Knipsels

Knipsels in eigen bezit. 

(De) Katholieke Illustratie was een Nederlands geïllustreerd weekblad voor katholiek Nederland. Het was gedurende 101 jaar (1867-1967) een veelgelezen en alleen daardoor al invloedrijk familieblad en in de hoogtijdagen van de zogeheten verzuiling (tussen 1910 en 1960) een van de grootste tijdschriften van Nederland. Het was een instituut, naast onder meer de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP), later Katholieke Volkspartij(KVP), de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB), later Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), met haar eigen dagblad de Volkskrant, andere landelijke katholieke kranten als De Maasbode en De Tijd, en niet in de laatste plaats ook de Katholieke Radio-omroep (KRO). Het blad verscheen vanaf 1910 te Haarlem bij de katholieke Drukkerij De Spaarnestad (Wikipedia).


De Spiegel was een Nederlands weekblad van christelijke signatuur. Het werd uitgegeven vanaf 1906 door de gereformeerde uitgever Willem Kirchner (1866-1921) te Amsterdam. Samen met de Katholieke Illustratie concurreerde het blad met de populaire “wereldse” geïllustreerde bladen. Vanaf 1928 werd het blad uitgegeven door Uitgeverij Zomer & Keuning.Het was voornamelijk een blad ter ontspanning voor christelijke gezinnen, waarin Gods woord de norm was.
Onderwerpen: christelijke feestdagen, de koninklijke familie, feuilletons, boekbesprekingen, jubilea van verenigingen, predikanten en bruidsparen, kinderrubrieken en pagina’s gericht op vrouwen, reisreportage, korte verhalen, overdenkingen puzzels  en dat alles vooral verlucht met foto’s en advertenties.
Het blad werd verboden in 1941 door de Duitse bezetter.
Na de oorlog verscheen het weer en bevatte het ook autorubrieken, stripverhalen, zoals tussen 14 november 1964 en 27 december 1969 de strip Puk en Poppedijn van tekenaar Piet Wijn en artikelen over maatschappelijke vraagstukken, zoals popmuziek en religieus gemengde huwelijken.
Het blad ging ter ziele door het teruglopen van de advertentieinkomsten, in 1969 werd de uitgave gestaakt (Wikipedia).


De Prins der Geïllustreerde Bladen (afgekort als De Prins) was een Nederlands tijdschrift dat werd uitgegeven tussen 1901 en 1948. In het tijdschrift stonden veel foto’s, recensies en vervolgverhalen (onder anderen van Arthur Conan Doyle). Ook stonden er personalia en overlijdensberichten van belangrijke personen in.
Het blad werd uitgegeven door Uitgeverij N.J. Boon te Amsterdam. De uitgever/directeur was N.J. Boon (Wikipedia).


De Panorama was een Belgisch tijdschrift dat werd uitgeven door de TUM en diens opvolger de IUM, dochteronderneming van uitgeefconcern VNU. In de jaren’60 waren onder meer Jef AnthierensLouis Van Raak en Wiel Elbersen actief op de redactie. In de jaren 70 fuseerde het weekblad met het katholieke tijdschrift Ons Land van uitgeverij Orbis. Vervolgens droeg het blad de ondertitel Ons Land. Hoofdredacteur in de jaren 70 was Piet Teigeler. Onder het hoofdredacteurschap van Karel Anthierens viel de ondertitel Ons Land weg. Begin jaren negentig volgde de fusie van Panorama met concurrent De Post van uitgeverij Sparta. Een tijdlang had het blad vervolgens de ondertitel De Post. In 1995 werd het blad herdoopt tot de Nieuwe Panorama en in 1998 werd de stopzetting van het weekblad bekend gemaakt. Datzelfde jaar ontstond P-Magazine bij uitgeverij De Vrije Pers, de opvolger van het ter ziele gegane weekblad.