Aanleg/bouw-sloop/oprichting/enz.

Aanleg/ in gebruik name:
1492:                    houten brug over de Regge
1827:                    nieuwe (oude) begraafplaats Oranjestraat/Lentfersweg
1840:                    houten brug over Regge vervangen door een nieuwe
1880:                    RK begraafplaats, Enterweg
1890:                    Groene Kruis Bossen
1897:                    ophaalbrug/Reggebrug, afgebroken in 1934
1914:                    dagsanatorium Schapendijk
1930-1940:       waterleiding
Zestiger jaren: Watermolen?

Bouwjaar panden                                                                       Sloopjaar:
1330 (voor) Oosterhof
1598 (voor)  Oude Schildkerk/Dyonisiuskerk           1831
1614 Stadboerderij
?????  Oudste gemeentehuis                                                  1662 (afgebrand)
1664 Politiebureau (Den Toorn)(Masjeseekazerne)
?????  Kasteel Bevervoorde                                                     1781
1670 Oudere gemeentehuis                                                 1906
1752 Pelmolen
1781 (± )De Krans                                                                        1925
?????? Het Oude Veerhuis                                                        1934
?????? Café ’n Drieftol/’n Schrik                                            1981
?????? Notariskantoor Haarstraat                                       2013
1800 Molen van Arends                                                           1968
1800 (voor) De Oude Molen                                                  1896
1872 Postkantoor Haarstraat
1891 1e RK kerk, Waterstaatskerk
1894 RK klooster, Rozengaarde                                          1974
1823 (voor) (Hotel) Skutjen/Koenderink                        nu De Beyaardier
1831 Nieuwe Schildkerk
1835 Linnenweverij Ter Horst                                              Failliet in 2003
?????? Jutefabriek Ter Horst                                                    1990
1842 (Het huis met) De Ho(o)ge Stoepe                          1984
1863 Molen van Rosman                                                          1933
1864 Fabriek Ter Horst
1868 Tehuis oude behoeftigen (Doodstraatje)/Mannhoes
1870 Villa Ter Horst/later Jeruël (1934)                         1990
1873 Schildschool
1873 Postkantoor                                                                          1975?
1880 Molen van Muller
1881 Café Spekhorst
1885 Molen van Bouwhuis                                                       1938
1886 Villa Wierdenseweg (H.H. Kortebos)
1888 Stationsgebouw/spoorlijn
1892 Barak (lijders besmettelijke ziektes)                   ± 1960
1894 St. Henricusgesticht
1897 Molen van Slaghekke                                                       tot op onderbouw
1897 (Opening) Coöperatie (’n Stoetnweenkel)          1972 (opgeheven)
1900 (Bonds)hotel De Kroon                                                  1969
1906 Gemeentehuis met de Turkse minaret                 1972
1914 Dagsanatorium (zomerhuisje Ter Horst)
1914 Parkgebouw
1914 Gasfabriek
1918 Hotel Rijsserberg                                                               1932, na brand
1919 St. Jozefgebouw (Patronaat) Enterstraat            1984 (mei)
1925 St. Dionysiuskerk
1933 Hotel Rijsserberg
1933 ? Otje van Potje
1931 Westerkerk
1940 Badhuis (Ter Horst), Boomkamp                              1990
1954 Noorderkerk
1961Zwembad De Koerbelt
1972 Gemeentehuis, nieuwer                                                 2006
2008 Gemeentehuis, nieuwste

Dempen:
1870: De zaagkoele

Oprichting/opening/vestiging/onthulling:
22 december 1859: Brandweer 
1872:                                Postkantoor Haarstraat (sloop pand 1975)
30 januari 1897:        De Coöperatie
1898:                                Muziekvereniging Wilhelmina
mei 1910:                       Spoorlijn (Bello) Neede-Hellendoorn (opheffing 14 januari 1935)
1913:                                Vereniging Dagsanatorium
1918:                                Christelijk Gemengd Koor ‘Looft den Heer’  (opheffing 1927)
1919:                                Opening volkspark
15 januari 1927:        Rijssens mannenkoor
31 juli 1927:                 Opening zwembad De Mors, Morsweg. Gesloten in de jaren (19)zestig
1931:                                Grietje en Jan ter Horst Stichting (thans Wellehof). Stichting ten behoeve der on- en minvermogenden in de  gemeente Rijssen
1934:                                Vereniging tot stichting en instandhouding van een Hervormd Dienstgebouw (Jeruël, Huttenwal)
15 november 1937: Vogelvereniging (Volière Vereniging) Zanglust
1 januari 1946:            Rijkspolitie
29 juni 1951:                 Oudheidskamer Riessen
1953:                                 Oprichting Hervormd Kerkkoor Rijssen
1961:                                 Opening zwembad De Koerbelt, Arend Baanstraat
1961:                                 Oprichting zwem- en poloclub De Mors
31 mei 1872:                 Opening een na nieuwste gemeentehuis
20 november 2015:  Luistersteen (onderdeel bevrijdingsroute Europa)