Handtekeningen, ambtenaren burgerlijke stand

aver
Henderik Jan Aeijelts Averink (1812-1850),
burgemeester, secretaris
Burgemeester van 1844-1850

ave
Derk ter Avest (1905-1992),
commies/ambtenaar der (gemeente)secretarie

baan
Hendrik Baan Janszoon (1827-1888),
wethouder

brui
Godefroi Feuilletau de Bruijn (1785-1872),
schout, secretaris, burgemeester, maire
Burgemeester/maire  van 1811-1818 (in Rijssen)

Hand bosma
Roelf Bosma (1890- 1975) , ambtenaar van de burgerlijke stand
Waarnemend burgemeester in 1945

chris  
Jacob Frans Lodewijk Christoffels (1868-1931),
ambtenaar van de burgerlijke stand

dikk
Jan Dikkers (1784-1849),
grutter, fabrikant, burgemeester, secretaris
Burgemeester van 1820-1844

horst
Gerrit ter Horst (1813-1892),
koopman, fabrikant,wethouder, ambtenaar van de burgerlijke stand

hors
Jan ter Horst Gerritzoon (1841-1918) , fabrikant,  wethouder

jans
Gerhardus Jan Hendrik Janssen (1815-1868), burgemeester, secretaris, gemeenteontvanger
Burgemeester van 1851-1868

jans
J. Janssen (1782-1819),
brouwer, burgemeester, secretaris, statenlid
Burgemeester in 1818-1819

knot knott
Johannes Knottenbelt (1870-1950)
Burgemeester van 1913-1937

lodd teu
Teunis Lodder Krijnszoon 1864-1940), ambtenaar, burgemeester
Burgemeester van 15 november 1904-1913

lugt lugtig
Cornelis Lugtigheid (1896),
hoofdcommies, gemeentesecretaris, ambtenaar

opst
Hendrik Johannes van Opstall (1822-1905), burgemeester
Burgemeester van 1868-1904

stok
Gerhardus Stokkers (1757-1827),
schoenmaker, gemeenteontvanger, 1e assessor (wethouder)

tusv
Hermannus Tusveld (1809-1876),
Winkelbediende, winkelier, wethouder

wein
Jan Samuël Hendrik Weinberg (1899),
(hoofd)commies te secretarie 1924 -1927

wijn
Gerhardus van Wijngaarden (1783-1840),
(hoofd)onderwijzer, koster, voorzanger, adjunct burgemeester

onbe
?, maire en officier van de burgerlijke stand, 1811

Onl.
?, ambtenaar van de burgerlijke stand,  WOII

Onbe
?, ambtenaar van de burgerlijke stand, rond 1958

Onbek
?, ambtenaar van de burgerlijke stand, rond 1958