke stand.
 2. Gerritdina Maria Willemina, geb. te Rijssen op 2 nov 1925, Rooms Katholiek, ovl. (90 jaar oud) te Rijssen op 23 jan 2016, begr. te Rijssen in jan 2016 RK begraafplaats, Enterweg, tr. met Onbekend v.d. Bogert. Afgeschreven op 19 januari 1928 naar Amsterdam, Admiraal de Ruyterweg 519 (huis), bij om Hermannus Franciscus en zijn gezin. Terug in Rijssen op 20 oktober 1931. Afgeschreven op 15 mei 1935 naar kaart ‘2185’. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Generatie IX

IXa.  Wilhelmus Hermanus (Willem) Tusveld, zn. van Hermannus Franciscus Tusveld (VIIIb) [blz. ]  (Winkelier. Café-houder. Slager.) en Johanna Maria Hanstede, geb. te Rijssen op 3 jan 1918, Rooms Katholiek, Taxichauffeur, relatie met Onbekend Onbekend. Afgeschreven op 29 juni 1937 naar Loon op Zand, Kaatsheuvel, Markt 2. Woonde in Amsterdam.

 Uit deze relatie 5 kinderen:

 1. Kind.
 2. Kind.
 3. Kind.
 4. Kind.
 5. Kind.

IXb.  Hermanus Aloijsius (Herman) Tusveld, zn. van Hermannus Franciscus Tusveld (VIIIb) [blz. ]  (Winkelier. Café-houder. Slager.) en Johanna Maria Hanstede, geb. te Rijssen op 12 nov 1921, Rooms Katholiek, Schoenmaker. Winkelbediende. Schoenhandel, tr. met Onbekend Onbekend.

 Zie Erfgoedrijssenholten.nl en Personen. Inschrijving. Enterstraat 78, Rozengaarde 14. Afgescheven op 19 januari 1938 naar kaart ‘2186a’ van ‘2187’. Afgeschreven op 21 februari 1928 naar Amsterdam, A. de Ruijterweg 519,hs. Weer in Rijssen ingeschreven uit Amsterdam om 11 november 1938. Woonde in Gouda.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Boudewijn (Boudy).
 2. Johan.
 3. Herman.
 4. Kind.
 5. Kind.

IXc.  Gerhardus Theodorus (Gerard) Tusveld, zn. van Hermannus Franciscus Tusveld (VIIIb) [blz. ]  (Winkelier. Café-houder. Slager.) en Johanna Maria Hanstede, geb. te Rijssen op 9 sep 1923, Rooms Katholiek, tr. met Onbekend Onbekend. Woonde in Amstelveen.

  Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Herman.
 2. Ada.
 3. Annemarie.
 4. Helma.