Enterweg

enterweg villa 01 1917, De Nijenhof
Aan: Mejuffrouw Prina Meijers
Groenmarkt
Tiel
Afzender: J. 

enterweg 33 1933, De Nijenhof
Aan: den familie Kuiper
Hollandschepad 5
Zaandam
Afzender J. v.d. Mees?

enterstr03
Aan: Mej. M. Elferink
P/a den Heer A.G. Elferink
Dorpsstraat
Bathmen
Afzender: Dienie Nijland

enterweg 19441944
Aan: Riek v. Dam
P/ C. Vesluis B413
Boerderij
Nieuw Lekkerlan
Afzender: Jo Tempelman

enterstr05 1947

Aan: Mej. N. Schreiner
Cartesiuusstraat 304
Den Haag
‘Rijssen, 20 mei 1947, Beste Nel, Even onze hartelijke groeten uit Rijssens schoone dreven, waar wij de 15e mei j.l. arriveerden. Wij genieten hier volop, het is hier prachtig. Hoe gaat het met moeder, Nel, en maakt je vader het ook weer goed? Wij weten nog niet wanneer we weer terugkomen, de 2e juni beginnen wij op Scheveningen. Kom dan maar eens gauw aan, hoor! Nogmaals onze H.gr, ook aan je ouders. Van Sien en Niek’.

enterweg55 1954

Aan: K. Luimes
Wmr. der Rijkspolitie
P.W. Jansen Ziekenhuis
Almelo
Afzender: A.H. Dikkers, Wmr 1e Kls. der RP te Rijssen

enterstr04
Aan: Rietje Grootveld
Utrecht
Van Beuningenplein 9
Afzender: Tante Jeanne

1973
Aan: Mevr. S.H. Haijser-Breidenbach
Ida van Tiarastraat 24
Kimswerd
‘Harlingen, 7/11/73, Beste Helga, Hiermede van ganser harte gelukgewenst met je verjaardag en de beste wensen voor de toekomst! Komt ’t je gelegen dat ik je maandagmiddag a.s. kom bezoeken? Ik wilde dan tevens graag even met je spreken over een evt. kinderopdracht in de kern van Frans Roelof. Ik had die kinderopdracht al voor zondag a.s. aangekondigd, maar ’t is misschien beter ’t een week uit te stellen. Ik krijgt ’t nu allemaal lang niet voor elkaar. Zonder tegenbericht kom ik dan wel maandagmiddag, ongeveer 3 uur met de bus. Hrt. Groeten ook aan Henk. J. Oldekamp’.