Straatnaamverklaring

Zie ook Vensters op Rijssen II, 2017, diverse auteurs, hoofdstuk Straatnamen in Rijssen, Vroeger en Nu.
Zie ook Havezate Kroniek, jaargang 17, nr 4, hoofdstuk Verdwenen en wandelende veldnamen. 

Aalscholver1 Aalscholver                                                                                  aalscholver3
Aalscholver (Phalacrocorax carbo). Scholver. Scholverd. Schollevaar. Koolgans. Behoort tot de familie der aalscholvers
___________________________________________________________________________
ostade Adriaan van Ostadestraat                         adriaen1 ostade2
Adriaen (van) Ostade, 1610-1685
Nederlands schilder, graveur en tekenaar, Hollandse school, Gouden Eeuw
___________________________________________________________________________
horst A.H. ter Horstlaan                                                                                 auke1
Auke Hayo ter Horst (‘Meneer Auke’),1850-1916
Textielfabrikant, directeur/medevennoot Ter Horst & Co
___________________________________________________________________________
Akker1 Akkerdijk                                                                                                 akker3
Akker. Akkerland. Bouwland. Stuk bewerkte grond waar op (cultuur)gewassen (bijvoorbeeld graan, mais, suikerbieten) worden verbouwd. Akker komt uit het Latijn: ‘ager’
___________________________________________________________________________
ambacht1 Ambachtstraat                                                                     ambacht3
Ambacht. Handwerk dat wordt geleerd om een beroep uit te oefenen. Vorm van werk of vaardigheid. Gilde. Beroepsgroep
___________________________________________________________________________
Arend Arend Baanstraat                                                                                     baan1
Arend Baan, Rijssen, 1856-1937
Landbouwer, steenbakker, eigenaar steenfabriek, veehandelaar, gemeenteraadslid, wethouder, diaken
___________________________________________________________________________
Argon1 Argonstraat                                                                                              argon3
Argon (Ar). Scheikundig element. Atoomnummer 18. Kleurloos edelgas
___________________________________________________________________________
Baankamp3 Baankamp                                                                     Baankamp1
Baankamp (veldnaam). Gebied De Baankamp (in de stad) ten zuidwesten van Rijssen
___________________________________________________________________________
baksteen Baksteenstraat                                                                          baksteen
Baksteen. Kunstmatige steen, gebakken uit klei
___________________________________________________________________________
Banis1 Banisweg en Blinde1 Blinde Banisweg      Banis3
Banis. n Baanis (veldnaam).  Bouwland op de Es, ten (zuid)westen van Rijssen, gebied Keizersdijk, Geskesdijk, Middeldijk, buiten de stad
___________________________________________________________________________
barmsijs Barmsijs                                                                            barmsijs2
Barmsijs (Acanthis flammea). Zangvogel
___________________________________________________________________________
beatrix Beatrixplein bea1 Beatrixstraat        beatrix Nederland1
Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe Biesterfeld, Koningin der Nederlanden, 31 januari 1938
Koningin van Nederland van 30 april 1980 tot 30 april 2013
___________________________________________________________________________
bereklauw1 Bereklauw                                                                                  bereklauw3
Bereklauw (Heracleum sphondylium). Gewone bereklauw. Onweerbloem. Behoort tot de schermbloemenfamilie. Bereklauw is in Nederland van de reuzenbereklauw, waarvan de sappen huidirritatie kunnen veroorzaken
___________________________________________________________________________
Berkenlaan1 Berkenlaan                                                                                             Berk1
Berk (Betula). Geslacht van bomen uit de berkenfamilie
___________________________________________________________________________
beve Bevervoorde                                                              bever
Genoemd naar (de plaats van) Kasteel Bevervoorde/Havezat(h)e Beverveurde/Beverfeurde/Bevervoerde (18 juni 1620? – sloop ± 1782?) en/of Evert van Bevervoerde, ridder (rond 1323 wonend in Rijssen)
___________________________________________________________________________
biesterij1 Biesterij                                                               Biesterij3  Biester5
Biesterij (veldnaam). Rijssens(ch)e Veld. Staat vermeld op de Herziening Alg. Kaart Nederland, 1850
___________________________________________________________________________
bleek1 Bleekstraat                                                                            bleek3
Bleek. Bleekweide, bleekveld. Een (kort gemaaid) grasveld om in de zon (linnen)goed te bleken. In Rijssen (De Weijerd) werd tot ongeveer tot ± 1950 gebleekt
___________________________________________________________________________
bloem1 Bloemstraat                                         bloem6 bloem7 bloem8 bloem9
Bloem. Deel van een plant waarin de organen voor geslachtelijke voortplanting bij elkaar staan.
= Siknstroate. Er werden geiten gehouden. Zie Vensters op Rijssen, deel II, Straatnamen in Rijssen, Vroeger en nu
___________________________________________________________________________
boekweit Boekweitstraat                                                                            boek
Boekweit (Fagopyrum esculentum). Eenjarige plant. Duizendknoop
familie. Géén graanproduct
___________________________________________________________________________
boterbloem1 Boterbloem                                                                                         boterbloem3
Boterbloem (Ranunculus). Kruidachtige plant met meestal gele of witte bloemen. Landplant. Een- of tweejarig
___________________________________________________________________________
brand1 Brandlicht                                                                                  DSCN1642a
Burcht/Huize Brandlicht. Huijs Brandlecht. Stond aan de Watermolen (binnen de stad). Op den Pol. Werd bewoond door de familie (Gerard) Van Munster (tot Brandlicht), vanaf ± 1650. Later eigendom van de familie Ter Horst
___________________________________________________________________________
brekeld3 Brekeldlaan                                                       Brekel1
Bebosd recreatiegebied met gemarkeerde wandelingen. De Brekel staat als gebied al vermeld op de postroutekaart van 1815.
___________________________________________________________________________
knot2 Burgemeester Knottenbeltlaan                                        
Johannes Knottenbelt (‘Knotje’), 1870-1950
Burgemeester van Rijssen van 16 april 1913 tot 23 april 1937
__________________________________________________________________________
butaan1 Butaanstraat                                 Butaan3
Butaan. Chemische verbinding. C4H10. Brandbaar gas, dat dient als brandstof. Wordt gewonnen uit aardolie en aardgas
___________________________________________________________________________
Callunaweg1 Callunaweg                                                                   Calluna1
Calluna. Struikhei (Calluna vulgaris). Plant uit de heidefamilie
___________________________________________________________________________
landweer Casparus B.J. Landweerlaan                                 landweer1
Casparus Bastiaan Johannes Landweer, 6 oktober 1905
Burgemeester (ARP) van Rijssen van 16 juli 1957 tot 1 november 1970. Ridder in de orde van Oranje-Nassau
___________________________________________________________________________
huijgen1 Constantijn Huygensstraat                                          huijg1
Constantijn Huygens, 1596-1687
Nederlands dichter, diplomaat, geleerde, componist en architect in de Gouden Eeuw
___________________________________________________________________________
Daltonstraat Daltonstraat                                   Dalton2 en/ofDalton3
John Dalton. De Wet van Dalton. De som van alle partiële drukken van de gassen in een mengsel is gelijk aan de totale druk van het gasmengsel
___________________________________________________________________________
Dannenberg1 Dannenberg                                                       Dannenberg3
Genoemd naar Huis Dannenberg/De Dannenberg (‘Dannboarg’)
In Rijssen een veel voorkomende achternaam, Danne(n)berg
___________________________________________________________________________
Beumkes1 De Beumkes                                                                                           Boompjes1
Beumkes: (Rijssens) dialect voor boompjes? ‘Opgaand hout’.
___________________________________________________________________________
Borkeld1 De Borkeld                                                                    Borkeld3
De Borkeld (veldnaam). Staat op de Nwe. Alg. Kaart Nederland van 1820 (De Borkel/De Borgel). Is een buurtschap (eerder met Look) en natuurgebied in Rijssen, ten zuiden van de weg van Rijssen naar De Keizer (Den Overtoom). Hooge Borkel, Borkeld en Laage Borkeld
___________________________________________________________________________
De Hagena De Hagen                                                                                              Rijssen1
Rijssen mocht zich, na het verkrijgen van stadsrechten, verdedigen, deed dit met een cirkel van  stadswallen en grachten
___________________________________________________________________________
Hofstee3 De Hofstee                                                      Hofstee5 Hofstee1
De Hofstee (veldnaam). Gebied aan de zuidkant  van Rijssen, binnen de stad. Staat vermeld op de gemeentekaart TK200, TMK500 uit 1891
___________________________________________________________________________
Kaempe1 De Kaempe                                                                                          es1
De Kaempe (veldnaam), vroeger bouwland op Den Esch/De Es
___________________________________________________________________________
krans2 De Krans                                                                    krans
Vernoemd naar boerderij de Krans, gebouwd rond 1780 met de stenen van Kasteel Bevervoorde, gesloopt rond 1925
___________________________________________________________________________
Delle3 Dellestraat                                                                         Delle1
Delle (veldnaam). De Dellle. Bouwland op den Esch/de Es (binnen de stad). Delle = laagte, dal, leeg stuk grond in bouwland of weide
___________________________________________________________________________
dennen1 Dennenlaan                                                                      dens
Den (Pinus), naaldboom
___________________________________________________________________________
Opleggerc De Oplegger                                                                                    Opleggera
Oplegger, trailer. Een oplegger is een aanhangwagen, die voor een belangrijk deel van het gewicht op een trekkend voertuig rust
___________________________________________________________________________
Overtoom1 De Overtoom                                                                        Overtoom3
De Overtoom (veldnaam). Den Overtoom. ”n Ouwrtoom’. Veengrond ten westen van Rijssen
___________________________________________________________________________
Ronde maat1 De Ronde Maat                                             rondemaat1
De Ronde Maat (veldnaam). ‘De Roonde Maat’, bouwland op Den Esch/De Es, binnen de stad
___________________________________________________________________________
ruyter1 De Ruyterstraat                                                                                  michiel1
Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 1607-1676
Nederlands admiraal
__________________________________________________________________________
Stikker3 De Stikker                                              Stikker1 Stikschop1
Stikker. Persoon die turf steekt.
Stikker. Grote soort veenspade (stikschop. Turfschop)
___________________________________________________________________________
Stroekeld1 De Stroekeld                                                                         Stroekeld3
De Stroekeld (veldnaam). De Struikelt(’n Stroeklt’) Genoemd naar de grasgronden ten noord-westen van Rijssen (De Leiding?)
___________________________________________________________________________
Zaagkoele1 De Zaagkoele                                                      Zaagkuil1 Zaagkuil3
Zaagkuil. Zagekuil. ‘De Zaagkoele’. Kuil in de grond waarover een boomstam werd gelegd, die door twee personen (een persoon in de kuil, een persoon op de boomstam)  met een lange zaag in planken werd gezaagd.
De Rijssense Zaagkoele bevond zich nabij de kruising Enterstraat/Oranjestraat
___________________________________________________________________________
oosthoek Dokter P. Oosthoekstraat                                                     pieter1
Pieter Oosthoek, 1896-1972
Huisarts in Rijssen vanaf 1 november 1963
___________________________________________________________________________
Dovenetel1 Dovenetel                                                                                                dovenetel2
Dovenetel (Laminum). Geslacht uit de lipbloemenfamilie. Een- en twee jarig. Bijvoorbeeld witte, gele, gevlekte of paarse dovenetel
___________________________________________________________________________
driehoeka Driehoeksplein                                                                                 Driea
Driekhoeksplein, ook Europaplein. Driehoeksplein waarschijnlijk vanwege de vorm. Op het plein werden het nieuwe en nieuwste gemeentehuis gebouwd
___________________________________________________________________________
Drostenb   Drostendijk                                                                                       ernsta
Drost, landdrost, drossaard. Nederlandse bestuursambtenaar, die een bepaald gebied bestuurde. De drosten van Twente resideerden oorspronkelijk in Goor, later op hun kasteel of havezate. Boeren moesten jaarlijks hand- en spandiensten voor ze uitvoeren, zonder vergoeding. Een van de staatsgezinde drosten van Rijssen was Ernst van Ittersum tot Nijenhuis
___________________________________________________________________________
stokker  Dr. Stokkersstraat                                                     stokkers
Gerhardus Stokkers (‘d’n Stöks’), 1872-1931
Arts. Huisarts in Rijssen van 1900 tot 1931
___________________________________________________________________________
Eerdmanserve1 Eerdmanserve                                                                           Eerdmans1 eerdmans3
Dirk Eerdmans (’n Botterheer’), 1882-1945. ”n Botterheer’.
Melkfabrikant, zuivelfabrikant. Directeur
___________________________________________________________________________
eiken1 Eikenlaan                                                                                                 blad1
Eik (Quercus) . Geslacht van loofbomen. In Nederland meestal Zomereik
___________________________________________________________________________
Elsenerstraat1 Elsenerstraat                                                                                            Elsen1
Elsen. Elzen (‘Ealsn’). Buurtschap in de gemeente Hof van Twente
___________________________________________________________________________
Elsenerveldweg1 Elsenerveldweg                                                   Elsenerveld1
Elsenerveld. Elsener Leemveld (ten noordwesten van Elsen, ten zuiden van Rijssen). Elsener Voorveld (ten westen van Elsen)
___________________________________________________________________________
emma1 Emmastraat                                                                    emma3 emma5
Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Prinses van Waldeck-Piermont1858-1934
Koningin-regentes der Nederlanden van 1890-1898
___________________________________________________________________________
energie1 Energiestraat                                                                                        energie3
Energie. Natuurkundige grootheid
___________________________________________________________________________
enter1 Enterstraat                                                                         enter1
Enter (‘Eanter’). Dorp aan de Regge in het westen van Twente.
Weg van Rijssen richting Enter (laatste deel binnen bebouwde kom ook wel Enterweg). Enterstraat begint op het kruispunt Watermolen/Wierdensestraat/Enterstraat, gaat ter hoogte van de N347 over in de Rijssenseweg, die loopt tot de Dorpsstraat in Enter
___________________________________________________________________________
Enterveenweg1 Enterveenweg                                                                            Enterveen1
Enterveen. (De) Enter Veenen. Het Enter Veen. Enter Venen.
Gebied ten zuiden van Enter, ’tussen Rijssen en Enter
___________________________________________________________________________
ento1 Entoshof                                                                                                         entos3
Entos. Eerste Nederlandsche Tentoonstelling Op Scheepvaartgebied (E.N.T.O.S.), ter gelegenheid van het eeuwfeest van de bevrijding van Napoleon, geopend op 5 juni 1913 te Amsterdam. Rond 1920 werden de zogenoemde Entos-huizen (arbeiderswoningen) gebouwd aan de Eschstraat
___________________________________________________________________________
Erve Campjan1 Erve Campjan                                                                                 Waterhoeka
Genoemd naar boerderij Kamphuis, Waterhoek?
___________________________________________________________________________
Erve den Boom1 Erve den Boom                                                                           Boom1
Erve den Boom, genoemd naar boerderij Erve den Boom. Werd in 1765 geërfd door de echtgenote van Peter Willem van Voorst, Johanna Isabella Bentinck tot Bevervoorde-Hoykinck
___________________________________________________________________________
Erve Wolters3 Erve Wolters                                                                            Erve woltersb
Erve Wolters, boerderij in het Park, sinds 1919 genaamd Eigen Erf (nu een kinderboerderij). De boerderij is gerenoveerd in 1859 en 1979
___________________________________________________________________________
es1 Esstraat                                                                                                           es3
Es. Esch/enk/eng/akker/veld/kouter. Hoog gelegen akker.
___________________________________________________________________________
Ethaan1 Ethaanstraat                                                                                      Ethaan3
Ethaan. Verzadigde koolwaterstof. C2H6
___________________________________________________________________________
Fahrenheit5 Fahrenheitstraat                                                       Fahrenheit3 Fahrenheit1
Daniël Gabriël Fahrenheit, 1686-1736.
Natuurkundige. Bedacht een temperatuurschaal, °F
___________________________________________________________________________
Fluitekruid1 Fluitekruid                                                                                           fluitekruid3
Fluitekruid (Anthriscus sylvestris). Hollands kant. Plant uit de schermbloemfamilie
___________________________________________________________________________
hals Frans Halsstraat                                                       Frans Frans schild1
Frans Hals, 1583-1666
Kunstschilder/Oud Hollandse Meester
___________________________________________________________________________
fuut Fuut                                                                                                     fuut1
Fuut (Podiceps cristatus). Watervogel
___________________________________________________________________________
Galvani3 Galvanistraat                                                                               Galvani1
Luigi Galvani, 1737-1798.
Italiaans arts en natuurwetenschapper
___________________________________________________________________________
borgh1 Gerard Terbochstraat                                            Gerard2.1 Gerard2.3
Gerard ter Borch (de Jonge), Gerard Terborch, 1681-1681
Nederlands kunstschilder
___________________________________________________________________________
brederode1 Gerbrand Adriaansz. Brederodestraat                bredero2
Gerbrand Adriaenszoon Bredero, 1585-1618
Nederlands schilder, dichter, toneelschrijver en rederijker
___________________________________________________________________________
gerst1 Gerststraat                                                                                                gerst3
Gerst (Hordeum vulgare). Graansoort. Grassenfamilie. Eenjarig: zomergerst. Twee jarig: wintergerst
___________________________________________________________________________
goudvink1 Goudvink                                                                          goud2
Goudvink (Pyrrhula phyrrula). Zangvogel
___________________________________________________________________________
adolf3 Graaf Adolfstraat                                                                                  Adolf1
Adolf van Nassau, 1540-1568
___________________________________________________________________________
graaf Graaf Ottostraat                                                         otto
Otto III van Holland, ± 1208-1249
Bisschop van Utrecht  van 1233 tot 1249
Verleende Rijssen stadsrechten op 5 mei 1243
___________________________________________________________________________
Willem3 Graaf Willem Lodewijkstraat                                                        Willem1
Willem Lodewijk, Graaf van Nassau-Dillenburg (‘Us Heit’), 1560-1620
Stadhouder van Friesland van 1584-1620. Kapitein-generaal van het leger van Friesland. Opperbevelhebber van het Staatsleger
___________________________________________________________________________
Gracht3 Gracht                                                                              Gracht1
Gracht. Singel. Aangelegde waterweg of langs oevers gebouwd kanaal door of om een stad. Graft is van graven
___________________________________________________________________________
Grasweg1 Grasweg                                                                                                       gras1
Gras. Plant uit de grassenfamilie. Grasachtige plant met lijnvormige bladeren. ‘Onkruid’. Voer voor grazers
___________________________________________________________________________
Gravenstraat1 Gravenstraat                                                                                         Graaf1
Graaf. Adellijke titel, in de rangorde tussen markies en burggraaf.
Vrouw: gravin.
Gravenstraat. Graven van Holland?                                                                 graaf3
___________________________________________________________________________
grebbe1 Grebbebergstraat                                    grebbeberg1
Grebbeberg, 52 meter hoge heuvel/stuwwal van de Utrechtse heuvelrug. De naam is afgeleid van de Bisschop Davidsgrift (of grebbe), een historisch kanaal. Slag om Grebbeberg: hevige gevechten tijdens WOII, 1940, tijdens de Duitse inval. Velen verloren hierdoor het leven, waaronder acht Rijssenaren
___________________________________________________________________________
Groen1 Groeneweg                                                                                             groen5
Groen. Groenvoorziening. Lommerrijk. Kleur van gras                           Groen1
___________________________________________________________________________
groenling1 Groenling                                                                                          Groenling3
Groenling (Chloris chloris) . Groenvink. Groninger. Zangvogel uit de familie der vinkachtigen
___________________________________________________________________________
Grutto1 Grutto                                                                                                 Grutto3
Grutto (Limosa limosa). Weidevogel uit de familie strandlopers en snippen
___________________________________________________________________________
Haarstraat1 Haarstraat en Haarzijde1 Haarzijde                 de haar1
De Haar (veldnaam). Gebied binnen de stad
___________________________________________________________________________
Handelsweg1 Handelsweg                                                                                     Handel1
Handel. Het uitwisselen van producten tussen twee partijen, tegen betaling. Bij ruilhandel worden artikelen geruild
___________________________________________________________________________
Hangerad3 Hangerad                                                                                 Hangerad1
Hangerad. Hangerat. Op de hoek De Beek/Hangerad stond ooit een café, met als uithangbord een hangend wiel
___________________________________________________________________________
haver2 Haverstraat                                                                                               haver3
Haver (Avena sativa). Eenjarige plant. Grassenfamilie. Graansoort
___________________________________________________________________________
helium Heliumstraat                                               helium1
Helium (He). Scheikundig element. Atoonnummer 2. Kleurloos edelgas
___________________________________________________________________________
opst Hendrik Jan van Opstallstraat        
Hendrik Johannes van Opstall, 1822-1905
Burgemeester van Rijssen van 7 december 1868 tot 15 oktober 1904
___________________________________________________________________________
henri Henri Dunantstraat                                                                  dunant
Jean Henri Dunant (Henry Dunant), 1828-1910 (zwitser).
Oprichter Rode kruis en mede-auteur van het YMCA-handvest.
Ontving in 1901 de Nobelprijs voor de vrede
___________________________________________________________________________
Herderstasje1 Herderstasje                                                                                          Herderstasje3
Herderstasje (Capsella bursa-pastoris. Plant uit de kruisbloemfamilie. ‘Onkruid’
___________________________________________________________________________
Nieuweveer1 Het Nieuwe Veer                                                                   Nieuwe Veer1
Nieuw veer, aan de Rijssense kant van de brug over de Regge. Café Het Veer
___________________________________________________________________________
hoef1 Hoefsmid                                                                                     hoefsmid1
Ambachtsman die de hoeven van paarden en/of andere hoefdieren onderhoudt, om de juiste hoefstand te houden
Enkele Rijssense hoefsmeden: Johan Schuitemaker, hoefsmid Paalman, Stokkers en Schoolen
___________________________________________________________________________
Hogepada Hogepad                                                                   hogea
Vanaf december 1923 werd de 2e straat van de Eschstraat tot de punt in de Tabaksgaarden Hogepad genoemd (en bestraat). Wellicht lag het pad ‘wat hoger’?
___________________________________________________________________________
holter1 Holterstraatweg                                    350 Holtenwapen1
Holten (‘Hooltn’). Dorp in Salland, nu onderdeel van de gemeente Rijssen-Holten.
Weg richting Holten. Deel van de provinciale weg N350 (16 km), die loopt vanaf de A1 (Holten) tot de A35 (Wierden). De Reggesingel gaat over in de Holterstraatweg. De Holterstraatweg gaat ter hoogte van De Keizer over in de Rijssenseweg, die loopt tot de rotonde in Holten (Oranjestraat/Markeloseweg/Rijssenseweg).
De weg Almelo-Rijssen-Holten werd rond 1840 aangelegd
___________________________________________________________________________
Hondsdraf1 Hondsdraf                                                                                     Hondsdraf3
Hondsdraf (Glechoma hederacea). Kruipende, geurende plant. Hoort tot de lipbloemenfamilie
___________________________________________________________________________
Hooiweg Hooiweg                                              hooi2 Hooibaal1 Hooirol1 hooiberg1
Hooi. Voornamelijk gedroogd gras (eventueel vermengd met planten die tussen het gras groeien), vaak dienend als voedsel voor dieren
___________________________________________________________________________
Huttenwal1 Huttenwal                                                                                        Rijssen1
Wal. Stadswal. Omwalling
Rijssen mocht zich, na het verkrijgen van stadsrechten, verdedigen, deed dit met stadswallen en grachten
___________________________________________________________________________
mesdag1 H.W. Mesdagstraat                                                         Mesdag3 Mesdag5
Hendrik Willem Mesdag, 1831-1915
Nederlands kunstschilder, etser, aquarellist en lithograaf. Meester marine-schilder. Haagse School. Panorama van Mesdag
___________________________________________________________________________
Industrieweg1 Industrieweg                                                                            Industrie1
Industrie (Latijn: industria = ijver/bedrijvigheid). Deel van de economie dat wordt gekenmerkt door productie en verwerking van materiële goederen of artikelen in fabrieken, vaak met behulp van mechanisering en automatisering
___________________________________________________________________________
irene Irenelaan                                                                                          irene2
Irene Emma Elisabeth, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau (1939), (Hare Koninklijke Hoogheid, prinses Irene der Nederlanden)
___________________________________________________________________________
heij Izaak Heijmanstraat                                                        heijman
Izaak Heijman, 1848-1943
De laatste uit Rijssen weggevoerde Joodse Rijssenaar. Eerbetoon aan de 111 Joodse Rijssenaren die werden omgebracht tijdens WOII
___________________________________________________________________________
horst J. ter Horst JHznstraat        horst1
Jan ter Horst Jan Harmenzoon, (‘De Oude Meneer Jan’), Rijssen, 1861-1919. In 2005 veranderde de straatnaam in Jan ter Horststraat.
Fabrikant/firmant Ter Horst & Co
___________________________________________________________________________
cats Jacob Catsstraat                                                                          Jacob1
Jacob Cats (‘Vader Cats’), 1577-1660
Nederlands dichter, jurist en politicus 
‘Kinderen zijn hinderen, zei Vader Cats’
___________________________________________________________________________
rev1 Jacob Reviuspad en Jacob Reviusstraat                        revius2
Jakob Reefsen, 1586-1658. Jacob Revius of Reefsenus. Ook Jacques de Rèves. Nederlands predikant, dichter, vertaler en historicus
___________________________________________________________________________
Ruys1 Jacob Ruysdaelstraat                                                            ruysdaal1 ruijs1
Jacob Izaakszoon/Isaacksz. (van) Ruisdael (Ruysdael), 1628-1682
Nederlandse schilder, tekenaar en etser van voornamelijk zeegezichten en landschappen
___________________________________________________________________________
Oalberts1 Jan Aolbertspad                   Jan Aolbert1 jan1
Jan Brinks (‘Jan Aolbert’), 1932-2013
Rijssense middenstander, schilder. Had onder andere een winkel op de hoek Esstraat/Tabaksgaarden
___________________________________________________________________________
luiken Jan Luikenstraat                                                       luyken1 luiken ets1
Jan (Johannes) Luijken (Luiken), 1649-1712
Nederlandse schilder, dichter, etser
___________________________________________________________________________
steen Jan Steenstraat                                                                     steen2 steen schild1
Jan Havickzoon Steen, 1625-1679
Hollandse kunstschilder
___________________________________________________________________________
galen Johan van Galenplantsoen                                                    galen2
Johan (of Jan) van Galen, 1604-1653
Kapitein, schout-bij-nacht, vlootvoogd van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1588-1795 (ook: Republiek der Verenigde Provinciën, te weten Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Holland, Overijssel en Zeeland)
___________________________________________________________________________
Johan1 Johan Willem Frisostraat                                                                        Friso1
Johan Willem Friso, vorst van Nassau-Dietz, 1687-1711 (1696-1711), Prins van Oranje (1702-1711)
Stadhouder van Friesland en Groningen (1708-1711)
___________________________________________________________________________
vermeer1  Johannes Vermeerstraat                                                      vermeer1 vermeerparel1
Johannis (Johan, Jan) Vermeer1632-1675
Nederlands kunstschilder Gouden Eeuw
___________________________________________________________________________
joost1 Joost van den Vondelstraat                                                               joost3
Joost van den Vondel, 1587-1679
Nederlands dichter en toneelschrijver, handelaar in kousen, suppoost bij de Bank van Lening
___________________________________________________________________________
juli Julianastraat                                                           Wapen1
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau, 1909-1980
Koningin der Nederlanden van 4 september 1948 tot en met 30 april 1980
= Doodstraatje (liep van de RK kerk naar het Schild (kerkhof). Zie Vensters op Rijssen, deel II, Straatnamen in Rijssen, Vroeger en nu
___________________________________________________________________________
Jutestraat1 Jutestraat                                                                  Jute1 jute2
Jute. Akkerbouwgewas. Lange, zachte, glanzende plantaardige bastvezel dat tot sterke draden kan worden gespannen. In Rijssen veel fabrieksarbeiders werkzaam  bij Jutefabriek Ter Horst & Co
___________________________________________________________________________
kalander1 Kalanderstraat                                                                  kalander3
Kalander. Serie walsen in productiemachines. Industriële techniek. Kalanderen is het vormen van een thermoplastische massa tussen twee of meer walsen tot een folie
___________________________________________________________________________
karel Karel Doormanstraat                                                                  doorman
Karel Willem Frederik Marie Doorman, 1889-1942
Marine-officier. Schout-bij-Nacht vanaf 1940
___________________________________________________________________________
Kasteellaan1 Kasteellaan                                                                                        kasteel3
Kasteel. Zelfstandig, versterkt gebouw dat onder middeleeuwse omstandigheden te verdedigen was. Verdedigbare woning, verstevigde hoeve of huis. Uit het Latijn: castellum (fort of toevluchtsoord).
Rijssen: Kasteel/havezate (kasteelcomplex) De Oosterhof        kasteel1
___________________________________________________________________________
keizer1 Keizersdijk
Keijserdijk, De Keijser Dijk. Weg Rijssen richting Holten, ten zuiden van de N350, van de Roelf Bosmastraat tot aan café Op ’n Keijser/De Keizer/Legtenberg de Wind (Holterveen). Staat reeds op de Nieuwe Algemene kaart Nederland 1822
Keizer Karel V                                                                                                        karel1
Karel van Luxemburg, uit het huis van Habsburg, 1500-1558. Karel I (koning van Spanje van 1516-1556), Karel V (keizer van 1519-1556).  Landsheer. Keizer Karel V zou ooit in café De Keizer geweest zijn
___________________________________________________________________________
kerk1 Kerkstraat                                                                                           kerk3
Kerk. Uit het Grieks: Κυpiακη = huis des heren. Gebouw voor godsdienstoefeningen. Bedehuis. Gebedshuis. Godshuis. Tempel
___________________________________________________________________________
kievit Kievit                                                                                                           kievit1
Kievit (Vanellus vanellus). Weidevogel
___________________________________________________________________________
Koekoeksbloem1 Koekoeksbloem                                                                                  Koekoeksbloem3
Koekoeksbloem (Lychnis).
Geslacht van kruidachtige planten uit de anjerfamilie
___________________________________________________________________________
koksweg1 Koksweg                                                                       kokherman1 kokrudolf1 Kokjoop1
Kok (kokkin). Iemand die als beroep de kookkunst beoefend, die voedsel bereidt tot maaltijden
___________________________________________________________________________
kolenbrander1 Kolenbrander                                                                                        kool1
Kolenbrander. Beroep. Houtskoolstoker. Kool is een fossiele brandstof
___________________________________________________________________________
koningin1 Koninginneweg          emma1 wilhelmina1 juliana1 beatrix1 maxima1
Koningin. Vrouwelijk staatshoofd van een koninkrijk of de gemalin van een koning
___________________________________________________________________________
Koper1 Koperslager                                                                                     Koperslager1
Ambachtsman die platen koper (of andere zachte metalen) bewerkte. Enkele Rijssense koperslagers: Jannis Aalderink, Engbert Bouwmeester, Gerhardus Hendrikus Klensman
___________________________________________________________________________
Korenstraat1 Korenstraat                                                                               Koren1
Koren. Algemene term voor graan, dat voor voedsel wordt verbouwd, meestal tarwe, rogge of gerst
___________________________________________________________________________
  Kreijkesweg
Vernoemd naar de heer Kreijkes, hij was tekenaar of opzichter bij de gemeente Rijssen
___________________________________________________________________________
Kruisweg1 Kruisweg                                                                     Kruis Esch1
Kruisweg (veldnaam). Gebied in het Rijssensche Veld, De Kruisch Esch. Staat vermeld op de Gemeentekaart van 1891, TK200 TMK 50D. Groene Kruisbossen
___________________________________________________________________________
Krypton1 Kryptonstraat                                                                      kr1
Krypton (Kr). Scheikundig element. Atoomnummer 36. Kleurloos edelgas
___________________________________________________________________________
indie1 Laan Oud-Indiëgangers                                                                  Indie3
Ter herinnering aan de meer dan 200 Rijssenaren die hebben gediend in Indonesië, voormalig Nederlands Indië
___________________________________________________________________________
Leemstraat1 Leemstraat                                                              Leem2 Leemspoor1
Leem. Grondsoort, voornamelijk bestaand uit silt. Leem wordt voornamelijk gebruikt als bouwmateriaal en grondstof voor aardewerk
___________________________________________________________________________
Leijera Leijerweerdsdijk        leijerwa
Leijerweerd is van het beekje ‘Lee’ (nu Entergaven)en ‘waard’. Waard is een regelmatig overstromende strook grasland langs beek of Rivier.  Dicht bij de Regge heeft het buiten Leyerweerd/Lederweert gestaan. De Leijerweerdsdijk stond reeds vermeld op de militaire topografische kaart van 1848. Het was een verbindingsweg tussen Rijssen en Enter en moest, bij hoge waterstanden, het water keren, zodat de Leijerweerdslanden ( Waterhoek)(oude uiterwaard van de Regge) droog konden blijven
_________________________________________________________________________Lentfersweg1 Lentfersweg                                                    lentfers
Genoemd naar de Lentferts Stukken (veldnaam)(’n Leanfert’). Bouwland op den Esch/de Es
___________________________________________________________________________
Lepelaar1 Lepelaar                                                                                                    lepelaar3
Lepelaar (Platalea Leucorodia). Vogel uit de familie der ibissen en lepelaars
___________________________________________________________________________
Lichtenbergerdijk2 Lichtenbergerdijk                                              Lichtenberg1
De Ligtenberg (de lage berg/hoge bescherming), veldnaam. Uitloper van de Holterberg. Legtenbergh/Lichtenbergh/Klein Ligtenberg/Groot Ligtenberg/ Lichtenberg/Lightenbargh/Ligtenberg/Lechtenberg/Legtenberg. Buurtschap De Ligtenberg, vermeld in de markeboeken Zuna/Notter. Buurtschap Rijssen/Holten/Nijverdal. Rond 1620 werd erf ‘Den Lechtenberch’ gebouwd, ‘Erve en Goed Den Lichtenberg in ’t Schependom van Rijssen (1732)’. De boerderij werd begin 20e eeuw afgebroken
___________________________________________________________________________
lijsterbes Lijsterbesstraat                                                                      lijsterbes1
Lijsterbes (Sorbus). Boom/struik uit de rozenfamilie
_________________________________________________________________________________
linde1 Lindenlaan                                                                                              linde3
Linde (Tilia). Geslacht van bomen uit de kaasjeskruidfamilie
___________________________________________________________________________
lugt Lugtigheidstraat                                                                 
Cornelis Lugtigheid, 1896-1970
Gemeentesecretaris
_________________________________________________________________________________
madeliefje1 Madeliefje                                                                                        madeliefje3
Madeliefje (Bellis perennis = alle jaren mooi/eeuwige schoonheid). Meizoentje. Kleine vaste plant uit de composietenfamilie
___________________________________________________________________________
Maisweg1 Maisweg                                                                                                mais1
Mais (Zea mays). Maïs.
Graan. Afkomstig uit Midden-Amerika. Behoort tot de grassen
___________________________________________________________________________
Mandenmaker3 Mandenmaker                                                                                     Mandenmaker1
Mandenmaker. Mandenvlechter. Korver. Ambachtsman die voor hobby of beroep manden vlecht met natuurlijke materialen (wilgentenen, rotan, stro, rietstengels)
___________________________________________________________________________
Margrietlaan Margrietlaan                                                                                         Margriet1
Margriet Francisca, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterveld, 19 januari 1943. Prinses Margriet
___________________________________________________________________________
Marijke1  Marijkestraat                                                                                          marijke
Maria Christina, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, (prinses Christina) 18 februari 1947
___________________________________________________________________________
markelo1 Markeloseweg                                                            752 Markelowapen2
Markelo (‘Maarkel’). Dorp in de gemeente Hof van Twente. Mark = afscheiding/grens. Lo = bos.
Weg van Rijssen richting Markelo. Deel van de provinciale weg N752 (N752 is 8 km lang). De Verlengde Oranjestraat gaat over in de Markeloseweg. Ter hoogte van de A1 gaat de Markeloseweg over in Rijssenseweg, die in Markelo eindigt in de Prinses Irenestraat
_________________________________________________________________________________
meer  Meerkoet                                                                                       meer
Meerkoet (Fulica atra). Watervogel
___________________________________________________________________________
hobbema  Meindert Hobbemastraat                                               hobbema3
Meindert Lubbertszoon Hobbema, 1638-1709
Nederlands landschapsschilder
___________________________________________________________________________
beekpark1 Molenbeekpark                                                                                molen1
Molenbeek. Rivier, die het noorden van Rijssen afsloot (ontoegankelijk drassig gebied), ontsprong in de Mors uit de Maatgraven en bij de Pelmolen uitmondde in de Regge. De Molenbeek is gedempt in augustus 1949. Rijssen mocht zich, na het verkrijgen van stadsrechten verdedigen, deed dit met stadswallen en grachten
___________________________________________________________________________
 Molenstalweg                              
Molenstal
= veldnaam. Nu een lage weide op het terrein van de camping van de familie Schuilenburg, De Goolne Ket’n.
___________________________________________________________________________
molen1 Molenstraat                                                                                              rosman1
Molen = werktuig aangedreven door wind, water, elektriciteit, spierkracht of dieren voor het maken van olie, verf of meel, zagen van hout of oppompen water.
Molen van Rosman (Reetmölke), grondzeiler. Roggemolen. Gebouwd in 1865 door Evert Rosman, gesloopt in 1933
___________________________________________________________________________
mors1 Morsweg en Oude Morsweg                                          mors3
Mors, Morsch. Mors is oud-Nederlands voor moeras. De Noorder mos. De Zuider Mos. Grasgrond ten noorden van Rijssen, onder andere gebruikt als stadsweide voor koeien. Wordt vermeld op de Herziening Algemene Kaart Nederland van 1850. Vanaf 1925 in gebruik als industrieterrein
___________________________________________________________________________
mulder1 Mulder                                                                                                          Molenaar
Mulder. Molenaar. Iemand die met een molen werkt
___________________________________________________________________________

munst Munsterhof en Munsterpad                                berend
Vernoemd naar de aanwezigheid van Bernard van Galen, bisschop (vanaf 1650) van Münster in Rijssen.
Christoph Bernard von Galen (Bommen Berend, Koodeef) , 1606-1678
___________________________________________________________________________
Nassau1 Nassaustraat                                                                                                   nassau3
Nassau. Geslacht dat heerste over graafschap/hertogdom Nassau in Duitsland. Geslacht Nassau is genoemd naar burcht Nassau (gebouwd rond 1120 door de familie Van Laurenburg, 1e graaf van Nassau), nabij het plaatsje Nassau aan de Lahn
___________________________________________________________________________
neon1 Neonstraat                                                                                             neon3
Neon (Ne). Chemisch element. Atoomnummer 10. Kleurloos edelgas
___________________________________________________________________________
maes1 Nicolaas Maesstraat                                                            maes4 Maes5
Nicolaes Maes, 1634-1693
Nederlands kunstschilder van genrestukken en portretten
___________________________________________________________________________
nijverdal2 Nijverdalseweg                                               nijv1 Nijverdalwapen1
Nijverdal. Plaats in de gemeente Hellendoorn. De naam Nijverdal is samengetrokken uit Nijver(heid) en (Regge)dal.
Weg richting Nijverdal, loopt van de rotonde Nijverdalseweg/Nijverheidsstraat/Ligterbergerdijk richting Nijverdal tot aan Plagslagen (rotonde Morsweg)
___________________________________________________________________________
Nijverheidsstraat1 Nijverheidsstraat                                                                   Nijverheid
Nijverheid. Industrie. Beroepswerkzaamheden, waarbij grondstoffen worden verwerkt om iets te bewerken of maken
___________________________________________________________________________
noach Noachpassage                                                                              vosse
Hendrik Jan Vossebelt (‘Noach’), 1853-1924
Schoorsteenveger, verkoper wit zand
Werd Noach genoemd nadat hij na hevige regenval (wonend op de Borkeld), niet meer weg kon van zijn woonplek (‘Net de ark van Noach’).  Verhuisde naar de Eschdwarsstraat, deze straat werd in 1923 Noachstraat. De Noachstraat verdween voor 1980.
___________________________________________________________________________
Noordermorssingel1 Noordermorssingel                                                          mors3
Noordermorssingel.  Naar De Noorder Mos. Veldnaam (naam die de eigenaar van een stuk land aan dit stuk land gaf om het te kunnen onderscheiden).
___________________________________________________________________________
octaan1 Octaanstraat                                                                        octaan3
Octaan. Koolwaterstof uit de groep der alkanen. C8H18. Kleurloze vloeistof, onoplosbaar in water. Onderdeel van benzine, gewonnen uit aardolie
___________________________________________________________________________
olieslager1  Olieslager                                                                                       olie2
Ambachtsman die olie uit plantenzaden perste, gebruik makend van een molen
Rijssense olieslager onder andere: Jan ter Horst (Pelmolen)
___________________________________________________________________________
Ooievaar1 Ooievaarstraat                                                                                 ooievaar3
Ooievaar (Ciconia ciconia). Uiver. Eiber. Stork. Grote vogel uit de familie der ooievaars
___________________________________________________________________________
oosterh Oosterhofweg                                                               
Kasteel/havezate (ridderhofstede/adellijk landhuis) De Oosterhof, reeds genoemd in 1334
___________________________________________________________________________
Oranje1 Verlengde1 Oranjestraat en Verlengde Oranjestraat              oranje3
Oranje. Genoemd naar graafschap later prinsdom Orange in de Provence. Het prinsdom werd in 1544 geërfd door Willem de Zwijger (Huis van Oranje). In Nederland werd het prinsdom Oranghien genoemd. Oranghien werd verbasterd tot Oranje Oranje1 
= Achter de Hagen. Zie Vensters op Rijssen, deel II, Straatnamen in Rijssen, Vroeger en nu
___________________________________________________________________________
Ottenstraat1 Ottenstraat                                                                                               ottena
Genoemd naar Jan Willem Otten, wethouder? Jan Willem Otten (SGP), 1876-1963. Wagenmakersknecht, timmerman, wethouder
___________________________________________________________________________
Oudegoorseweg1 Oude Goorseweg                                 Goorsewega Goor1 Goorwapen
Goor. Stad in de gemeente Hof van Twente
___________________________________________________________________________
Oudemarkeloseweg1 Oude Markeloseweg                                                   Markelo1 Markelowapen2
Markelo (‘Maarkel’). Dorp in de gemeente Hof van Twente. Mark = afscheiding/grens, lo = bos
___________________________________________________________________________
veemarkt1 Oude Veemarkt                                     varken1 koe1 schapen1
Veertiendaags Rijssense veemarkt, op maandag
___________________________________________________________________________
Oude veerweg1 Oude Veerweg                                                    Oude Veerweg4 Oude Veer1
De oude veer/oversteekplaats over de Regge. In 1492 werd dit veer vervangen door een brug. De boerderij (rijksmonument) heet Het oude Veer
___________________________________________________________________________
Ozonstraat1 Ozonstraat                                                                             Ozon1
Ozon. Enkelvoudige stof van het element zuurstof. De chemische formule van Ozon is O3. Ozon is van het Griekse Õςεìν = ruiken
___________________________________________________________________________
paardebloem1 Paardebloem                                                                               paardebloem3
Paardebloem (Taraxacum officinale). Soort uit de composietenfamilie
___________________________________________________________________________
Eschhorst 5 Park de Eschhorst                                                Eschhorst1 eschhorst3
De Eschhorst. Villa in 1924  gebouwd voor Harm(en) ter Horst, jutefabrikant, aan de Oosterhofweg, tegenover de Albertsdijk. afgebroken rond 1980 na brand en leegstand
___________________________________________________________________________

park1 Parkstraat                                                                                     volkspark 196-
Park. Een door de mens ontworpen en aangelegd groen gebied met overwegen een recreatieve functie, vaak met bomen, vijvers en paden, soms met kunstwerken.
Volkspark, plan van en gefinancierd door Auke Hayo en Jan ter Horst. Gereed in 1914. Hangerad werd in 1914 Parkstraat
___________________________________________________________________________
Pastinaak1 Pastinaak                                                                                    pastinaak3
Pastinaak (Pastinaca sativa). Pinksternakel. Witte wortel. Plant uit de schermbloemenfamilie
___________________________________________________________________________
past Pastoor Petersstraat                                                       peters

Remigus Wilhelmus Josephus Peters, 1875-1975
RK Pastoor. Pastoor in Rijssen van 1921 tot 1967
___________________________________________________________________________
hooft P.C. Hooftstraat                                                                            pc1
Pieter Corneliszoon Hooft, 1581-1647
Nederlands historicus, dichter en toneelschrijver. Drost
___________________________________________________________________________
potter1 Paulus Potterstraat                                                          Paulus1 Stier1
Paulus Potter, 1625-1654
Nederlands kunstschilder. Gouden Eeuw
___________________________________________________________________________
peller1 Peller                                                                                                    2014 Pelmolen 3
Peller. Iemand die pelt. Pelmolenaar. Grutter. Gorter. Pelmolen: molen waarin (vroeger) gerst (voor gort) gepeld werd, waarbij het kaf van de korrel werd gescheiden. In Rijssen o.a. Jan ter Horst
___________________________________________________________________________
Pelmol1 Pelmolenpad en Pelmolenweg                         2014 Pelmolen 2

Pelmolen (olie- en pelmolen), gebouwd in 1752 voor/door Jan ter Horst. Stellingmolen, dienst doend voor het slaan van olie en het pellen van gerst. Restauratie 1973-1975
___________________________________________________________________________
piet1 Piet Heinstraat                                                                                    hein1
Piet Pieterszoon Heijn (Piet Hein), 1577-1629
Nederlands luitenant-admiraal, commandant West Indische Compagnie. Veroverde de Spaanse zilvervloot
___________________________________________________________________________
pieter1 Pieter Breughelstraat
Pieter Bruegel de Oude, ± 1525-1549, (‘Boeren-Bruegel’).
Brabantse kunstschilder                                                                Pieteroude1 Pieteroude3
Pieter Brueghel de Jonge, ± 1564-1638.
Vlaams kunstschilder                                                                 Pieterjonge1 pieterjonge3
___________________________________________________________________________
pinkster3 Pinksterbloem                                                                            Pinksterbloem1
Pinksterbloem (Cardamine pratensis).
Plant uit de kruisbloemfamilie
___________________________________________________________________________
Plaagslagen1 Plaagslagen                                                               Plaag1
Plaagslagen (veldnaam). De Ploagslaage. Grasgrond in het gebied De Mos ten noorden van Rijssen
___________________________________________________________________________
Plein1 Plein 1940-1945                                                                          Dikke Bertha1
Plein 1940-1945.  WOII. Conflict dat op wereldschaal werd uitgevochten tussen de geallieerden en de asmogendheden, in Nederland tussen 10 mei 1940 (inval Duitsers) en 5 mei 1945 (overgave Duitse leger)
___________________________________________________________________________
Ploegweg Ploegweg                                                                                        Ploeg1
Ploeg. Landbouwwerktuig dat in de akkerbouw grond keert en verkruimeld, om daarna een gewas in te zaaien of planten
___________________________________________________________________________
Pottebakkerserf1 Pottebakkerserf                                                                           pottenbakker1
Pottebakker. Pottenbakker. Iemand die klei modelleert, waarna de klei wordt verhit, waarbij het verhard tot aardewerk of steengoed
In Rijssen werd Johannes Hendrikus Antonius Siegerink, 1835-1895 (pottenbakker) ‘De Porrebakr’ genoemd. De pottenbakkerij stond aan de Enterstraat. Het Pottebakkershoes
___________________________________________________________________________
bernhard1 Prins Bernhardstraat                                                         bernard1 bernhard3
Bernard Friedrich Eberhard Leopold Julius Kurt Carl Godfried Peter Graf von Biesterfeld. Bernard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, Prins der Nederlanden, Prins van Lippe-Biesterfeld. Prins Bernhard
Prins-gemaal. Bevelhebber Binnenlandse Strijdkrachten. Inspecteur-generaal Koninklijke Landmacht
___________________________________________________________________________
hendrik Prins Frederik Hendrikstraat                                                    hendrik1
Prins Frederik Hendrik van Oranje, Graaf van Nassau, 1584-1647
Stadhouder (vanaf 1625), kapitein-generaal, admiraal
___________________________________________________________________________
prins Prins Mauritsstraat                                                                       maur2
Maurits van Oranje, Prins van Oranje, Graaf van Nassau, 1567-1625
Stadhouder, legeraanvoerder (van de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 1588-1795. Ook: Republiek der Verenigde Provinciën, te weten Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Holland, Overijssel en Zeeland)
___________________________________________________________________________
alex1 Prins Willem-Alexanderlaan                       Koning1 Wapen Nederland1
Willem-Alexander Claus George Ferdinand,Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, 27 april 1947.
Koning van Nederland vanaf 30 april 2013
___________________________________________________________________________
prins1 Prinsenstraat                                                        zwijger1 Bernhard constantijn1
Prins. Adellijke en/of vorstelijke titel. Het woord prins is afgeleid van het Latijnese princeps, dat betekent voorste of eerste.  Vorstelijke titels van het Koninklijk Huis: Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau
___________________________________________________________________________
propaan1 Propaanstraat                                                                         propaan3
Propaan. Eenvoudige koolwaterstof uit de groep alkanen. C3H8. Kleurloos en reukloos gas, gewonnen uit aardolie en aardgas
___________________________________________________________________________
putter Putter                                                                                          putter2
Putter of distelvink (Carduelis carduelis). Zangvogel
___________________________________________________________________________
keizer Rabbi Keizerstraat                                                                                Davidster5
Soes Manus Keizer, 1903-1942
Rabbijn/Rabbi, Chazzan, godsdienstonderwijzer in Rijssen
___________________________________________________________________________
reggesingel1 Reggesingel                                                                  regge1
Regge. Overijsselse rivier, die begin ten Zuidwesten van Diepenheim, als aftakking van de Schipbeek. De Boven-Regge is het deel Diepenheim-Rijssen, de Midden-Regge is het deel Rijssen-Hellendoorn, de Beneden-Regge is het deel Hellendoorn Ommen. De Regge mondt uit in de Overijsselse Vecht.
Singel. Aangelegde waterloop binnen stedelijke bebouwing, die meestal een belangrijke rol speelt in de waterhuishouding
___________________________________________________________________________
Reigerstraat1 Reigerstraat                                                                                           Reiger2
Reiger (Ardeidae). Familie van vogels uit de orde van roeipotigen. In Nederland meestal de Blauwe Reiger (Ardea cinerea). Vogel uit de reigerfamilie.
___________________________________________________________________________
rembrandt1 Rembrandt van Rijnstraat                           rembrandt3 rembrandtnacht1
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606-1669.
Nederlands kunstschilder, etser en tekenaar. Hollandse Meester
___________________________________________________________________________
bosm Roelf Bosmastraat                                                             
Roelf Bosma, 1870-1975
Ambtenaar burgerlijke stand. Waarnemend burgemeester in 1945
___________________________________________________________________________
roerdomp1 Roerdomp                                                                                     roerdomp3
Roerdomp (Botaurus stellaris)
Reigerachtige vogel
___________________________________________________________________________
rogge1 Roggestraat                                                                                               Rogge3
Rogge (Secale cereale). Grassenfamilie. Kruisbevruchtende graansoort. Eenjarig: zomerrogge. Tweejarig: winterrogge
___________________________________________________________________________
RozenaRozengaarde                                                                                       P1070246a
Waarschijnlijk herleid van het woord Rosengarten. In Silezië werd een begraafplaats voor niet katholieken een Rosengarten genoemd, in de zin van roos als grafbloem. Destijds was de Joodse begraafplaats gelegen De Hagen. De Hagen ligt paralel aan de Rozengaarde
__________________________________________________________________________
Schapendijk1 Schapendijk                                                                               Kudde1
Weg/dijk waarlangs de (dorps)kudde werd gedreven naar de weideplaats
___________________________________________________________________________
Schepelweg1 Schepelweg                                                                                      Schepel1
Schepel. Oud-Nederlandse eenheid voor het aangeven van de inhoud van droge waren (± 10 liter). Een Twentse herenmud mat 6 schepels.
Schepel. Oud-Nederlandse oppervlaktemaat
___________________________________________________________________________
Schepershoek1 Schepershoek enScheper1 De Scheper        schaapherder1
Scheper. Schaapherder. Iemand die een kudde schapen hoedt
___________________________________________________________________________
Schietbaanweg1 Schietbaanweg                                                                              Schietbaan1
Tot 1983 bevond de schietbaan van de Rijssense schietvereniging zich nabij De Biesterij. Een schietvereniging is een vereniging voor sportschutters, het betreft een aantal competatieve sporten, waarbij nauwkeurigheid, snelheid, type geweer/pistool of doel het verschil maken
___________________________________________________________________________
schild Schild                                                                                      centrum08

Schild= bescherming. Verzamelplaats voor burgers bij oorlogen, opstanden, rampen en stakingen. Zo genoemd vanwege de ligging? Bood bescherming aan de burgers van Rijssen bij aanvallen van buitenaf?
__________________________________________________________________________
schoenmaker1 Schoenmakersdijk                                                                         Schoenmaker3
Schoenmaker. Schoenlapper. Ambachtsman die schoenen en andere schoeisel maakt en repareert
Schoenmakers in Rijssen onder andere Leijendekker, Pagrach en Voortman
___________________________________________________________________________
Scholekster3 Scholekster                                                                                   Scholekster2
Scholekster (Haematopus ostralegus). Zwart-witte steltloper uit de familie der scholeksters
___________________________________________________________________________
school1 Schoolstraat                                                                                       schild1
School. Een school is een instelling/gebouw waarin onderwijs gegeven wordt. Het woord school is afgeleid van σχολη, dat ‘vrije tijd’ betekent. Vrije tijd had men nodig om naar school te gaan
___________________________________________________________________________
Sikkelweg1 Sikkelweg                                                                                             Sikkel1
Sikkel. Primitief landbouwwerktuig om graan en gras mee af te snijden
___________________________________________________________________________
Smient1 Smient                                                                                                 smient3
Smient (Anas penelope). Middelgrote grondeleend
___________________________________________________________________________
Sparrenlaan1 Sparrenlaan                                                                                           Spar1
Spar (Picea). Geslacht uit de dennenfamilie. Naaldboom
___________________________________________________________________________
speenkruid1 Speenkruid                                                                          Speenkruid3
Speenkruid. Gewoon speenkruid (Ranunculus ficaria). Laagblijvende voorjaarsbloeier uit de ranonkelfamilie
___________________________________________________________________________
Spinnerstraat1 Spinnerstraat                                                                                  spinnewiel
Spinner. Beroep. Spinnen: ineendraaien van losse vezels tot een draad
___________________________________________________________________________
Spoelerstraat1 Spoelerstraat                                                                              spoel1
Spoeler. Arbeider die in een weverij het spoelen van kettingdraden en/of inslagdraden verricht
___________________________________________________________________________
spuit1 Spuitstraat                                                                                                    spuit3
Brandspuit. Apparaat dat een waterstraal produceert met als doel een brand te blussen (1e brandspuit ± 1665).
Straat genoemd naar het brandweerhuisje, waar tussen 1937 en 1952 de brandspuit stond
___________________________________________________________________________
Stationsdwars1 Stationsdwarsweg                                                               Station1
Dwars = in een richting die loodrecht op de hoofdrichting staat/richting die kruist met de hoofdweg. De Stationsdwarsweg loop van het Stationsplein, parallel aan het spoor
___________________________________________________________________________
Stokmanveldweg1 Stokmansveldweg                                                                                Logo1
Stokmans Veld (veldnaam). Gebied binnen de stad
___________________________________________________________________________
Stroweg1 Stroweg                                                                   Strobaal1 Strorol1
Stro. Droge bloeistengels van graanplanten (tarwe, gerst, haver en rogge)
___________________________________________________________________________
tarwe1 Tarwestraat                                                                                            tar
Tarwe (Triticum). Graansoort
___________________________________________________________________________
teunislodder1 Teunis Lodderstraat                                                       teunislodder3
Teunis Lodder Krijnzoon, 1864-1940.
Ambtenaar van de burgerlijke stand. Burgemeester van Rijssen van 15 movenber 1904 tot 1913
___________________________________________________________________________
tromp Trompstraat                               Maarten Maarten1 Cornelis cornelis1
Maarten Harpertszoon Tromp, 1598-1653
Nederlands zeevaarder. Luitenant-admiraal Nederlandse marine. Zeeheld.
Cornelis Tromp (2e zoon van Maarten), 1629-1691 (‘Keesje’)
Opperbevelhebber Nederlandse en Deense vloot. Luitenant, commandeur, ordinaris-kapitein
___________________________________________________________________________
Tuin1 Tuinstraat                                                                               Tuin2
Tuin. Tuin/Tuun = omheining.  (Begrensd) stuk grond, waar gewassen worden verbouwd of geplant. Groente-, botanische of siertuin. Nu een door schuttingen afgesloten grond (om te recreëren)
___________________________________________________________________________
Tureluur1 Tureluur                                                                                             Tureluur3
Tureluur (Tringa totanus)
Vogel uit de familie strandlopers en snippen
___________________________________________________________________________
Turf1 Turfweg                                                                                           turf3
Turf. gedroogd veen dat bijvoorbeeld als brandstof gebruikt kan worden
___________________________________________________________________________
Speijk3 Van Speykstraat                                                                               Speijk1
Jan Carel Josephus van Speijk, 1802-1831. ‘Schrik der Roovers’.
Nederlands kanonneerbootcommandant
___________________________________________________________________________
meest Van Wijngaardenstraat                                                                
Willem Jan Christiaan van Wijngaarden, ’n Ooln Measter, Rijssen, 1818-1882
Koster/voorzanger. Onderwijzer in Rijssen van 1841 tot 1874
___________________________________________________________________________
Veenea Veeneslagen          veena veeneslagen3
Veeneslagen (veldnaam). De Veene Slaagen. De Venneslaage. Was oorspronkelijk een veengebied.
___________________________________________________________________________
veld1 Veldovenstraat                                                                              Veldoven1
Veldoven. Een dusdanig opgestapelde massa gedroogde stenen dat deze een oven vormt, waarin stenen kunnen worden gebakken tot baksteen.
Rond 1820 had Rijssen ± 50 steenfabriekjes
___________________________________________________________________________
Vennekesgaarden1 Vennekesgaarden
Vennekes Gaarden (veldnaam). Gebied binnen de stad. Van veen?
___________________________________________________________________________
verenland1 Verenlandweg                                                                veer1
Verenland (veldnaam). Vearnland. Laaggelegen grasgrond (binnen de stad) bij de Regge. Land bij de veer?
___________________________________________________________________________
Verzetstraat1 Verzetstraat                                                                             Verzet1
Verzet. Activiteiten die tot doel hadden weerstand te bieden tegen de bezetter (Duitse bezetting in Nederland, Japanse bezetting in Nederlands Indië) 1940-1945
___________________________________________________________________________
gogh Vincent van Goghstraat                      gogh3 gogh4

Vincent Willem van Gogh, 1853, 1890
Nederlands kunstschilder, impressionist
___________________________________________________________________________
Vink3 Vink                                                                                                                Vink1
Vink (Gringilla coelebs). Boekvink, botvink, charlotte. Zangvogel
___________________________________________________________________________
Vlasweg1 Vlasweg                                                                                                    vlas1
Vlas (Linum usita tissimum). Plant uit de vlasfamilie. Vlas wordt geteeld voor vezel en zaad
___________________________________________________________________________
wagen1 Wagenmaker                                                                              wagenm1
Ambachtsman die (houten) karren en wagens maakte en repareerde, dan wel onderdelen daarvoor.
Enkele Rijssense wagenmakers: Gerrit Hendrik Willem Lohuis, Hendrikus Schuitemaker en wagenmaker Schreurs
___________________________________________________________________________
wal1 Walstraat                                                                             Rijssen1
Wal. Stadswal. Omwalling
Rijssen mocht zich, na het verkrijgen van stadsrechten, verdedigen, deed dit met stadswallen en grachten
___________________________________________________________________________
wanweg1 Wanweg                                                                               Wan2 Wan4
Wan. Platte gevlochten mand, waarmee graankorrels en kaf omhoog gegooid werden, zodat de wind het kaf wegblies en de graankorrels terugvielen
___________________________________________________________________________
Water Waterhoen                                                                                             water
Waterhoen (Gallinuta chloropus). Watervogel
___________________________________________________________________________
watermolen1 Watermolen                                                                            water2
Watermolen, maalde graan. Watermoele te Risenen ( 14e eeuw, Bisschoppelijk Register). Werd in 1381 vermeld in het werk Molens Mulders Meesters. Stond nabij Brandlicht, aan een beek, de Molenbeek.
___________________________________________________________________________
snip1 Watersnip                                                                                         snip3
Watersnip (Gallinago gallinaco). Vogel uit de familie strandlopers en snippen
___________________________________________________________________________
watt Wattstraat                                                                       james1
James Watt, 1736-1819
Schots ingenieur, uitvinder (stoommachine, koppieerapparaat)
__________________________________________________________________________
weijerd1 Weijerdstraat                                                                      weijerd3 weijerd5
De Weijerd/Weyerd/Wijert (en andere varianten). Stadsbleek. Dankt zijn naam aan een in de buurt wellende bron. Wei-her (duits) = bron. Weijert = voorraadvijver voor water. De was werd (maandag wasdag) meestal thuis gewassen, naar De Weijerd gebracht, daar  gespoeld en gebleekt op de weide, tot ongeveer 1950. Rond 1964 werd De Weijerd ingericht als wandelpark
___________________________________________________________________________
Welleweg1 Welleweg                                                                   Welle2
De Welle (veldnaam. Bouwland op de Es, in het westen van Rijssen, in de stad
___________________________________________________________________________
Westerstraat1 Westerstraat                                                                                     Westen
West. Een van de windstreken (noord, oost, zuid, west). Windstreek tegenover oost
___________________________________________________________________________
Kortebos1 Wethouder H.H. Korteboslaan                                                     Kortebos3
Herman Hendrik Kortebos, 1854-1927.
In Rijssen: boekhouder (jutefabriek), raadslid (40 jaar), wethouder (1 jaar)
___________________________________________________________________________
wever1 Weverstraat                                                                                                    wever3
Wever. Persoon die zich bezighoudt met weven. Weven is het vervlechten van horizontale en verticale groepen draden tot textiel, bijvoorbeeld wol, katoen en jute
In Rijssen veel wevers in de jutefabriek van Ter Horst & Co
___________________________________________________________________________
wierden1 Wierdensestraat                                                       wierden1Wierdenwapen1
Wierden. Gemeente in Twente, ’tussen’ Rijssen en Almelo.
Weg van Rijssen naar Wierden, die begint bij het kruispunt Watermolen/Enterstraat/Wierdensestraat en loopt tot de rotonde bij de Reggesingel
___________________________________________________________________________
wierdenweg Wierdenseweg                                                          wierden1Wierdenwapen1
Wierden. Gemeente in Twente, ’tussen’ Rijssen en Almelo.
Weg richting Wierden, ter plaatse van ‘Het Kanaal’, de beek langs de Wierdenseweg van destijds, die rond 1910 werd gedempt. Ligt parallel aan de N347 (provinciale weg van Haaksbergen naar Ommen, 54 km). De Wierdenseweg begin bij de rotonde Reggesingel/Wierdensestraat/Wierdenseweg en gaat over in de Rijssensestraat
___________________________________________________________________________
wilhelmina1 Wilhelminastraat                                                                   wilhelmina3 vlag
Wilhelmina Helena Pauline Maria, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg, 1880-1962. Koningin der Nederlanden van 1890 tot 1948
___________________________________________________________________________
Wijnand Wijnand Zeeuwstraat                                          zeeuw
Wijnand Zeeuw, 1883-1957
Burgemeester van Rijssen van 1937 tot 1957 ( niet tussen 6 oktober 1944 tot 9 november 1945
___________________________________________________________________________
zwijg1 Willem de Zwijgerstraat                                                          zwijger1
Willem, Prins van Oranje, Graaf van Nassau-Dillenburg, ook wel Willem van Oranje en Willem de Zwijger. Ook wel Vader des Vaderlands.
Stadhouder, regerend heer der Nederlanden. Lijfspreuk: Je maintiendrai (Ik zal handhaven)
___________________________________________________________________________
Wulp1 Wulp                                                                                                           Wulp3
Wulp (Numenius arquata)
Vogel uit de familie der strandlopers en snippen
___________________________________________________________________________
zilver1 Zilvermeeuw                                                                                         meeuw1
Zilvermeeuw (Larus argentatus)
Grote meeuwensoort (tot 60 cm)
___________________________________________________________________________
zonneroosje1 Zonneroosje                                                                                     Zonneroosje3
Zonneroosje (Helianthemum nummularium). Geel. Gestippeld. Groenblijvende, liggende opgaande struik uit de zonneroosjesfamilie
___________________________________________________________________________
Zuiderstraat1 Zuiderstraat                                                                                           Westen
Zuid.  Een van de windstreken (noord, oost, zuid, west). Windstreek tegenover noord
___________________________________________________________________________
Zwilweg1 Zwilweg                                                                                             Zwil1
Zwil. Lage, te drogen staande, turfhoop. Van zwelen (smeulen, bijeen arken van gemaaid gras) en zweel (regel gemaaid gras
___________________________________________________________________________