Esstraat

Eschstraat 1916
Aan: Mejuffrouw T. Hubers
Zwolscheweg
Deventer
Rijssen, 10 oktober, beste Tilli. Hartelijk feliciteer ik u ook uit naam der familie met den dag van morgen. Ook Uw Ouders, broers en zusters wenschen wij er hartelijk geluk mee. Krijgt Ge weer een partij of blijft het een onderonsje? Hoe gaat het met u allen en Tante Rika? Wil ze allen van mij groeten en zijt Gij zeer gegroet daarmee. Liefs, Tante Mo.

Entos 1948 1934
Aan: Mejuffr. N. Ehrenhard-Dijkman
Hoekeindscheweg 71a
Bleiswijk, Z-H
Afzender A.J. Ehrenhard en Jennie

esstraat01

Aan: de heer J. Grootenboer Jz.
Molendijk 327
Melissant Z-H
Afzender Jan Seppenwoolde en Riet Blokland

orienteertafel 1966, ‘Watertoren’