Diependaalseweg/Volkshogeschool

volkshogeschool14 1963
Aan: Fam. van Rom?
Nettenoordstr. 37
Vlaardingen Z-H
Afzender: Fam. Poot