Gebedshuizen

In 1913 stonden in Rijssen 5 kerk(gebouwen).

P1000945 P1000946 De Ark, Arkeheem 2
Zie www.hervormdrijssen.nl:
Het multifunctioneel kerkelijk centrum de Ark is in september 2000 gereedgekomen. Het gebouw is gelegen in de nieuwbouwwijk Veeneslagen. Gekozen is voor een moderne vormgeving die past binnen een wijk in opbouw. De kerkzaal is multifunctioneel ingericht. Het gebouw is op 15 september 2000 in gebruik genomen.

Bevervoordekerk, Bevervoorde 14
Oud-Gereformeerde Gemeente
Zie nl.wikipedia.org:
De Bevervoordekerk is een kerkgebouw van de vrije Oud Gereformeerde Gemeente aan de Bevervoorde. De kerk is gebouwd in 1939 in een traditionele stijl, die ook wel andreaskruiskerken genoemd worden. 

 (RK) Dionysiuskerk,  Rozengaarde 53
Zie www.Sintmarcellinus.nl:
Eerst werd er een pastorie gebouw door de gebroeders Klein Rouweler. De kosten hiervoor bedroegen een kleine € 18.000,-. Op 9 januari 1924 werd de kerk aanbesteed. Vader en zoon Joseph en Pierre Cuypers waren de architecten en de kerk werd gebouwd door hoofdaannemer Ribbelink uit Hengelo voor een bedrag van ongeveer € 52.000,- . Voordat er met de bouw begonnen kon worden moest eerst de ruim 100 jaar oude Waterstaatskerk worden afgebroken.
De nieuwe kerk werd op 7 mei 1925 ingewijd. Het betreft hier een van de mooiste kerken van Twente met een schitterende akoestiek. Daarom worden er in de kerk ook regelmatig uitvoeringen gegeven door verschillende muzikale gezelschappen, echter wel zo, dat de eerbied voor het gebouw en haar functie gewaarborgd blijft.

es Eskerk, Bleekstraat
Gebouwd in 1908, afgebroken in 1970

P1000953 (1) Eskerk, Esstraat 44
Zie www.reliwiki.nl:
Gereformeerde Gemeente. Architect H. Voortman. In gebruik genomen  in 1965

hen Henricus-kapel
Vrijzinnigen aan de Regge
Nederlandse Protestanten Bond
Parkstraat 31/Oosterhofweg 48/152 (Parkstede)

P1000968 De Hoeksteen, Kroonnweide 2
Zie www.hervormdrijssen.nl
Het kerkelijk centrum De Hoeksteen is gelegen in de wijk Braakmanslanden. Een nieuwbouwwijk uit de jaren zeventig en tachtig. Het kerkelijk centrum is in twee fasen gebouwd. Eind jaren tachtig zijn vooruitlopend op de kerkzaal de nevenruimten gereed gekomen. In 1991 is de kerkzaal in gebruik genomen. De Hoeksteen vorm een belangrijke functie in de activiteiten die georganiseerd worden binnen de Hervormde Gemeente. Ingebruikneming van De Hoeksteen: 26 mei 1988 (deel 1), 5 april 1991 (kerkzaal).

spoorstr02 Jeruël (Villa Ter Horst)
Huttenwal (Spoorstraat/Boomkamp)
Nederlands Hervormd dienstgebouw
Een deel van de Gereformeerde Gemeente – De Eskerk – kwam er bijeen
Afgebroken in 1980

P1000996 Nehemia
Evangelische gemeente
Morsweg 8c 

noorderkerk15 Noorderkerk, Molenstalweg 19
Gereformeerde Gemeente
Zie nl.wikipedia.org:
Daar de Walkerk in de jaren ’40 te klein was geworden tijdens de bediening van ds. W.C. Lamain ging de kerkenraad op zoek naar een oplossing. De Walkerk heeft 1.000 zitplaatsen, maar zondag aan zondag zaten er meer dan 1.500 personen. In 1950 gingen de leden akkoord met de bouw van een nieuwe kerk. Als architect werd A.F. Fresen uit Wageningen aangetrokken. Deze kreeg de opdracht ‘een kerk te ontwerpen en geen mensenpakhuis’.
Op 20 mei 1955 werd de Noorderkerk in gebruik genomen. Bij de openingsdienst waren circa 3.200 mensen aanwezig. Met de ingebruikname van de Noorderkerk beschikte de Gereformeerde Gemeente van Rijssen over het grootste protestante kerkgebouw van Nederland.

P1000959
Noorderkerkje, Huttenwal. November 2015.
Zie o.a. www.Rijssen-Holten.nl, Beeldbank.
In gebruik genomen door de Gereformeerde Gemeente van 1890 tot 1931. Vanaf 1939 gebruikt door de Zelfstandig Gereformeerde Gemeente Onder het Kruis? Nu bedrijfspand.
Ook Kroajen-koarke, omdat het stuk grond waarop de kerk gebouwd werd eigendom was van Derk Jan Kraa

boom Ontmoetingskerk, Boomkamp 4
Oud-Gereformeerde Gemeente
Zie www.reliwiki.nl:
In gebruik genomen in 1930. Architect B.W. Plooij.  Nu PKN Gereformeerde Kerk

beveroo03 Oranjekerk, Oranjestraat 10
Oud Gereformeerde Gemeente
In gebruik genomen op woensdag 12 oktober 1960

P1010020 Open Hof, Stationsdwarsweg 2
Zie www.openhof-rijssen.nl.
Protestante Gemeente
Start bouw 1990, in gebruik genomen in 1992.

schildke10 Schildkerk/Grote kerk, Schild 8

Hervormde Gemeente
Zie nl.Wikipedia.org:
In de nacht van 4 op 5 juli 1826 stortte de romaanse toren van de oude Schildkerk/Grote kerk  wegens bouwvalligheid in. Aansluitend werd in de jaren 1829/1831 de voorgevel gesloopt en geheel in neoclassicistische stijl opgetrokken, bekroond door een houten torentje. Gelijktijdig werden de zijmuren van de eerste travee deels vernieuwd en het overige metselwerk hersteld. In 1899 werd tegen de noordzijde van de kerk een consistoriekamer gebouwd.
Omdat de kerk te klein was geworden werd in 1924/1925 aan de zuidkant een nieuwe zijbeuk met een portaal en trappenhuis naar de oostelijke galerij toegevoegd naar een ontwerp van Tjeerd Kuipers (1857-1942). 
De kerk bezit de grafkelders van het kasteel de  Grimberg in Notter, het huis De Oosterhof, van de Bevervoorde, Hof te Bevervoorde in Rectum, Dackhorst in Rectum en van de Eversberg in Notter (nu Nijverdal). Bij herstellingen aan de kerk in 1899 heeft men de vloer overgoten met portlandcement. Waardoor de oude 15e-eeuwse grafzerken verloren zijn gegaan. De grafzerken zijn wel opgetekend in oudere mededelingen. In de kerk is nog een marmeren graftombe aanwezig van Frederika van Ittersum in een omlijsting met zinnebeelden van het tijdelijke en verschillende familiewapens.

ned herv kerk sion 1978 Sionkerk, Johannes Vermeerstraat 2
Hervormde Gemeente
Zie www.hervormdrijssen.nl:
Begin jaren zeventig werd de nieuwe kerk Sion gebouwd in de wijk “Plan Zuid”. Naast een kerkzaal kreeg het gebouw ook een aantal vergaderzalen en een ontmoetingshal.  In de kelder van het gebouw werd extra zaal ruimte gemaakt voor de jeugdclubs. Hierdoor kreeg Sion het karakter van een kerkelijk centrum.
De verbouwing en renovatie vonden plaats in de maanden juni tot en met september 2014.
Op maandag 2 juni 2014 werd met de werkzaamheden begonnen. Als eerste zijn de kerkbanken door vrijwilligers uit de kerkzaal verwijderd. Deze banken krijgen door de inzet van de ROEC een nieuwe bestemming in twee kerkjes in Roemenië.

P1000970 November 2015
(De Syrisch-orthodoxe kerk van) Sint-Ignatius Nurono,
Roelf Bosmastraat 35.
Zie www.morephrem.com:
De Syrisch-Orthodoxe St. Ignatius Nurono Kerk en de daarnaast gelegen gemeenschapzaal in Rijssen werden in 1993 gebouwd en in 1994 werd de kerk door zijne heiligheid Patriarch Mor  Ignatius Zakay I Beth Iwas ingezegend. De gemeenschap staat onder de geestelijke leiding van Abuna Elyas Basmaçi, uit het dorp Kafro Gelayto (Boven-Kafro) in Tur Abdin in het zuidoosten van Turkije, en telt heden, augustus 2007, ongeveer 120 gezinnen en 480 tot 500 Syrisch-Orthodoxe christenen waarvan de meeste in Rijssen zelf wonen – een dozijn gezinnen woont in nabijgelegen dorpen als Nijverdal en Wierden. Naarmate het aantal gezinnen door natuurlijke aanwas groeide ontstond er behoefte aan een grotere gemeenschapszaal voor feestelijkheden herdenkingsdiensten en vergader- en onderwijsruimten. De grond achter de kerk werd aangekocht en bebouwd. De nieuwe gemeenschapszaal werd in 2004 geopend.

els Synagoge (De Jùdenkoarke), Elsenerstraat
Joodse Gemeente. Gebouwd in 1884, verkocht in 1948

P1000947 De Tabernakel, Veeneslagen 107
Gereformeerde gemeente
Zie ww.reliwiki.nl:
Derde kerk voor de Gereformeerde Gemeente.  Werd door architect ir. W.R. Seppenwoolde ontworpen, met  ongeveer 900 zitplaatsen. Op vrijdag 13 december 2002 is de nieuwe kerk in gebruik genomen.

moskee Turkse Moskee
Oosterhofweg 2
Eerder een krantenkantoor en bankgebouw

bouwstra08 Walkerk, Bouwstraat
Gebouwd in 1862

walkerk (1) Walkerk, Walstraat
Zie www.reliwiki.nl:
In gebruik genomen in 1924. Architect Geert Kuipers. Na verbouw buiten gebruik sinds 1955,  toen Nederlands Hervormde Evangelisatie. Was tot 1955 Gereformeerde Gemeente, nu opslag.

wat RK Waterstaatskerk, Rozengaarde
Gebouwd in 1819, afgebroken in 1924

westerke02 Westerkerk, Haarstraat 95
Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth
Zie nl.Wikipedia.org:
De Westerkerk is een kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Kerk aan de Haarstraat. De kerk is in 1931 in gebruik genomen als tweede kerk voor de Hervormde gemeente van Rijssen. Sinds augustus 2012 is de plaatselijke Hersteld Hervormde gemeente eigenaar van het gebouw.  Het gebouw werd van 2007-2012 al gehuurd door deze gemeente. Het expressionistische gebouw staat op de gemeentelijke monumentenlijst.  Kenmerkend voor de Westerkerk is de kruisvormige plattegrond en de indeling van de voorgevel, die bijna gelijk is aan die van de zijgevels. De kerk heeft grote glas-in-loodramen en een gebogen tentdak.

zuidrkerk21 Zuiderkerk, Paulus Potterstraat 2a
Zie nl. Wikipedia. org:
De Zuiderkerk is een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten. De kerk is in 1968 gebouwd naar een ontwerp van architectenbureau Groen en Scheppink. De kerk is met 1.950 zitplaatsen één van de grootste kerken van Nederland. 
In  2009 onderging de Zuiderkerk een verbouwing.