Wierdensestraat/Beek/Smittenbelt/Wierdenseweg

wierdens07

wierdens14

uitgaan jutefabriek 02
Aan: de Jongej. R. Witké
P/a J. Witké
Wilhelminaweg 59
Dieren
‘De Groeten van papa’.

oetgaon van n stoom01

beek02

beestenmarkt 1903, beestenmarkt
Aan: Mejuffrouw A. Jeurlink
Huize ‘de Bannink’
Colmschate
Afzender: Dirk 

beek03 1905
Aan: WelEd: Heer Tanis
in het Bosch te Lisse
Afzender: Jo Tibboel, Tante Dientje en Oom G. 

beek 1906 1906
Aan: Truusje Groeneweg
p/a den WEd. Heer H. Stülen
Zwolle
‘d.g. van Dina’.

wierdens10 1906
Aan: Mej. A. Ordelman
p/a Mevr. Dijckmeester
Deventer
Afzender: G.J. 

spekhors05 1907, Smitteneind
Aan: Mina Wijting
Torenlaan
Zeist, N28
Afzender: Dina Lankamp

smittene01 1908, Smitteneind
Aan: Antje Wedeven
Hoogezand
Afzender: Jantina

Smittenbelt 19131913, Smittenbeld
Aan: Mej. G. Schram
Blaricum
Afzender: GA.

beek01

wierdens02
Aan: Fam. Meinardi (?)
Acaciastraat 117
Den Haag
‘Beste Allemaal. Morgen ongeveer 4 uur kom ik thuis, o nee, misschien wel 6 uur. Ik ga met de boot naar R’dam, en op de fiets verder. Was Zaterdag avond in Nijmegen. Misschien is deze ansicht nog eerden dan ik. U ziet me wel verschijnen. ’t Kan per ongeluk ook nog wel iets later worden. Hart. gr. ook van Annie en Synco, Remie (?)’.

wierdens03
kantoor jutefabriek 1915, kantoor
Aan: Jongejufvrouw
Liesbet p.a. den Heer I. de Leeuw Mzn
Nieuwstraat
Zwolle
Afzender: Oom S en Tante Dien, kerkstr.

wierdens06 Wierdensche weg
Aan: Mej. A. Truit
Erichem (gem. Buren)
Gelderland
‘Beste A. ’t Speet me dat ik laatst zo onverwacht weg moest en jullie dus niet kon ontvangen en hoop nu dat je eens gauw een kopje thee komt drinken als ik weer in R. ben. Ko is nu zeker weg? Tot ziens, veel groeten van Gea van Erkom (?)’.

wierdens12
Aan: Den Heer J. Westerbaan
Trekweg 172
’s Gavenhage
Afzender:  L Tienma

wierdens15 Villa
Aan: den Heer. C. v.d. Velden
Geldersche dijk
Dirksland
Afzender: Chr. Vermeulen

wierdens11 Huize Heelstede
Aan: Frau H. Ruugold (?)
Pa. Ad Korru Knipping (?)
Cleve/Rheinland
Linde 46 (?)
Tekst niet goed leesbaar

de heelstede 1921 1921, Heelstede
Aan: WelEd. Heer. Joha. Kerner
Schenkstraat 222
Den Haag
Afzender: J.A. Wesselink, Rijssen

wierdensche straat 09

smitteneind 65 1923, Smitteneind
Aan:Mej. Tine Koers
Op de Brink
Heese
Ambt Hardenberg
Afzender: fam ter Harmsel

spekhors03 Wierdenschestraat

beek 1929 1929
Aan: de famieli J. Nississen
Heiendaalscheweg 252
Nijmegen
Afzender: J. Nississen, Molendijk 21, Rijssen

wierdens04 1943
Aan: Mevrouw Weijenberg
Van der Mondestraat 84
Utrecht
Afzender: Jan Stolk p.f.

wierdenschestraat14 1949
Aan:
‘Dordrecht 20 april 1949. Hallo Lieve jarige Willy, Leef lang en gelukkig en ….Wees heel lief voor je pa en moe. Lieve Willy, wild toch deze raad niet vergeten, voor dat voor eeuwig word verweten, dat ooit iets groters kan wezen, om als kind een kind Gods te wezen, vraag dan Willy steeds om nieuwe kracht die God de Heere u vast verschaft, van familie Corvers uit Dordrecht. Dag Willy en de Beste wensen hoor ‘.

wierdensche straat 34

enter rijssen 1950 1951
Aan: G. de Smeth
Marktlaan 3
Hoofddorp
‘Hartelijk gefeliciteerd van Marian Bruijns (?)’.

grotestr19 1952, Grotestraat
Aan: Den Heer J.A. Nieuwveld
Raam 22
Gouda
Afzender: Tini, Wim, Hans

wierdens05 1957,  Herv. pastorie

wierdens08 1963, pastorie

spekhors02 1964, Grotestraat
Aan: De Eerwaarde Zuster, Zuster Coletta
Emanuel Klooster
Son, NB
‘Rijssen, Woensdag. Beminde Nichtje, Zuster Coletta. Hartelijk dank voor uw brief en wij komen aanstaande Donderdag of liever de volgende, dus 1 juli, vóór de middag, mochten wij maandagmiddag komen bellen wij wel even en Tante Truus zijn heel blij u te zien en spreken en wel de Eerw Moeder en Zusters, en zelf van je Leve Tante Truus en Trudie (?)’.

spekhors01 1964, Grotestraat
Aan: Mej. Kroonenburg
Rusthuis kerkstraat
Monnickendam
Afzender: Jonneke en Marieëlla Oosting

wierdensestraat 1967 (1)  1967, huishoudschool

spekhors04

wierdens01 Ger. Gemeente