Middelbare scholen

bekke Huishoudschool (Ter Horst)(Kokskoole), oude
Wierden(sch)estraat (63?)
Christelijke school voor praktijkonderwijs
Gesticht in 1926 door Dhr. M.G. van Heel
Deed tijdens WOII enige tijd dienst als noodziekenhuis
Sinds 2006: De Bekke, woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke beperking
Leerkrachten:
– H.A. Snel-Gijsbert (1883-     ), schoolhoofd/directrice

jac Jacobus Fruytier Scholengemeenschap
Reformatorische grondslag
De Stroekeld 142

spoorstr02 Jeruël (villa Ter Horst)
Jarenlang (WOII) werd hier voor de Christelijke ULO lesgegeven
Afgebroken in 1980

wierdensestraat 1967 (1) (
Landbouw)huishoudschool (Kokskoole) , nieuwe
Wierdensestraat 121
Bouw: 1964
Gefuseerd met de LTS (Lagere Technische School)
Later gefuseerd met de Christelijke MAVO
in Scholengemeenschap Reggesteijn (1992)
Leerkrachten:
– Mej. Aalderink, directrice
– Mw. Brouwer, directrice
– Juffrouw Fonds
– J.E. van der Gaast, directrice
– Juffrouw Jager

lts LTS, oude
Dr. Stokkerstraat 22
Lagere Technische School
Leerkrachten:
– Dhr. De Ridder, directeur

lts2 LTS, nieuwe
Lagere Technische School
Pelmolenweg/Wierdensestraat
Bouw: 1965
Sloop: 2005
Gefuseerd met de Landbouwhuishoudschool
Later gefuseerd met de Christelijke MAVO
in Scholengemeenschap Reggesteijn (1992)
Leerkrachten:
– Dhr. Braakhekke, leraar
– Dhr. Jansen, leraar
– Dhr. Rohaan, leraar

graafott01 MAVO
ULO
, Uitgebreid Lager Onderwijs tot 1968
Christelijke MAVO, Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs
Graaf Ottostraat/Karel Doormanstraat
In gebruik genomen: 1 september 1964
Sloop: 2006?
Gefuseerd met de huishoudschool en LTS in Scholengemeenschap Reggesteijn
Leerkrachten:
– G.W. Borghuis, leraar (1961-1978), directeur (1978-1981)
– G. Kraa, leraar
– P.J. Otte, directeur tot 1978

pius Pius X College
RK school voor VMBO (GL/TL), HAVO, atheneum/gymnasium
Graaf Ottostraat 48

regg Reggesteijn
Christelijke Scholengemeenschap
Cattelaar 2
In gebruik genomen: 1992
na een fusie van de huishoudschool, LTS en MAVO
September 2005: ingebruikname nieuw schoolgebouw

ulo3
Christelijke U.L.O.
Uitgebreid Lager Onderwijs
Van 1929 tot 1931 gevestigd in de Julianaschool
J.H. ter Horst Jhzn straat 3
Van start: 1929
In gebruik genomen: schooljaar 1931/1932
Nieuwbouw bij het Parkgebouw?
Leerkrachten:
– B.G. van Appeldoorn, leraar (rond 1986)
– J.H. G. Barink, leraar geschiedenis  (rond 1968)
– W. Beens, leraar (rond 1978-1988)
– J.G. Beunk, leraar (rond 1978-1982)
– H.J.M. Beverdam, leraar (rond 1986)
– G.C. de Boer, leraar (rond 1982)

– G.W. Borghuis, leraar (Engels?)/, 1961-1978, directeur tot 1981
– J. Borkent, conciërge 

– J. Bouma (1900-       ), onderwijzer
– W. Bunt, leraar (rond 1978-1982)
– J.H. Dalvoorde, leraar (rond 1978-1988)
– Dhr. Van Dam, leerkracht
– J.W.W. ten Dolle, leerkracht (rond 1968-1988)
– A. Draaijer, conciërge
– A. van Duinkerken, leerkracht (rond 1978-1988)
– G. Dijkgraaf, leeraar (Frans?) (rond 1968)
– M. Floor, leraar (rond 1978-1988), 1e adjunct-directeur (rond 1989) 
– Dhr. Gerritsen, leerkracht (vanaf 1957)
– C.G. Goedhart (         – † 1999), leraar handarbeid (rond 1978-1986)
– H.H. de Goeijen, leraar wiskunde (rond 1968- 1988), adjunct-directeur vanaf 1981
– Dhr. Van de Grift, leerkracht (vanaf 1957)
– W.C. Groenewegen, leerkracht (rond 1982-1988)

– C.J. Haan (1896-     ), onderwijzer/leraar (rond WOII), ontslagen in 1947
– J.D.J.H. van Harn, leraar (rond 1976-1982)
– G. Haveman, leerkracht, (rond 1982-1988)
– L Heeterbrij, leerkracht
– P.W.R. den Hertog, leerkracht (rond 1978- 1988)
– J. Hoff (1932-      ), leraar biologie, natuur- en scheikunde, wiskunde  (1968-1981), directeur vanaf 1981
– Dhr. Hoogendijk (vanaf 1957)
– 
J.N. van den Hoorn, leraar (rond 1988)
– A. Horjus, vakonderwijzeres handwerken
– R. Horjus, vakonderwijzeres handwerken
– J. de Jong, leerkracht (rond 1978)
– J. Jonker (1898-        ), 1e schoolhoofd 1929-1937
– J. ter Keurst, leraar (rond 1982-1988)

– J.A. van Klaveren (         – † 1961), leraar
– E.A. Klok, leraar (rond 1986)
– W. Knot, leraar (rond 1978- 1988)
– A.M. de Korte, leraar (rond 1978)
– G.J. Kraa, leraar (1939-         )(rond 1968- 1988)
– A.W. de Kruijff, leraar (rond 1982-1988)
– A, de Lange, leraar natuurkunde (rond 1968)
– Mej. Leenhouts?, (rond 1945)
– E.C. van Leeuween- van Leeuwen, leerkracht rond 1988
– P. Lindhout, leraar, (rond 1982-1988)
– W.G. Ligtering, leraar (rond 1968-1986), (kwam van Wilhelminaschool)
– Dhr. Littooy, onderwijzer
– G. ter Maat, conciërge
– L.J. Munneke-Rozemuller (rond 1982-1988)
– A. Murre, leraar boekhouden (rond 1968- 1986)
– A. Niënkemper, leraar (rond 1982-1986)
– F.J.E.J. Nijsink, leraar (rod 1988)
– H. Odink, leraar (rond 1978- 1988)
– P.J. Otte, leraar (1945-1956), schoolhoofd/directeur (1956-1978)
– J.W. Otten, leraar (rond 1988)
– W. Piets, leraar  (rond 1968)
– L.C. Quartel, leraar rond 1988
– D.G.L. Reidsma, leraar (rond 1968)
– J.J.P. Reidsma-v.d. Kuy, leerkracht (rond 1986)
– 
B.G. Rosman- van Appeldoorn, leerkracht (rond 1988)
– B. J. Sanderman, leraar (rond 1968-1986)
– J.F. Stokman, leraar (kwam van de Julianaschool)
– H.J. Tempelman, leraar (rond 1988)
– H.E. van Tuyl, leerkracht meetkunde/algebra
– G.G. van der Valk, leraar (rond 1986-1988)
– J. de Velde, leraar (rond 1982-1988)
– L. Vermaas, onderwijzer (kwam van het VGLO Rijssen), vanaf 1945
– T.S. Visser, (inval)leerkracht (rond 1986)
– M. Walinga, leraar (rond 1968-1988)
– Y Walstra, leraar (rond 1968)
– D. Weijs, leraar (rond 1968- 1986)
– L. van Wijnen, leerkracht
_ J. Willemsen, schoolhoofd 1942-1956. Ging naar Leiden
– G. Wolterink, leraar (Frans?)  (rond 1968-19782)
– A.F. Zeelen (1899-      ), schoolhoofd 1938- 1942. Ging naar Leiden
– H. Zwaag, leraar (rond 1968)

RK U.L.O.
Uitgebreid Lager Onderwijs
Leerkrachten:
– D. Duindam, schoolhoofd
– J. Heijer, onderwijzer

– J. Huls, onderwijzer