Contact

bouwstra07

Uiteraard zijn er onvolkomenheden in al deze gegevens.
Natuurlijk is de informatie niet compleet.

Voor (positieve) reacties of vragen kan er gemaild worden naar:

GenealogieRijssen@gmail.com

Lia, Wijchenlia